دی ۸, ۱۳۹۵ - admin

پایان نامه با موضوع سازگاری زناشویی

پایان نامه رشته علوم اجتماعی با فرمت ورد و بدون ایراد

 

فهرست مطالب:
چکیده
فصل اول: کلیات
مقدمه
بیان مسئله
اهداف تحقیق
ضرورت و اهمیت تحقیق
فرضیه های پژوهش
تعریف نظری و عملیاتی واژه ها
فصل دوم: پیشینه ی تحقیق
مقدمه
پیشینه داخلی و خارجی
نظریه ی مثلثی عشق
انواع عشق
دلایل درست ازدواج
روش های مطالعه برای انتخاب همسر
عوامل مربوط به شرایط زندگی
معیارهای ازدواج موفق
تعریف سازگاری
خصوصیات سازگاری
راه های سازش یا سازگاری
مراحل بحران
روش های مداخله در بحران
خصوصیات انسان سازگار
تعارضات در زندگی زناشویی
عواملی که سازگاری زناشویی را دشوار می سازند
عوامل مؤثر در سازگاری زناشویی
راه های مقابله با اختلالات زناشویی
رابطه ی ملاک های گزینش همسر با موفقیت در زندگی زناشویی
لازمه ی حفظ روابط زناشویی
تعهد در زندگی زناشویی
چالش های زندگی مشترک
تعادل بین نیاز به وابستگی و نیاز به استقلال
خانواده ی نابسامان
علل خانواده ی نابسامان
عوارض خانواده ی نابسامان
تحقیقات انجام شده درباره ی موضوع
فصل سوم: روش اجرای تحقیق
مقدمه
روش تحقیق
جامعه ی آماری
نمونه و روش نمونه گیری
ابزار جمع آوری اطلاعات
روش اجرا و نمره گذاری
روش های گردآوری اطلاعات
روش های آماری
فصل چهارم: تجزیه و تحلیل اطلاعات
جدول 1 – 4
جدول 2 – 4
نمودار 1 – 4
جدول 3 – 4
فرضیه 1
جدول 4 – 4
جدول 5 – 4
فرضیه 2
جدول 6 – 4
جدول 7 – 4
فرضیه 3
جدول 8 – 4
جدول 9 – 4
فرضیه 4
فصل پنجم: نتیجه گیری و بحث
مقدمه
بحث و نتیجه گیری
محدودیت های تحقیق
پیشنهادات
منابع و مآخذ
پیوست ها

 

80 صفحه

15000 تومان

پایان نامه جامعه شناسی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *