آوریل 18, 2013 - admin

پدیدار شناسی علم تفسیری Hermenuties نظریه دریافت Reception theory

 

علم پدیده های ناب است. اما هدف پدیدارشناسی درواقع مقابله با تجریه بود.این مکتب چنان که از شعار ان، یعنی« بازگشت به خود چیزها!» برمی اید، بازگشتی به  عینینات و واقعیات مجسم بود(1).  این مکتب مدعی شناخت ساختار طی خوداگاهی و شناخت از خود پدیده ها از رهگذر ان بود(2)  پدیدارشناسی با ادعای این که انچه درک ناب میدهد همان ماهیت چیزهاست امیدوار بود بر این شک گرایی فائق اید(3). پدیدارشناسی در قلمرو نقد ادبی تاثیراتی بر فرمالیست های روسی به جای گذاشت. همانطور که هوسرل عین واقعی را در پرانتز قرار می دهد تا توجه خویش را به عمل معرف بر ان معطوف کند، شعر نیز از نظر فرمالیست ها عین واقعی را در پرانتز قرار می داد، و در عوض برچگونگی درک شعرتاکید می دهد.  اما مکتب اعتقادی ژنو که در دهه های 1940 و 1950 شکوفا شد و چهره های درخشانی از قبیل ژرژپولت Georges Poulet بلژیکی، ژا ن استاروبینسکی Jean starobineki و ژان روسوی Jean Rousset سوئیسی، ژان پیرریشار فرانسوی Jean- Pierre Richard از اعضای ان بودند. بیش از همه به پدیدارشناسی مدیون است.

 • فهرست مطالب:
 • دیدار شناسی 3
 • تفسیرشناختی امریکایی 10
 • بیست و دو : ساخت گرائی و نشانه شناسی 15
 • Demystification 24
 • بیست و سوم: 4- مابعد ساختگرائی 27
 • بیست و چهارم: نقدتکوینی 34
 • بازگشت به لانسون 35
 • گوستاورودلر 39
 • شرح حالا اثر ادبی 44
 • پیش متن 50
 • نقد عر ب 53
 • مقدمات و تعریفات 53
 • از گذشتة ادبی ایران 87
 • ایران بین نوجویی و سنت گرایی 113
 • پدیدار شناسی130

 

130 صفحه

7000 تومان خريد

پایان نامه جامعه شناسی Reception theory / پایان نامه / پایان نامه پدیدارشناسی / پایان نامه رشته جامعه شناسی / پایان نامه+نظریه دریافت / پدیدارشناسی نظریه دریافت / پروژه / تحقیق / تحقیق علوم اجتماعی / دانلود پایان نامه / علم تفسیری Hermenuties / مقاله / نظریه دریافت / نظریه دریافت+استوارت هال /

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *