اردیبهشت ۸, ۱۳۹۲ - admin

بررسی وضعیت خانوادگی و تحصیلی نوجوانان سارق

مقدمه
خانواده يكي از مهمترين و مقدسترين نهادهاي اجتماعي است كه در طول تاريخ از جمله عوامل دوام و قوام جامعه بشري بوده و آنچه موجب نگراني جوامع شده است صدمات و لطمات جبران‌ناپذيري است كه بر اثر فروپاشيدن اين كانون ايجاد مي‌شود . صدماتي كه متوجه تمام اعضاي خانواده منجمله فرزندان مي شود . جدايي والدين براي فرزندان و خود آنها بسيار حايز اهميت و قابل بررسي است چرا كه وضعيت فرزندان پس از طلاق و جدايي والدين از نگران‌كننده‌ترين و بحث‌انگيزترين جنبه طلاق بوده است . و اين مسئله در صورت ازدواج مجدد والدين با ديگري ، ابعاد نگران كننده‌اي به خود مي‌گيرد دوره بلافاصله بعد از جدايي براي اكثر افراد يك دوره تضاد و دوگانگي عاطفي و تغييرات خلقي شديد است (معنوي ، 1362). اين تضاد و دوگانگي موجبات تغييرات عميق در رفتار خانواده بخصوص و فرزندان پديد مي‌آورد كه از جملة آن بزهكاري مي‌باشد . از طرف ديگر مشخص شده است كه بيشتر بزهكاران متعلق به خانواده‌هايي هستند كه در آن از محبت و تفاهم اثر كمي وجود دارد و غالباً داراي خانواده‌هاي از هم پاشيده مي‌باشند (نوابي نژاد ، 1362) .
 • فهرست مطالب :
 • عنوان صفحه
 • تشكر و قدرداني
 • (چكيده)
 • فهرست مطالب
 • فهرست نمودارها
 • فهرست جداول
 • 1-فصل اول :كليات تحقيق
 • مقدمه
 • 1-بيان مسئله
 • طرح و تعريف مشكل
 • زمينه مشكل
 • 1-2-سوالها
 • 1-3-اهميت تحقيق
 • 1-4-هدفهاي تحقيق
 • 1-5-تعريف اصلاحات
 • 2-فصل دوم (ادبيات و پيشينه تحقيق)
 • 2-مقدمه
 • 2-1- مفهوم جنايتكاري و بزهكاري
 • 2-2-وضع كنوني شناسايي‌ها
 • 2-3-علت‌شناسي بزهكاري
 • 2-4-پيشگيري بزهكاري نوجوانان
 • 2-5-ملاحظات كلي :
 • 2-6-نظريه‌ها و پژوهشهاي ديگران درباره دزدي
 • 2-6-1-دزدي و مالكيت
 • 2-7-انواع دزديها
 • 2-8-جريان عمل دزدي
 • 2-9-شخصيت كودكان و نوجوانان فرد
 • 2-10-برخورد ديگران
 • 2-11-عوامل موثر در سرقت
 • 2-12-خانواده و نوجوانان
 • 2-12-1-تعريف خانواده
 • 2-12-2-خانواده‌هاي متلاشي شده
 • 2-13-جدايي و طلاق
 • 2-13-1-اثر جرم‌زدايي طلاق
 • 2-13-2-قوانين فطرت در مورد ازدواج و طلاق
 • 2-13-3-مقام طبيعي مرد در حيات خانوادگي
 • 2-14-ناپدري و نامادري
 • 2-15-اختلافات خانوادگي
 • 2-16-تحقيقات انجام شده
 • 3-فصل سوم (طرح تحقيق)
 • 3-1-روش تحقيق
 • 3-2-آزمودنيها
 • 3-3-ابزار جمع‌آوري داده
 • 3-4-روش در تجزيه و تحليل داده
 • 4-فصل چهارم (تجزيه و تحليل داده‌ها)
 • 4-1-مقدمه
 • 4-2-يافته‌هاي تحقيق
 • 4-3-تجزيه و تحليل داده‌ها
 • 5-فصل پنجم (بحث و نتيجه‌گيري)
 • 5-1-خلاصه تحقيق
 • 5-2-بررسي يافته‌ها
 • 5-3-كاربرد يافته‌ها
 • 5-4-پيشنهادها
 • 5-5-محدوديت‌هاي تحقيق
 • الف : فهرست منابع
 • ب : پيوستها
 • فهرست نمودارها
 • 1-متغيرهاي مربوط به نوجوانان سارق و غيرسارق
 • 2-متغيرهاي مربوط به نوجوانان سارق
 • 3-وضعيت تحصيلي نوجوانان سارق و غيرسارق
 • 4-وضعيت خانوادگي
 • 5-وضعيت شغل پدر نوجوانان سارق و غيرسارق
 • 6-وضعيت اعتياد خانواده و خود نوجوانان سارق
 • 7-وضعيت سواد نوجوانان سارق و غيرسارق
 • فهرست جدولها
 • 1-درصدگيري از هر يك متغيرها مربوط به نوجوانان سارق و غيرسارق
 • 2-درصد گيري از هر يك از متغيرهاي مربوط به گروه نوجوانان سارق
 • 3-درصد گيري از وضعيت تحصيلي نوجوانان سارق و غيرسارق
 • 4-وضعيت خانوادگي نوجوان سارق و غيرسارق
 • 5-وضعيت شغل پدر نوجوانان سارق و غيرسارق
 • 6-وضعيت اعتياد خانوار و خود نوجوانان سارق
 • 7-وضعيت سواد نوجوانان سارق و غيرسارق

100 صفحه

پایان نامه علوم تربیتی بررسی وضعیت خانوادگی و تحصیلی نوجوانان سارق / تحقیق علوم تربیتی / نوجوانان سارق / وضعیت اعتیاذ سارقان / وضعیت تحصیلی سارقان / وضعیت خانوادگی نوجوانان سارق / وضعیت سواد سارقان /

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *