آوریل 28, 2013 - admin

نیاز سنجی کارکنان اطلاعات استان خراسان رضوی

بيان مسأله
امروزه به موازات آموزشهاي مرسوم نظام آموزشي و دانشگاهي، موسسات، ادارات و سازمانهاي مختلف برنامه‎هايي را طرح كرده و براي دستيابي  به اهداف خاص خود به اجرا درآورده‎اند. در اغلب كشورها آموزشهاي ارائه شده براي همگان و آموزشهاي تخصصي و كاربردي براي كارورزان و كاركنان بخشهاي عمومي و خصوصي به عنوان صنعت رشد قلمداد مي‎شود و سالانه بخش زيادي از درآمدهاي آنان صرف توسعه و بهسازي فعاليت هايشان مي گردد و همگام با رشد جمعيت و توسعه اقتصادي ـ اجتماعي اين سرمايه‎گذاري‎ها را افزايش مي‎دهند و اين همه بر اين باور استوار  است كه سرمايه‎گذاري در بخش آموزش و تربيت نيروي انساني همانند سرمايه گذاري در ديگر عوامل رشد و توسعه داراي بازده اقتصادي است و در كنار آن پرورش مردم با فرهنگ و آگاه به عنوان آحاد جامعه،  بهره‎وري و بهره‎گيري بهينه از ساير سرمايه گذاري‎هاي  مادي و فرهنگي را افزايش مي‎دهد. به همين دليل بسياري از كشورهاي جهان سعي دارند به توسعه كمي و كيفي برنامه‎هاي آموزشي و تربيتي ـ فرهنگي خود پرداخته و مردم را از نعمت مجموعه‎اي دانشهاي عمومي و تخصصي كه براي بهزيستن ضروري مي باشد، برخوردار سازند.  اساساً هر سازمان بر حسب يك نياز عمومي و اجتماعي به وجود مي‎آيد. آنچه كه مسلم است اين است كه يك سازمان براي اين بوجود مي‎آيد كه كالايي را توليد و يا خدمتي را به جامعه عرضه كند. بدين جهت هر چه نياز اجتماعي گسترده تر و حياتي تر باشد امكان افزايش وتوسعه آن سازمان بيشتر است و اين در حالي است كه سازمانها براي اينكه به اهداف خودشان نائل شوند، مجبورند با بخشها و گروه‎هاي مختلف موجود در جامعه ارتباط داشته باشند، به عبارت ديگر سازمانها نمي توانند مستقل از محيط باشند بلكه بايد پيوسته با آن تغيير كنند و با آن تطبيق نمايند و تغيير خود را بهبود بخشند. در این زمان است كه نیازهای افراد، متناسب با شرایط محیط و نوع کار کارکنان مطرح مي شود. این که اموزش ها مطابق با نیازهایی باشد که کارکنان در جریان کار احساس می کنند و در جهت حل مشكلاتي باشد كه در جريان كار با آن برخورد داشته اند مسئله مهمی است که اثر بخشی این دوره ها را به شدت تحت تاثیر قرار می دهد.  در راستاي تحقيق اهداف ناجا و با توجه به ضرورت و اهميت استمرار آموزش هاي تخصصي، معاونت آموزش ناجا تلاش دارد علاوه بر اجراي آموزش هاي بدو خدمت دوره هاي آموزش تخصصي تكميلي را بطور گسترده اي در طول خدمت كاركنان ناجا به اجرا در آورد. اين دوره ها براساس نيازمندي معاونت ها و يگان هاي مستقل ناجا و با محوريت رشته هاي شغلي ناجا تعريف شده است.  مجموعه عناوين آموزش هاي مورد بحث در كتاب حاضر در ذيل رسته هاي انتظامي، اطلاعات، آگاهي، راهور، عمليات ويژه، مرزباني، اداري، دارائي، آماد و پشتيباني، مخابرات و الكترونيك، دريائي، فني و مهندسي، بهداري، رايانه و سيستم، حقوق، مخارف اسلامي و علوم انساني و همچنين آموزش هاي تخصصي تكميلي مشترك و نيز آموزش هاي فرماندهي و مديريت تقسيم بندي شده است.
 • فهرست
 • فصل اول 4
 • طرح مسأله 4
 • بيان مسأله 5
 • اهميت و ضرورت مساله: 7
 • اهداف تحقيق : 9
 • اهداف جزئي طرح عبارتند از :‌ 10
 • فرضيه هاي تحقيق: 10
 • – دوره های عرضی 11
 • نیاز 11
 • فصل دوم 13
 • مباحث نظری 13
 • چارچوب تئوریک 14
 • آموزش هاي ضمن خدمت 14
 • تاريخچه آموزش هاي ضمن خدمت 16
 • مراحل آموزش 19
 • بررسي پژوهش‎هاي انجام شده 23
 • وزارت آموزش و پرورش، سازمان آموزش و پرورش، پژوهشكده تعليم و تربيت 26
 • پايان نامه (دكترا) — دانشگاه تربيت مدرس، 1377 27
 • وزارت آموزش و پرورش ، اداره كل آموزش و پرورش استان مازندران 28
 • وزارت آموزش و پرورش، سازمان آموزش و پرورش، پژوهشكده تعليم و تربيت 29
 • نیاز سنجی آموزشی مراقبین بهداشت در مدارس اصفهان: 31
 • نیاز سنجی آموزشی کارکنان وزارت جهاد سازندگی سیستان و بلوچستان: 31
 • علوم پزشكي سبزوار 35
 • پژوهشكده كودكان استثنايي 35
 • استان مازندران 36
 • كشاورزي، معاونت آموزش و تحقيقات 37
 • تحقيقات و بررسي مسائل روستايي 38
 • فصل سوم 40
 • روش پژوهش 40
 • ابزار گردآوری داده‌ها: 41
 • روائي و پاياني ابزار تحقيق 42
 • جامعه آماري‌، حجم نمونه و شيوه نمونه‌گيري :‌ 42
 • شيوه‌هاي تحليل اطلاعات : 42
 • پرسشنامه نیازسنجی دوره های عرضی  ) مسئولین ) 44
 • پرسشنامه نیازسنجی دوره های عرضی  )کارکنان (

50 صفحه

7000 تومان خريد

 

پایان نامه علوم تربیتی پایان نامه / پایان نامه علوم تربیتی نیاز سنجی / پایان نامه نیاز سنجی آموزشی / تحقیق / تحقیق علوم تربیتی / مقاله / نیازسنجی آموزشی کارکنان / نیازسنجی کارکنان / نیازسنجی کارکنان اطلاعات /

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *