اردیبهشت ۹, ۱۳۹۲ - admin

چگونه می توانم دانش آموزان آموزشگاه در مقطع ابتدایی را به خواندن نماز علاقه مند نمایم

پیشگفتار

خدای من ارزش نعمت های بیشمارت را در چه چیزی خلاصه کنم و به کدامین یک از نعمت هایت قلم زنم و جوهره تفکرم را که در مقابل انها ناچیز و بی مقدار است بر کاغذ نشانم . کاغذی که تاروپود وجودش از همان نعمت های بی شمار تو حاصل گردیده و قلمی که خون جاری دررگهایش از نعمت های بیشمار تو رنگ گرفته است . خدای من ! جهانی که پیدای پنهان بود وماده ای در هم امیخته ،پس تو در ان فاصله انداختی و در جسم بی روح انسان از روح پاک ولطیف خود دمیدی وبدین ترتیب قلب انسان شکفتن اغازکرد.خدای من اینها به تنهایی قطره ای از دریای محبت های بی کران تو بودند. حال من چگونه می توانم نسبت به دریای بی کران محبت هایت بی تفاوت باشم ودریایی از این فضایل را که در اختیارم قرار داده ای با قطره ای از رذایل وجودی خودم الوده سازم . حال انکه نسیم محبت در مقابل محبت های تو بی مقدار است و محبت های تو را در مقابل نسیم می توان به طوفانی عظیم تشبیه کرد.درست است که میگویند باغبان دانه ها را به امید بارور شدن بر زمین می نشاند .واز نابودی انها می رنجد.خداوند نیز با به سعادت رسیدن بنده اش خشنود می شود وگمراهی بنده اش موجب نارضایتی خداوند خواهد شد . هر بار که قلم تن پر احساس برگ را نوازش میکند نکته ای در ان تراوش میکند. و این رد پا می خواهد نقلی را برای ما هویدا سازد ، و چه بهتر که این نوشته ارزش بسیار والایی داشته باشد .من می خواهم رد پایی که قلم در این برگ بر جای  می گذارد ،مفهومی از نعمتی الهی را برای مخاطب اشکار سازد.

نکته: سنجیدم ودر ذهنم تصویری از نماز را مجسم ساختم وانقدر زیبا بود این حالت عرفانی که غنیمت دانستم ان را به روی برگ بتراشم . نماز یکی از بهترین عوامل سیر وسلوک معنوی وتقرب الی الله است اهمیت نماز به گونه ای است که زبان بشر از توصیف کامل وجامع ان عاجز است . نماز خوب فحشا ومنکرات را از یک امت بیرون می کند نماز پشتوانه ای است برای ملت وبهترین ذکر خداوند است . و همچنین شیطان ها از مساجد ونماز می ترسند انها می خواهند از نماز جلوگیری کنند و پس از خالی کردن سنگرها حمله کنند . امام زمان (عج) می فرمایند : نماز بینی شیطان را به خاک میمالد . وباید به این گفته اهمیت دهیم و به ان عمل کنیم .از دیدگاه امام خمینی(ره) نماز یک کارخانه انسان سازی است وپس به سراغ نماز برویم و احیاء کنیم این رسالت سیاسی اسلام را ؛ پس با توجه به این نکات ، نماز که من در خیال خود می پرورانم تصویری از بهشت را برای من اشکار میسازد .من گوشه ای از بهشت را دایم با خواندن نماز مالک میشوم . اری این است تصویری که من در این مدت در فکر خود نقاشی کرده ام ومن در ذهنم تصویری از نماز را ساخته ام که مادرم از کودکی امکان  وجودش را در ذهنم پرورانده بود . ذهنیتی که من از نماز دارم به من این امکان را می دهد که تصور کنم نماز مسیر رسیدن به سعادت را هموار میکند .و به انسان مسیر درست زندگی را نشان
می دهد.و ارزش وجودی انسان را بالا می برد .دختری که از 9 سالگی وپسری که از 15 سالگی مکلف به انجام واجبات می گردند ،اگر از زمان کودکی احساس نیاز به انجام این تکلیف الهی را در خود بیابند ، زیبا ترین لحظات را مالک شده اند و چه شیرین است زمانی که فرشتگان برای انها طلب محفوظ ماندن از شر گناه وگمراهی را دارند. مادرم از زمان کودکی به من توصیه می کرد که هیچ گاه از بر پا داشتن نماز غافل نمانم که اگر این گونه باشد موجب نارضایتی خداوند می شود و من به همراه او در جلسات نماز شرکت
می کردم وزیباترین لحظاتی بودند ان لحظات با چادری سفید بر سجاده می نشستم و تسبیح و ذکر خداوند را به جای می اوردم و گاه بته جغه های جانماز به صورت پاک ومعصوم من لبخند می زدند . اما تمام اینها را به گذشته سپرده ام . حسرت دوران کودکی مرا می سوزاند . افسوس می خورم به این که در زمان کودکی  تصویری از نماز در ذهنم تجلی می کرد که احساس می کردم هیچ گاه فراموش نخواهد شد . اماحال با رشد جسمی عقلم رشد نکرد و تصویری از نماز که در چشمانم سایه می کرد به تاریکی مطلق مبدل شد . افسوس می خورم به این که چرا جاده ای را که با نماز برای خودم هموار ساخته بودم با خار وخاشاک تیره و تار گردانیدم و اسمان صاف و ابی دلم را مه الود نقاشی کردم و اینگونه ارزوهایم را الوده  به هر چه زشتی بود نمودم . و این گونه احساس شرمندگی و سرشکستگی پیدا کرده ام وغالبی سرد و جانگذار قلبم را می ازارد . هر لحظه احساس نیاز به تولدی دوباره را دارم که زندگی ام را باری دیگراز سر بگیرم . خدای من در این حال فقط تو می توانی  با نشان دادن مسیر درست زندگی ارامش را به قلب من بازگردانی . چرا که من دلتنگ هستم و دلتنگی هایم را در کوزه ای می ریزم . حسابشان دستم است با لیوان رنگ ها قهر کرده ام ومدتی است سجاده ی زیبای کودکی ام را نقاشی نکشیده ام و هیچ محبتی را احساس نمی کنم و فقط خودم را غرق در منجلابی از فساد و گناه می بینم که چیزی جز تباهی نصیبم نمی شود تپش های کودکانه قلبم را که به اه های سرد مبدل گشته می بینم و خود را در قفسی محبوس می یابم که هر لحظه منتظر دستان مهربان و با عطوفت است و به امید زیستن در گوشه ای کز کرده است. دراین حال هوای خواندن نماز را دارم دوست دارم بخوانم گویی بار دیگر خداوند خواسته است مرا یاری دهد . و زیبایی نماز را به من ارزانی دارد . چرا که با خواندن نماز قلبها ارامش و تسکین می یابند . اهمیت که سخن از ان می گفتم اینک برایم اشکار شده و حتی نکاتی که ریز بودند هم دیگر مرا سر درگم نمی سازد چرا که خودم در حالتی قرار گرفته ام که واقعا حالتی تلخ اما تجربه ای شیرین تر از عسل به کامم نشاند . خداوند از تو متشکرم که به یاری ام امدی و دستم را گرفتی و قلب پر تلاطم وپر اضطراب مرا حالت وهم و ظلمت به نور وروشنایی خارج نمودی و ارامش روحی قلبم را بازگردانیدی . در این زمان است که می توانیم از هر پلیدی و ناپاکی رهایی یابیم و خالصانه اشک اسمان چشمان خود را نثار گونه های خشکمان کنیم و دست انابت به امید اجابت به سوی خداوند جهانیان برافرازیم و از او بخواهیم ما را عفو کند و نگذارد باری دیگر خود را در منجلاب گناه غوطه ور سازیم وهرگز ما را از نعمت هایش بی بهره نسازد . حال اگر قدری بیاندیشیم و ببینیم عامل برقراری این ارتباط معنوی چه بوده وبخشش گناهی که خود را غوطه ور در ان ساخته بودیم چگونه میسر شده؟ و اگر باران رحمت باری دیگر بر تن خشک وکویری صورت ودستمانمان نمی بارید و پیشانی بر تربت پاک نمی نهادیم و بر فرش زیبا اقامه نماز نمی نشستیم و با صورت زیبای اذان نماز بجای نمی اوردیم ! چگونه امرزیده
می شدیم . پس اینک در می یابیم که نماز چه ارزش والایی دارد . و چه بهایی باید به ان داد . ما باید قدر این موهبت الهی را بدانیم هر چند تا بحال گمراهی بیش نبوده ایم و خود را ظالمانه به دست گردباد گناهان روزگار سپردیم . کاش ان زمان اینگونه ندامت برما روی می کرد و بسویت بازمی گشتیم چرا که بسیار شیرین است اسارت در بند عشق تو ! اری نماز بهترین و زیباترین هدیه ای است از جانب خداوند که بر بنده اش ارزانی داشته و فقط کسانی این ارزش را پاس می دارند که شایسته اند .

خدای من ! از درگاه با عظمت و با شکوهت می خواهم تا ما را در زمره ی نیکوکاران و پاک کرداران لایق بدانی .

 • فهرست مطالب
 • پیشگفتار    7
 • مقدمه    10
 • توصیف  وضعیت موجود و بیان مساله    12
 • فلسفه نماز :    14
 • تعیین هدفهای کلی و  ویژه    17
 • نماز کودکان را سرسری نگیرید    19
 • نقش خانواده در تربیت دینی کودکان    20
 • راهکار مناسب :    21
 • نقش تمهیدی    22
 • نقش الگویی معلم    22
 • نقش الگویی  والدین و اطرافیان    23
 • نقش تبلیغی    23
 • نقش تشویق در کودک :    24
 • نقش تذکر ویاداوری    25
 • محبت به كودك در حال نماز    26
 • استفاده از هنر :    27
 • چرا گاهي فرزندانمان نماز نمي خوانند؟    27
 • پیشینه تحقیق:    31
 • اجرای طرح جدید و نظارت بر ان    34
 • جدول شماره (1) :        نمودار در صدی نمازگزاران قبل از اجرای طرح جدید    38
 • جدول شماره( 2 ) :       نمودار در صدی نمازگزاران بعد از اجرای طرح جدید    38
 • جدول شماره (1-3)    39
 • جدول شماره ی (2-3)    40
 • جدول شماره ی (3-3)    41
 • جدول شماره (4-3)    42
 • جدول شماره (5-3)    43
 • جدول شماره(6-3)    44
 • جدول شماره(7-3)    45
 • جدول شماره (9-3)    47
 • جدول شماره (11-3)    48
 • جدول شماره( 12-3)    49
 • جدول شماره 13-3    50
 • جدول شماره 14-3    51
 • پیشنهادات :    54
 • نتیجه گیری:    55
 • منابع وماخذ    57
 • ضمائم    59

 

60 صفحه

پایان نامه علوم تربیتی پایان نامه نماز / تحقیق / تحقیق علوم تربیتی / چگونگه به نماز علاقمند شویم / دانلود پایان نامه / علاقمند کردن به نماز / علاقمندی به نماز / مقاله / نقش خانواده در نماز / نقش والدین در خواندن نماز /

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *