تیر ۸, ۱۳۹۲ - admin

مدیریت روسازی راه ( P.M.S )

 • راههاي بتن اسفالتي 4
 • تعريف خرابي‌ها و منحني‌ها ومنحني‌هاي ضريب کاهندگي 4
 • الف-1-2) روش‌هاي انتخاب گزينه‌هاي ترميم و نگهداري 4
 • 1- روش مبتني بر تجربيات قبلي (Ad Hoc): 4
 • 2- روش انتخاب بر مبناي وضعيت کنوني: 4
 • 3- روش انتخاب بر مبناي هزينه‌هاي چرخه‌ي عمر: 4
 • تعريف شبکه روسازي‌ها 5
 • اندازه‌گيري وضعيت روسازي در سطح پروژه 5
 • پيش‌بيني وضعيت روسازي 5
 • فهرست پروژه‌هاي داراي الويت 5
 • پيش‌بيني وضعيت روسازي 5
 • اندازه‌گيري وضعيت روسازي در سطح شبکه 5
 • الف-4) مقايسه مديريت در سطح شبکه: 6
 • ب-1) تعريف شبکه روسازي راه: 6
 • ب-3-4) رتبه روسازي: 8
 • ب-3-6) وضعيت روسازي : 8
 • ج-1) کليات: 9
 • جدول (1) 13
 • ج-4) انتخاب واحدهاي نمونه اضافي: 13
 • ج-5-1) روسازيهاي داراي رويه‌ي اسفالتي: 14
 • ج-5-2) روسازي‌هاي داراي رويه‌ي بتني: 14
 • 2- مراحل انجام کار: 14
 • ج-5-3) راههاي بدون رويه: 15
 • ج-7)نحوه محاسبه نشانه وضعيت روسازي PCI: 16
 • پيوست (الف) 18
 • پيوست (ب) 24
 • برامدگي و فرورفتگي 25
 • شرح خرابي 25
 • پائين افتادگي شانه (نسبت به سواره‌رو) 27
 • ترک خوردگي انعکاسي درز(ناشي از دالهاي طولي و عرضي بتن سيماني) 29
 • شرح خرابي 29
 • ترک‌خوردگي پوست سوسماري 33
 • ترک‌خوردگي طولي و عرضي (به جز ترکهاي منعکس شده از درز دالهاي بتن سيماني) 36
 • ترک‌خوردگي لغزشي 40
 • تورفتگي 42
 • شرح خرابي 42
 • تورم 44
 • شيار شدن مسير چرخها (شيار شدگي) 48
 • سطوح شدت 48
 • ميانگين عمق شيار: 48
 • صيقلي شدن دانه هها 50
 • کنار رفتگي 52
 • گذرگاه راه اهن 53
 • قيرزدگي(روزدن قير) 56
 • سطوح شدت 61
 • نحوه اندازه‌گيري 62
 • گزينه‌هاي تعمير 62

پایان نامه عمران p.m.s / پروژه عمران / تحقیق روسازی / تحقیق عمران / راه بتن آسفالتی / روسازی راه / شبکه روسازی / مدیریت روسازی / مقاله راه /

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *