ژوئن 10, 2013 - admin

پروژه متره و برآورد

 • فهرست مطالب
 • ساختمانی که جهت ارائه ی پروژه پایانی درس متره و برآورد انتخاب گردیده ، دارای خصوصیات زیر است : 4
 • بـرگه ی خلاصه متــــــــــــــره 9
 • بـرگه ی خلاصه متــــــــــــــره 10
 • بـرگه ی خلاصه متــــــــــــــره 12
 • برگه ی صورت متـــــــره 65
 • برگه ی صورت متـــــــره 66
 • برگه ی صورت متـــــــره 68
 • برگه ی صورت متـــــــره 69
 • برگه ی صورت متـــــــره 70
 • برگه ی صورت متـــــــره 71
 • برگه ی صورت متـــــــره 72
 • برگه ی صورت متـــــــره 73
 • برگه ی صورت متـــــــره 74
 • برگه ی صورت متـــــــره 75
 • برگه ی صورت متـــــــره 76
 • برگه ی صورت متـــــــره 78
 • برگه ی صورت متـــــــره 79
 • برگه ی صورت متـــــــره 80
 • برگه ی صورت متـــــــره 81
 • برگه ی صورت متـــــــره 82
 • برگه ی صورت متـــــــره 83
 • برگه ی صورت متـــــــره 84
سم الله الرحمن الرحیم »
ساختمانی که جهت ارائه ی پروژه پایانی درس متره و برآورد انتخاب گردیده ، دارای خصوصیات زیر است :
– دارای دو طبقه میباشد .
– دارای سقف تیر چه بلوک بتنی و طاق ضربی در بام خرپشته میباشد .
– سازه ی ساختمان فلزی است .
– ساختمان داری زیربنای 213.1200 متر مربع در همکف و 201.8057 متر مربع در طبقه ی اول میباشد .
– ساختمان در ارومیه واقع گردیده است .
تسطیح و رگلاژ سطوح خاکبرداری و خاکریزی پی ها و گودها و کانالها که با ماشین انجام شده باشد .
ریختن خاک یا مصالح سنگی موجود در کنار پی ها ، گودها و کانالها در قشرهای 15 سانتیمتر و پخش و تسطیح لازم .
متر مکعب
آب پاشی و کوبیدن خاکهای پخش شده در قشرهای حداکثر 15 سانتیمتر ، با تراکم 95 درصد به روش پروکتور استاندارد .
متر مکعب
خاکبرداری در زمینهای نرم با هر وسیله مکانیکی ، حمل مواد تا فاصله 20 متری از مرکز ثقل برداشت و تخلیه آن .
متر مکعب
بارگیری مواد حاصل از عملیات خاکی یا خاکهای توده شده و حمل آن با کامیون یا هر وسیله ی مکانیکی دیگر تا فاصله 100 متری از مرکز ثقل برداشت و تخلیه ی آن .
متر مکعب
حمل خاک از فاصله 100 متر تا 500 متر . متر مکعب
تهیه خاک مناسب از درون یا خارج کارگاه ، برای خاکریز ها شامل کندن ، بارگیری و حمل ، تا فاصله 500 متر و با اندازی در محل مصرف .
متر مکعب
سنگ چینی در کف ساختمان ( بلوکاژ)
با استفاده از سنگ لاشه .
متر مکعب
« بسم الله الرحمن الحیم »
بـرگه ی خلاصه متــــــــــــــره
نام ونام خانوادگی :
کارهای انجام شده قطعی  □ موقت □
شرح عملیات
تهیه و ریختن شن طبیعی در داخل کانالها ، اطراف پی ها ، لوله ها کف ساختمانها ، معابر محوطه یا هر محل دیگری که لازه باشد  ، به انضمام پخش و تسطیح آنها در ضخامتهای لازم .
تهیه وسایل و قالب بندی با استفاده از تخته نراد خــــــارجی ، در پی ها و شناژهای مربوط به آن .
تهیه وسایل قالب بندی با استفاده از نخته نراد خارجی ، در تاوه ها ( دالها ) تا ارتفاع حداکثر 3.5 متر .
تهیه ، بریدن ، خم کردن و کار گذاشتن میلگرد آجدار از نوع AП   به قطر تا 10 میلیمتر برای بتن مسلح با سیم پیچی لازم .
تهیه ، بریدن ، خم کردن و کار گذاشتن میلگرد آجدار از نوع AП   به قطر تا 12 تا 18  میلیمتر برای بتن مسلح با سیم پیچی لازم .
اضافه بهاء میلگرد ، وقتی به صورت خرپا در تیرچه های پیش ساخته ی سقف سبک بتنی مصرف گردد . نسبت به 8 δ خرپا در ردیف 070201
تهیه و نصب میل مهار با جوشکاری لازم .
تهیه و نصب میل مهار با پیچ و مهره .
تهیه ، ساخت و نصب میل مهار دنده شده ( بولت ) از هر نوع میلگرد با پیچ و مهره ی مربوط و کار گذاری در محل های
« بسم الله الرحمن الحیم »
Word + DWG

پایان نامه عمران برآورد پروژه متره / پروژه / پروژه عمران / پروژه متره / تحقیق عمران / ساختمان فلزی /

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *