فروردین ۸, ۱۳۹۲ - admin

بررسی نقش نماز در شخصیت جوانان

 

سخن ما
قال الامام علىّ بن ابى طالب(عليه السلام): «الله الله فى الصّلوة فإنّها عمود دينكم»
«خدا را، خدا را درنظر گيريد در توجه به نماز، كه پايدارى دينتان به نماز باشد.»
گر چه هر يك از احكام و فرائض دينى به جاى خود از اهميت و ارزش خاصى برخوردار است، امّا در اين ميان بعد از معرفت الهى هيچ فريضهاى به والايى مرتبه نماز نرسد. چرا كه اين، تنها نماز است كه معراج مؤمن و عامل تقرب انسان وارسته، به خدا شناخته شده و معيار پذيرش همه واجبات قرار گرفته است. به اين جهت آخرين پيام سفيران الهى، سفارش به نماز، اين استوانه استوار دين بوده، چنانچه پرسش نخستين روز رستاخيز هم از آن خواهد بود.  آرى نماز، تنها محبوبِ دلدادگان به حضرت حق و روشنى ديده و چراغ راه پويندگان كوى دوست و محفل انس خلوت نشينان وادى عرفان است.
آنان كه زندگى را بی ياد او نخواهند و رستگارى خويش را با شهادت در محراب نماز بينند «فزت ورب الكعبة» و با تمام وجود در راه زنده داشتن نام و ياد خداى خويش و اقامه نماز و راز و نياز با او كوشند و سرانجام خود فدايى راه نماز شوند «اشهد انّك قد اقمت الصلوة» اين همه، جايگاه ويژه و عظمت فوق العاده اين فرضيه الهى را روشن می سازد و همگان را به تعظيم اين عالیترين نمونه شعائر الهى وادار می كند، كه هم خود، اهل نماز و راز و نياز باشند و هم در جهت اشاعه فرهنگ نورانى نماز در جامعه تلاشى پيگير نمايند، (الذين إن مكنّاهم فى الأرض اقاموا الصلوة)، تا به وظيفه دينى خود عمل نموده باشند و همواره مشمول رحمت بی پايان الهى قرار گيرند. و در اين راستا فضلاى اهل قلم حوزه، رسالتى بس عظيم دارند كه با تأليف و انتشار آثار ارزشمند دينى، فرهنگ نماز و انس با خداوند متعال را در جامعه دينى ترويج دهند و رايحه دلپذير معنويت را به فضاى جان همگان بويژه نسل جوان برسانند. چنانچه تاكنون آثار فراوانى را در اين رابطه منتشر نموده اند كه از آن جمله است اثر گرانقدر فاضل گرامى جناب حجة الاسلام والمسلمين آقاى مصطفى خليلى، تحت عنوان «نقش نماز، در شخصيت جوانان». و ما خادمان فرهنگى آستانه مقدّسه مفتخريم كه در آغازين روزهاى سالى كه به نام اوّلين شهيد محراب، «حضرت امام على بن ابى طالب(عليه السلام)» نامگذارى شده، با عنايات كريمه اهلبيت حضرت فاطمه معصومه(عليها السلام) و مساعدتهاى توليت معظم حضرت آية الله مسعودى و معاون امور ادارى، مالى ايشان جناب آقاى فقيه ميرزايى موفق به چاپ و نشر اين اثر گرانمايه شديم; باشد كه گامى در جهت ترويج فرهنگ دينى برداشته و از اقامه كنندگان نماز باشيم.
فهرست مطالب
 • سخن ما 4
 • مقدّمه 6
 • فصل اوّل : 8
 • نقش نماز در شخصيت جوانان 8
 • روح و حقيقت نماز 8
 • اهميت دوران جوانى 12
 • انعطاف پذيرى روحيه جوانان 13
 • نيازهاى غريزى و فطرى جوانان و پاسخ آن 15
 • نقش نماز و تعاليم دينى در شخصيت جوانان 17
 • ياد و ذكر خدا مايه آرامش دلها 20
 • نماز بارزترين مصداق ذكر خدا 21
 • آيا نماز انسان را از زشتى باز می دارد؟ 23
 • آفات و موانع آثار نماز 26
 • الف ـ اكتفا به صورت و ظاهر نماز: 26
 • ب ـ عدم اخلاص و حضور قلب: 28
 • ج ـ استخفاف و سبك شمردن نماز: 31
 • د ـ عدم مداومت در نماز: 33
 • فصل دوّم : 36
 • علل كم توجّهى يا بی توجّهى برخى از جوانان به نماز 36
 • محيط خانواده و بی توجهى والدين 37
 • عدم آگاهى و بينش كافى از فريضه نماز 38
 • سستى و تنبلى 39
 • مجالست و همنشينى با دوستان ناباب 40
 • فساد اخلاقى 40
 • مزاحم دانستن نماز براى كارهاى شخصى 41
 • تكبر و غرور 41
 • تسويف (واگذارى امور به آينده) 42
 • ضعف اعتقادى 42
 • رفتار نامناسب مبلغان دينى 43
 • راه حلها 44
 • 1 ـ نقش خانواده در تربيت فرزندان: 44
 • 2 ـ عدم آگاهى از فريضه نماز: 47
 • 3 ـ سستى و تنبلى: 48
 • 4 ـ مجالست و مصاحبت با دوستان: 51
 • ملاك و معيار انتخاب دوست 52
 • 1 ـ دارا بودن فكر و عقيده سالم: 52
 • 2 ـ حسن خلق و فروتنى: 53
 • 3 ـ عاقل بودن: 55
 • 4 ـ خوشنامى و شهرت داشتن به خوبى: 57
 • 5 ـ صادق بودن و صداقت داشتن: 58
 • حدود و قلمرو دوستى 60
 • فلسفه حمد و سوره (قرائت) 75
 • فلسفه تشهد 87
 • فصل چهارم : 91
 • اهميت و آثار نماز در اسلام 91
 • 1 ـ ارزش و جايگاه نماز 91
 • 2 ـ اهميت نماز در ايجاد ارتباط خدا و خلق 93
 • 3 ـ نماز اولين فريضه الهى 95
 • 8 ـ نماز يعنى تمام دين 102
 • 9 ـ نماز و رابطه آن با حاكميت دينى 104
 • 10 ـ نماز مهمترين وسيله تقرب به خدا 106
 • 11 ـ قرآن و نماز دو سفره الهى در زمين 108
 • 12 ـ نماز موجب گشايش مشكلات دنيا 109
 • 13 ـ نماز باعث بخشش گناهان 112
 • 14 ـ نماز عامل نجات از عذاب الهى 113
 • 16 ـ عنايت الهى به نمازگزار 116
 • 17 ـ آثار نماز در عالم قبر 117
 • ضلالت و گمراهى نتيجه ضايع كردن نماز 121
 • سختترين عذاب دوزخ براى بىنمازان 123
 • گناه كسى كه به بی نماز كمك كند 127
 • پستتر بودن  بی نماز از برخى حيوانات

150 صفحه

پایان نامه فقه- فلسفه / پایان نامه معارف اسلامی آثار نماز / ارزش و جایگاه نماز / اهمیت نماز در زندگی / پایان نامه نماز و جوانان / تاثیر نماز بر جوانان / تحقیقی با موضوع نماز / روح و حقیقت نماز / نقش نماز در شخصیت جوانان / نماز / نماز و تقرب به خدا /

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *