آوریل 9, 2013 - admin

شبیه سازی رآکتور سنتز متانول

 

فهرست مطالب

 • فصل اول :متانول ،خواص و روشهای توليد 3
 • 1-1-تاريخچه [1] 3
 • 1- 2- خصوصيات فيزيكي Physical properties [1] 5
 • 1-3-  واكنشهاي شيميايي [1] 7
 • 1-4- توليد صنعتي و فرآيند آن [1] 7
 • 1-5-ماده خام [1] 12
 • 1-5-1-گاز طبيعي [1] 12
 • 1-5-3-نفتا [1] 17
 • 1-5-4-ذغال سنگ [1] 18
 • 1-6-كاتاليست [1] 18
 • 1-7-توليد در مقياس تجاري [1] 18
 • 1-8-واكنشهاي جانبي [1] 19
 • 1-9-خالص سازي [1] 20
 • 1-10-1-2-كاربرد اسيد استيك در صنايع: 23
 • 1-10-2-توليد وينيل استات: 24
 • 1-10-3-فرمالدئيد: 24
 • 1-10-4-اتيلن گليكول: 25
 • 1-10-7- تركيبات كلرومتان : 26
 • 1-10-8-متيل ترشري بوتيل الكل(MTBE) 26
 • 1-10-9-كاربرد متانول در مخلوط با بنزين: 29
 • فصل دوم: سينتيك و مكانيسم واستوکیومتری[2] 31
 • 2-1-2-سينيتيک ومکانيسم واکنشهاي کاتاليستي 34
 • جدول 1-4 دو نوع جذب سطحي را مقايسه مي کند . 36
 • 2-1-4-بررسي سينتيکي 41
 • 2-1-5-1-مکانيسم Langmuir- Hinshelwood (1421 ) 44
 • 2-2-ترموديناميك و سينتيك سنتز فشار پائين متانول[3] 48
 • 2-2-1-مقدمه 49
 • 2-2-2-استوكيومتري و ترموديناميك 49
 • 2-2-3-سينتيك و مكانيسم 53
 • klier 55
 • Graff 55
 • 2-2-4-مكانيسم 59
 • فصل سوم: شبيه سازي واكنش كاتاليستي هتروژني توسط Hysys 61
 • 3-2-مراحل شبيه سازي رآكتور در Hysys [5] 64
 • 4-مراحل نصب رآكتور 69
 • 3-3-نتايج حاصله از شبيه سازي 70
 • منابع : 73

75 صفحه

7000 تومان خريد

پایان نامه فیزیک پایان نامه+word / تحقیق / تحقیق فیزیک / ترکیبات کلرومتان / ترموديناميك و سينتيك سنتز / خالص سازی / دانلود پایان نامه / راکتور سنتز متانول / روش تولید متانول / سایت دانلود پایان نامه / سینیتیک / شبيه سازي واكنش كاتاليستي هتروژني / شبیه سازی رآکتور / شبیه سازی سنتز متانول / کاتالیست / مراحل نصب رآكتور / مقاله / مكانيسم واستوکیومتری /

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *