فروردین ۱۱, ۱۳۹۲ - admin

تاریخچه تصفیه فاضلاب

مقدمه
بر خلاف فن هاي آب رساني شهري و جمع آوري فاضلاب كه تاريخچه نسبتاً طولاني و چند هزار ساله دارند  پالايش و تصفيه فاضلاب بصورت امروزي خود، داراي سابقه ي تاريخي كوتاهي مي باشد. تنها در نوشته هاي تاريخي از گفته و فرمانهائي كه در پرهيز از آلوده سازي منابع طبيعي آب و به ويژه رودخانه ياد شده است نتيجه گيري مي شود كه نياكان ما بجز آگاهي از بدي هاي آلوده نمودن منابع طبيعي آب، از برخي روش هاي تصفيه ي طبيعي نيز به طور تجربي و محدود آگاهي داشته اند. نخست از حدود يكصد سال پيش كه رابطه اي ميان اثر باكتري ها و ميكروب هاي بيماري زا در واگيري و شيوع بيماري آشكار گشت، انسان بفكر پاكسازي آب هاي آلوده افتاد. به عبارت ديگر فن تصفيه ي آب و فاضلاب در روند امروزي خود بيشتر در اثر پيشرفت علم زيست شناسي و پزشكي بوجود آمده است. پرداختن و توجه به اين فن از آنجا آغاز گشت كه به تدريج براي جلوگيري از آلوده شدن منابع طبيعي آب و به ويژه رودخانه ، ورود فاضلاب به اين منابع ممنوع اعلام گرديد. اين جلوگيري ها نياز به تصفيه فاضلاب و تكامل روش هاي آنرا ايجاب نمود. با گذشت زمان و به ويژه پس تر جنگ جهاني دوم، در نتيجه ي توسعه شهرها و صنايع، خطر آلودگي محيط زيست و درنتيجه نياز به تصفيه ي فاضلاب با شدت بي سابقه ايافزايش يافت و همزمان با آن روش هاي بسياري براي تصفيه ي فاضلاب بررسي، پيشنهاد و بكار گرفته شد. در تكامل فن تصفيه ي فاضلاب از نظر زماني، روش هاي طبيعي جزو قديمي ترين روش هائي هستند كه براي تصفيه بكار گرفته شده اند. به ويژه استفاده از فاضلاب براي آبياري در كشاورزي به علت خاصيت كودي آن از يكصد سال پيش تاكنون در كشورهاي اروپائي متدوال بوده است. از دهها سال پيش تاكنون درياچه هاي تثبيت و تصفيه ي فاضلاب در كشورهاي اروپائي مورد استفاده قرار گرفته اند.
تصفيه فاضلاب در ايران
در ايران از زمانهاي بسيار دوري لجن بدست آمده از چاههاي جب كننده ي فاضلاب به عنوان كود كشاورزي بكار گرفته مي شده است. ولي در تمام اين روش ها بيشتر تكيه بر بازيابي از مواد كودي فاضلاب بوده است و نه تصفيه ي آن.در ايران امروز تصفيه خانه هاي فاضلاب به صورت پيشرفته ي خود سابقه ي تاريخي طولاني ندارند و محدودند به چند تصفيه خانه ي محلي در نواحي شمال تهران كه قديمي ترين آنها تصفيه خانه ي صاحبقرانيه مي باشد كه در سال 1340 شروع بكار كرده است. از نظر بزرگي مهمترين تصفيه خانه ها، تصفيه خانه هاي اصفهان مي باشند كه قديمي ترين آنها در سال 1345 شروع بكار كرده است. جدول شماره ي (0-1) نام برخي از تصفيه خانه هاي فاضلابي كه درسال 1376 مشغول بكار بوده اند را در شهرهاي ايران نشان مي دهد. با توجه به اعداد اين جدول، جمعيت زير پوشش تصفيه خانه هاي فعال در سال نامبرده در اصفهان حدود 70% و در تهران كمتر از 3% بوده است…..
فهرست مطالب
 • مقدمه 3
 • تصفيه فاضلاب در ايران 4
 • هدف از تصفيه ي فاضلاب 5
 • مراحل تصفيه فاضلاب 7
 • كيفيت فاضلاب در طرح تصفيه خانه 9
 • انواع و خواص فاضلاب ها 11
 • فاضلاب هاي خانگي 11
 • فاضلاب هاي صنعتي 14
 • فاضلاب هاي سطحي ( آب هاي سطحي ) 15
 • آزمايش فاضلاب 16
 • آلودگي فاضلاب هاي شهري در ايران 25
 • اصول تصفيه‌ي فاضلاب ( پالايش فاضلاب) 29
 • تصفية مكانيكي يا تصفية فيزيكي 30
 • صاف كردن فاضلاب 30
 • ته‌نشين كردن مواد معلق 32
 • شناورسازي مواد معلق 38
 • تصفية زيستي يا تصفية بيولوژيكي 40
 • تصفيه زيستي با كمك باكتري‌هاي هوازي 43
 • تصفيه زيستي باكمك باكتري هاي بي هوازي 49
 • نيترات سازي و نيترات زدائي 53
 • استفاده از مواد شيميايي براي تأثير روي مواد خارجي محلول در فاضلاب 57
 • استفاده از مواد شيميايي براي تأثير روي مواد خارجي نامحلول در فاضلاب 58
 • گندزدائي 60

65 صفحه

پایان نامه محیط زیست dissertation / download / environment / Filtration / Thesis / Wastewater / آزمایش فاضلاب / انواع و خواص فاضلاب / پالایش فاضلاب / تاریخچه تصفیه فاضلاب / تحقیق محیط زیست / تصفیه بیولوژیکی / تصفیه زیستی / تصفیه فاضلاب / تصفیه مکانیکی فاضلاب / روشهای تصفیه فاضلاب / صاف کردن فاضلاب / فاضلاب خانگی / فاضلاب سطحی / فاضلاب صنعتی / گندزدائی / هدف از تصفیه فاضلاب /

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *