فروردین ۱۷, ۱۳۹۲ - admin

تحقیقی با موضوع فضای سبز

مقدمه
افزايش جمعيت شهرها باعث بالا رفتن ارزش زمين و در نتيجه استفاده حداکثر از زمين جهت ساختمان سازي شده است. اين مسأله متأسفانه نماي شهرها را به مجموعه اي از سنگ و بتن تبديل کرده است. تراکم جمعيت به همراه ايجاد آلودگيهاي مختلف منجر به پيدايش و افزايش بيماريهاي قلبي و تنفسي مي شود. علاوه بر اينها، ابتلا به بيماري روحي و رواني هزينه اي است که انسان در ازاي دور شدن از طبيعت مي پردازد. در اين شرايط فضاي سبز شهري مي تواند عاملي راهگشا در تعديل آلودگي هوا (از طريق جذب آلاينده هاي هوا)، بالا بردن رطوبت نسبي هوا، کاهش آلودگي صوتي (به عنوان لايه اکوستيک) و ايجاد زيبايي بصري نقش داشته، محيط دلنشيني را در کنار محيطهاي کار و زندگي براي شهروندان فراهم آورد. فضاي سبز فراشهري نيز با ايجاد پارکها و شکل دادن مناطق گردشگري و منظره سازي محوطه هاي ويژه مي تواند نقش موثري در جاذبه هاي گردشگري و اقتصاد شهرها داشته باشد.در ذيل به ذکر خلاصه اي از اقدامهاي انجام شده در راستاي تأسيس اين رشته و اهميت آن مي پردازيم:
تعريف و هدف
بر اساس نياز کشور به تربيت نيروي متخصص فضاي سبز جهت برنامه ريزي، طراحي، احداث، نگهداري و مديريت فضاي سبز شهري و فراشهري (نظير کمربند سبز و پارکهاي جنگلي) شوراي عالي برنامه ريزي در سال 72 در دويست و شصت و يکمين جلسه خود تأسيس رشته مهندسي فضاي سبز را تصويب نمود. اين رشته ابتدا در دانشگاه تبريز و سپس در دانشگاه تهران (در سال 1379) دانشجو پذيرفت. مواد درسي اين رشته شامل دروس عمومي، کشاورزي، معماري و عمران مي باشد که دانشجويان در طي يک دوره چهار ساله با تلفيق هنر، فن و علم کارآيي لازم براي حرفه خود را مي يابند.
فهرست مطالب
 • فضای سبز 1
 • مقدمه 1
 • تعريف و هدف 1
 • اهميت و جايگاه در جامعه 1
 • فضاي سبز(باغ يا طبيعت دست ساز) در بستر كشورها: 1
 • پيشينه تاريخي فضاي سبز( باغ) ايراني 2
 • فضای سبز شهر 3
 • انواع فضاهای سبز 3
 • عملکردهای فضای سبز 4
 • فضای سبز در طرح توسعه شهری 4
 • اهميت فضاي سبز شهری 5
 • – درختان و كاهش آلودگي 5
 • – گياهان درشهر 5
 • – مبارزه با نابودي 6
 • آبیاری در فضای سبز 7
 • جايگاه کارگران فضای سبز 8
 • کاشت چمن 8
 • اصول کاشت چمن 8
 • چمن در فضای سبز 9
 • – عملیات کشت و کار چمن: 10
 • مقایسه چمن باگیاهان پوششی : 11
 • ● موارد کاربرد گیاهان پوششی به جای چمن : 11
 • – مقاومت : 12
 • – کاشت : 12
 • – مراقبت کلی : 13
 • – کود دهی : 13
 • – تکثیر: 14
 • گل و گیاه در فضای سبز 14
 • جایگاه گلکاری در ایران 14
 • جایگاه ایران از نظر جغرافیایی 14
 • انواع گلکاری یا Flowery culture 15
 • تاسیسات گلکاری 15
 • انواع گلخانه های ثابت 16
 • نیاز نوری گیاهان 16
 • نور در گلخانه ها 17
 • عوامل مؤثر در میزان مصرف Co2 17
 • ماسه 17
 • محیط‌های پرورشی گیاهان ـ کشت خاکی 18
 • رشد و نمو 19
 • کاربرد هورمون‌های گیاهی 19
 • هورمون 19
 • هورمون‌ها 20
 • عوامل موثر بر عملکرد هورمون‌ها در روی گیاهان زینتی 20
 • مهم‌ترین کاربرد ژیبرلین‌ها GA 20
 • سیتوکینین‌ها Cytokinines 21
 • بازدارنده‌های رشد Inhibitors 21
 • اتیلن Ethylene 21
 • تکثیر گیاهان 21
 • طریق مختلف تکثیر 21
 • مزایای بذر کاری 22
 • معایب کشت و کار با بذر 22
 • روش‌های بذرکاری 22
 • نکات لازم در روش بذر کاری 22
 • کشت بذر (تیمارهای قبل از کشت) 22
 • تکثیر غیر جنسی 23
 • -اساس روش تکثیر غیر جنسی 23
 • -انواع روش‌های تکثیر غیر جنسی 23
 • -کشت بافت 23
 • -تقسیم بوته Succres 23
 • – خوابانیدن Layering 23
 • – استفاده از ساقه و برگ به عنوان قلمه 23
 • – انواع قلمه ساقه 23
 • تکثیر بوسیله اندام‌های زیر زمینی 24
 • اندام‌های زیرزمینی 24
 • گل اختر 24
 • پیوند 25
 • طراحی باغچه 25
 • تهیه و انتخاب سنگ 25
 • آماده كردن زمین 25
 • چیدن سنگ‏ها 25
 • وسعت زمین 25
 • نور 25
 • طراحي كاشت گياهان در فضاي سبز 26
 • گياهان بومي 26
 • كنارهم قرار گرفتن گياهان 26
 • كاشت منفرد يا تأكيدي 26
 • كاشت درختان رديفي يا خطي 27
 • كاشت گروهي 27
 • كاشت توده اي 27
 • الف) خواسته ها 28
 • ب) معيارها 28
 • ب-2- معيارهاي دومين 28
 • 1- آرايش و زيبايي خيابانها 29
 • 2- ايجاد سايبان 29
 • 3- جلوگيري از آلودگي صدا 29
 • 4- ايجاد بادشكن و جلوگيري از گرد و خاك 29
 • 5- كشت در گلدانهاي بزرگ براي خيابانها و پاركها يا فضاي بين ساختماني 30
 • 6- آشنا كردن مردم با درختان و درختچه هاي مختلف 30
 • 7- ايجاد ديورا سبز، پرچين و اسپاليه (داربست) 30
 • 8- آرايش روي چمن 30
 • 9- ايجاد مكان مناسب براي آشيان گزيني پرندگان 30
 • 10- توليد ميوه مناسب براي حيات وحش پاركها و فضاي سبز نسبتاً بزرگ شهري و جلب پرندگان 31
 • 11- ايجاد پيكره در هنر معماري سبز 31
 • 12- به نمايش گزاردن اندام درختان 31
 • استفاده از گیاهان دارویی در فضای سبز شهری 31
 • چکیده 31
 • مقدمه 32
 • مزایای استفاده از گیاهان دارویی در فضای سبز 32
 • 3- جبران بخشی از هزینه ها: 33
 • 4- تأمین اهداف آموزشی، تحقیقاتی و گردشگری: 33
 • 5- کنترل فرسایش بادی: 34
 • تحمل خشکی، شوری و قلیایی بودن خاک: 34
 • تحمل تشعشع شدید خورشید: 34
 • تحمل شرایط ماندابی: 34
 • سازگاری با سطوح شیب دار: 34
 • سازگاری با آلودگیهای محیط های شهری و صنعتی: 34
 • ب) تأثیر گیاه بر سلامت انسان: 35
 • ج)زیبایی گیاه: 35
 • از نظر دوره رویش: 35
 • از نظر رنگ گل، شاخه و برگ: 35
 • از نظر اندازه: 35
 • د) سهولت کاربرد گیاه: 35
 • انتخاب گونه هاي جديد گیاهی 35
 • نتیجه گیری 36
 • عطر گیاهان در فضای سبز 36
 • گیاهان معطر 37
 • کاربرد گیاهان معطر اینهایند: 37
 • تقسیم‌بندی گیاهان معطر 37
 • گیاهان با برگ‌های معطر 37
 • گیاهان با گل‌های معطر 37
 • گل‌های فصلی معطر 38
 • گل‌های پیازی معطر نیز اینهایند: 38
 • عوامل محیطی مؤثر در رشد و نمو گیاهان باغبانی 38
 • دما : 38
 • نياز سرمايی (Chilling requirement): 38
 • اثر عرض جغرافيايی در دمای محل : 39
 • اثر ارتفاع در دما : 39
 • تنش دمای زياد : 39
 • (N× (M-10   = درجه – روز رشد ماهانه 39
 • نور : 39
 • كيفيت نور : 40
 • مدت نور : 40
 • شدت نور : 40
 • خاك : 41
 • آب : 41
 • هوا : 41
 • تجهيزات باغبانی 42
 • ظرف‌های كشت: 42
 • 1- گلدان‌و انواع آن: 42
 • 2-جعبه كشت : 42
 • 3-كيسه‌های پلاستيك: 42
 • محيطهای كشت: 42
 • 1-خاك: 43
 • 2-مواد آلی: 43
 • دوم- كودهای گياهی: 43
 • الف- خاكبرگ(Leaf mold) : 43
 • ب- پيت(Peat (tourbe): 44
 • پ- خزه اسفاگنوم(Sphagnum moss): 44
 • ت- كود سبز: 44
 • 3-مواد معدنی: 44
 • ب- پرلايت(Perlite): 44
 • 4-ساير مواد: 44
 • آميخته ‌های خاكی: 44
 • ‌الف- برای كشت قلمه‌های ريشه‌دار و دان‌نهال‌ها: 45
 • ب- برای درختان و درختچه‌های گلدانی:‌ 45
 • كشت بدون خاك : 45
 • خزانه هوای آزاد(outdoor bed) 45
 • سرپوش 46
 • شاسی سرد(Cold frame) 46
 • سايبان (Lath- house (shade house 47
 • ابزارهای دستی : 47
 • 1- بيل ساختمان‍ی : 47
 • 2- بيل نك باريك: 47
 • 3- بيلچه: 47
 • 4- ميخ نشاء: 47
 • 5- شن كش: 47
 • 6- فوكا يا كج بيل: 47
 • 7- كفگيرك: 48
 • 8- سله شكن چرخی: 48
 • 9- وجين كن دستی (شفره): 48
 • 10- چنگك: 48
 • 11- قيچی باغبانی: 48
 • 12- چاقوی پيوند: 48
 • 13- اره: 48
 • 14- اسكنه زن: 48
 • 15- داس و داسك: 48
 • 16- نهر كن دستی: 48
 • 17- كولتيواتور دستی: 49
 • 18- خط زن: 49
 • 19- كلنگ دو سر: 49
 • 20- تيشه چنگك دار: 49
 • 21- چنگك دستی: 49
 • 22- الك: 49
 • 23- آب پاش: 49
 • 24- كلدار يا كرويا كرا: 49
 • همیشه بهار: 49
 • خصوصیات گیاه شناسی : 49
 • ریشـه : 50
 • ساقـه : 50
 • بـرگ : 50
 • گـل : 50
 • مـواد مؤثـره : 50
 • تركيبات شيميايي : 50
 • نیـازهای اکولوژیـکی : 50
 • نیـازهای غذایـی : 50
 • کشـت : 51
 • داشـت : 51
 • برداشت: 51
 • خواص دارویی و کاربرد آن : 51
 • گل مينا چمني 52
 • تكثير : 52
 • گل مغربی 52
 • كوكب 52
 • دورۀرشدونمو 53
 • فرايند گل دهي 53
 • جنبه هاي كلي 53
 • سيستمهاي تكثير 53
 • اصلاح /اهداف ومشكلات: 53
 • دما   دما كوكب را از پنج جهت تاثير قرار ميدهد: 54
 • نيازهاي زراعي 54
 • خاك: 54
 • توليد پياز 54
 • جنبه هاي كلي : 55
 • بيماري: 55
 • بيماري لكه برگي سركوسپورايي گياهان زينتی: 55
 • نام فارسي :ستاره چيني يا ملكه مارگريت 55
 • نام علمي : callist phus chinensis 55
 • كاربرد: 55
 • رعنا زيبا:Gaillardia 55
 • Compositea : تيره 55
 • اقاقیا 56
 • مورفولوژي 56
 • نيازها 56
 • كاربرد 56
 • گل تاج خروس ياCelisia L 56
 • انواع مختلف تاج خروس : 57
 • تكثير : 57
 • اطلسی Petunia 57
 • آفتابگردان 58
 • نياز اقليمي 58
 • روش ازدياد 59
 • كاربرد 59
 • Helianthus annuus nanus: 59
 • منابع: 60

120 صفحه

پایان نامه محیط زیست Flowery culture / انواع گلخانه / انواع گلکاری / بررسی فضای سبز شهری / پروژه محیط زیست / تاسیسات گلکاری / تحقیق رشته منابع طبیعی / تحقیق محیط زیست / دانلود پایان نامه / فضای سبز / کاربرد ژیبرلین‌ها / گیاه شناسی / گیاهان دارویی در فضای سبز شهری / مدیریت فضای سبز / مقايسه پروتکل OSPF با پروتکل RIP / نور در گلخانه /

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *