ژوئن 6, 2013 - admin

طرح کانون های بحران فرسایش بادی منطقه میبد

چكيده:
بخشي وسيعي از كشور ايران از شرايط حاد اقليمي خاصه خشكي رنج مي برد و در آن مناطق خشكسالي هاي متوالي نيز فشار را بر محيط بيشتر مي كند و پديده بيابانفزاني را افزايش مي دهد. براساس طرح شناسائي كانون هاي بحراني فرسايش بادي، 170 كانون بحراني فرسايش بادي را در 14 استان بياباني داريم. كه در استان يزد 19 مورد مشاهده مي شود. كه يكي از پرخسارت ترين آن ها منطقه ميبد- صدوق هست كه نياز به طرح مطالعاتي اجرائي دارد. محدود مطالعاتي در حدود 1379 هكتار وسعت داشتند و در ضلع جنوبي يزد- ميبد حدفاصل كيلومتر 30 تا 45 واقع شده و اين محدوده بخشي از دشت يزد – اردكان مي باشد و به دليل موقعيت خاص توپوگرافي و شراي حساس ژئومورفولوژي همواره در معرض فرسايش بادي و شكل گيري رخساره هاي فرسايش بادي است. نتايج مطالعات بايد بيانگر آن است كه ، از نظر فيزيوگرافي : دشت با شيب 1% دامنه ارتفاعي 1116 تا 1160 متر مي باشد، متوسط بارندگي ساليانه در حدود 64 ميليمتر و متوسط درجه حرارت  21  و حداقل مطلق آن  16- ودرسال تنها يك ماه مرطوب دارد. اقليم آن فرا خشك مي باشد. ( روش دو مارتن) جهت بادهاي غالب عمدتاً شمالغرب بوده و ميانگين سرعت  5/4 و جهت وزي بادهاي شديد غربي تا جنوب غربي است.
منابع آب تماماً زير زميني و در عمق 60 تا 220 متري مي باشد در هر ساله 50 سانتيمتر افت دارد و كيفيت آن هم نامناسب است. از نظر زمين شناسي مواد تشكيل دهنده، رسوبات كوارترنري متوسط تا ريزدانه مي باشد. از نظر ژئوموفولوژي، كل محدوده در واحد دست سمر و داراي دو تيپ دست هر بخش آب و پوشيده مي باشد. رخساره سطوح سنگفرشي در دست هر بخش آب در مقابل فرسايش وضعيت خوبي دارد. در حالي كه، در دست سرپوشيده، رخساره هاي كلرتك و يار دانگ، رخساره هاي دشت رسي همراه باسطوح شلجعي و رخساره هاي تپه ماسه اي حساسترين رخساره ها در آن جا هستند.
خاكهاي منطقه با رژيم رطوبتي اريدريك و تريك و كلاً جزو خاكهاي تحول نيافته مي باشد. و داراي بافت سنگين و تا سبك مي باشد. وجود سخت لاير نمكي و تارسي از محدوديت هاي بيولوژيك در بخش نسبتاً وسيعي از محدوده مي باشد.
بيش از 8962 هكتار از محدوده مطالعاتي (8/78 درصد) = اراضي لخت و بدون پوشش
و در حدود 2187هكتار از محدوده مطالعاتي (2/19 درصد) = اراضي تاغكاري (1527 هكتار سال قبل از 85 و بقيه در سال 1385)
و تنها 230 هكتار از محدوده مطالعاتي (2 درصد) = اراضي كشاورزي
 در حال حاض ر كمربندي اردكان ميبد داراي طول تقريبي 20 كيلومتر و عرض 4/0 متر و مساحت 800 هكتار است. كه با عبور از بخش مياني محدود مطالعاتي در دست احداث است و منطقه و يا جاده طوفان خيز است.
پروژه هاي مديريتي و اجرائي كه پيشنهاد مي شود:
1) مديريت و حفاظت اراضي سنگفرشي و جلوگيري از آشفتگي- به وسعت 2482 هكتار
2) ايجاد بادشكن با نهالكاري تاغ دررخساره هاي پهنه هاي ماسه اي و بخشي از دشتي رسي ها = به دست 2625هكتار
3) مالچ سنگريزه اي در رخساره دست رسي با آثار شلجعي = به وسعت 500 هكتار
4) 4 رديف بادشكن درختي در اطراف جاده + يك ديوار كلي در طرفين جاده = جمعا به وسعت 240 هكتار
5) ايجاد ديوار گلي دررخساره كلوتك و شلجعي ها و سپس نهالكاري بر روي ماسه هاي تثبيت شده = به وسعت 3069 هكتار
6) تهيه طرح و معرفي متقاضيان اجراي ديوار گلي و يا باد شكن زنده دراطراف مزارع و كارخانجات = 230 هكتار
7) از واگذاري عجولانه ارضي منطقه ( خاصه كلوتكها و دشت رسي ها) به دليل پي نگ نامناسب و ايجاد شق و… به بخشي صنعت جلوگيري شود و پس از تأمين آب منطقه در اختيار متقاضيان كشاورزي قرار گيرد و صنعت ها را به سمت دشت سراپانداژ كه قابليت ضعيفي دارند هدايت شوند.
براي پيشنهادات در محدوده 5 سال اعتبار بالغ بر 126 ميليارد نياز فست و اين در حاليست كه بالغ بر 30 ميليارد ريال  هر ساله خسارت به منطقه وارد مي شود ايمد است به طور غير مستقيم هزينه بعد از چند سال تأمين گردد.
– اهداف طرح :
– ارائه راهكارهاي اجرائي براي مهار فرسايش از طريق تعريف پروژه هايي كه ضمن كاهش فرسايش، و گرد وغبار از خسارات بكاهد.
– ايجاد زمينه اي براي شرايط زيستي بهتر و كاهش مهاجرت
– اثرات مثبت ايجاد شده در اثر اجراي طرح بر روي مناطق دورتر
ضرورت اجراي طرح :
از آنجايي كه يزد همواره در معرض هجوم ماسه هاي روان و وقوع طوفانهاي گرد وخاك قرار دارد و بعضي از محققان هم منشأ تپه هاي ماسه اي دشت يزد- اردكان را كلوتك هاي كانون بحراني ميبد- صدوق معرفي نموده اند.
و از آنجايي كه خسارت فيزيكي و زيستي ناشي از آنها 54 ميليارد ريال برآورد شده است. انجام اين طراح ضروري مي باشد….
 • فهرست
 • چكيده: 3
 • ضرورت اجراي طرح : 6
 • روش مطالعه: 7
 • بخش دوم : مطالعات باير 10
 • 1- مطالعات فيزيوگرافي : 10
 • 2- مطالعات هوا و اقليم شناسي: 13
 • – قابليت ها و محدوديت هاي اقليمي: 18
 • 1- محدوديت ها: 18
 • 2- قابليت ها : 19
 • 3- مطالعات منابع آب : 19
 • – منابع آب موجود در محدوده مطالعاتي: 20
 • – كيفيت آبهاي زير زميني محدوده : 21
 • نتيجه گيري: 23
 • محدوديت ها : 24
 • 4- مطالعات ژئومورفولوژي : 24
 • 4) واحد پهنه‌هاي ماسه بادي (qt3 sand sheet) 28
 • – ژئومورفولوژي محدوده مطالعاتي: 28
 • 5- مطالعات خاكشناسي: 33
 • 6- مطالعات پوشش  گياهي : 38
 • 7- مطالعات اقتصادي و اجتماعي : 43
 • 8- مطالعات فرسايش بادي 47
 • – فرسايش بادي : 49
 • انواع اشكال فرسايش بندي: 50
 • شكل فرسايشي رگ ريز: 50
 • – شكل فرسايش سطوح شلجعي: 52
 • – منابع بيوفيزيكي : 60
 • از محاسن ديوار گلي ( باد شكن غير زنده) : 75
 • توجيه اقتصادي پروژه : 75

75 صفحه

پایان نامه محیط زیست اشکال فرسایش / اشکال فرسایش بادی / تحقیق محیط زیست / دیوار گلی / فرسایش بادی / میبد /

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *