آئين نوين مدیریت

By: Peter F.Drucker

فصل1- ائين نوين مديريت

چرا انگاشت ها با اهميت هستند؟‌- مديريت يعني مديريت بازرگاني- تنها سازمان دهي درست- تنها راه درست اداره کردن انسان ها- فن اوري ها و کاربران نهايي فراورده ها ثابت و مشخصند- قلمرو مديريت از ديد حقوقي و قانون، تعريف شده و روشن است- قلمرو مديريت از ديد سياسي،‌تعريف شده است- حوزه فعاليت مديريت، درون سازماني است- نتيجه گيري.

فصل 2- باورهاي تازه

چرا راهبرد؟‌- سقوط نرخ تولد نوزادان- توزيع درامد    – صنايع روبه رشد کنوني – تعريف کارکرد- رقابت جهاني – ناهمروي رو به رشد در ميان واقعيت هاي اقتصادي و واقعيت هاي سياسي.

فصل3- رهبري دگرگوني

دگرگوني را نمي توان اداره کرد – سياست هاي دگرگوني   – بهسازي سـازمان يافته- بهره برداري از پيروزي ها – دگرگوني افريني –  از چه بپرهيزيم ؟‌- نمونه سازي – دو بودجه- دگرگوني و پايداري- اينده سازي.

فصل 4- چالش هاي قلمرو اطلاعات

انقلاب اطلاعات نوين – گردش از “ف” به “/” در فن اوري اطلاعات – درس هايي از تاريخ – درس تاريخ به دست اندرکاران فن اوري- انقلاب نوين چاپ- اطلاعات مورد نياز سازمان ها- از داستان هاي تخيلي حقوقي تا واقعيت هاي اقتصادي- اطلاعات منبع ثروت- جايي که نتيجه ها خوابيده اند- اطلاعات مورد نياز مديران- سازمان دهي اطلاعات – جاي شگفتي نيست- برون گردي.

فصل 5- بهره وري کارکنان فرهيخته

بهره وري کارکنان کارهاي دستي – اصول بهره وري کارکنان کارهاي دستي – اينده کارگران  کارهاي دسي- از بهره وري کارکنان فرهيخته چه مي دانيم؟‌- وظيفه چيست؟‌ – کارکنان فرهيخته ، سرمايه سازمان- فن اوران – کارکنان فرهيخته همچون يک نظام هستند- چگونه اغاز کنيم؟‌- هيات مديره سازمان .

فصل 6- خود مديريتي

توانمندي من کدامند؟‌- کارکرد من چگونه است؟- ايا من بيشتر از راه “خواندن” و يا “شنيدن”  اگاهي به دست مي اورم؟- چگونه ياد مي گيرم؟ – ارزش هاي من کدامند؟‌- چگونه با برخوردهاي ارزشي کنار بياييم؟‌- به کجا تعلق دارم؟‌- ياريگري هاي من کدامند؟‌- مسؤوليت در برقراري ارتباط- نيمه دوم زندگي شما….

 • فصل1- ائين نوين مديريت    4
  فصل 2- باورهاي تازه    4
  فصل3- رهبري دگرگوني    4
  فصل 4- چالش هاي قلمرو اطلاعات    5
  فصل 5- بهره وري کارکنان فرهيخته    5
  فصل 6- خود مديريتي    5
  معرفي نويسنده کتاب    6
  پيشگفتار    7
  موضوع هاي “داغ ” فردا    7
  پيتر. دراکر    10
  فصل 1    10
  مديريت، يعني مديريت بازرگاني.    12
  تنها راه درست اداره کردن انسان ها    17
  نتيجه گيري    28
  فصل 2    29
  توزيع درامد    33
  -دولت    33
  فصل 3    39
  رهبری دگرگونی    39
  سیاسیت های دگرگونی    40
  بهسازی سازمان یافته    42
  بهره برداری از پیروزیها    43
  دگرگونی افرینی    43
  دوبودجه    46
  دگرگونی و پایداری    46
  اینده سازی    48
  فصل 4 چالش های قلمرو و اطلاعات    49
  گردش از «ف«ب«ا» درفن اوری اطلاعات    49
  درس تاریخ به دست اندرکاران فن اوری    52
  اطلاعات مورد نیاز سازمان ها    54
  فصل 5    63
  بهره وري کارکنان فرهيخته    63
  اصول بهره وري کارکنان کارهاي دستي    64
  اينده کارگران کارهاي دستي    65
  وظيفه چيست؟    68
  فصل 6    75
  خود مديريتي    75
  کارکرد من چگونه است؟    77
  ارزش هاي من کدامند؟‌    80
  مسئوليت در برقراري ارتباط    83
  نيمه دوم زندگي شما    84

85 صفحه فرمت word

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

آیا می خواهید به گفتگو بپیوندید؟
احساس رایگان برای کمک!

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *