اردیبهشت ۲۴, ۱۳۹۲ - admin

آنالیز حالات بالقوه شکست و خرابی

کاربرد FMEA 18 FMEA در هر یک از شرایط زیر اجرا می شود 18 7-2مراحل تهیه FMEA 19 تعریف سیستم 1-3 23 3-3خروجی System-FMEA 24 3-6حالات بالقوه خرابی 25 3-7آثار بالقوه خرابی 25 3-9علل بالقوه خرابی 26 جدول 2-1 راهنمای رتبه بندی شدت 27 3-10وقوع 28 جدول 2-2 راهنمای انتخاب رتبه وقوع 28 3-11کنترلهای جاری (متدها و روشهای نشحیص) 29 3-13محاسبه RPN 30 3-14اقدامات پیشنهادی 30 4-1مبنا و هدف از تهیه FMEA 34 4-2تعریف حالات بالقوه خرابی 34 4-4کاربردهای DFMEA 36 4-6مشتری در DFMEA 37 4-8آثار بالقوه حالات خرابی 38 4-9شدت (Severity) 40 4-10کلاسه بندی 40 جدول 3-1 راهنمای پیشنهادی انتخاب رتبه شدت 40 4-11علل بالقوه خرابی 42 راهنمایی هایی برای تشخیص علل خرابی 43 راهنمایی هایی برای تعیین رتبه وقوع 44 جدول 3-2 راهنمایی پیشنهادی انتخاب رتبه وقوع 45 جدول 3-3 راهنمای پیشنهادی انتخاب رتبه تشخیص 46 4-15نمره ریسک پذیری خرابی (RPN) 48 خلاصه 51 1-5چرا از Process FMEA استفاده می کنیم 53 کاربرد PFMEA در صنعت خودرو 54 6-5تیم PFMEA 55 8-5مراحل طراحی PFMEA 55 5-9آثار بالقوه خرابی 56 جدول 4-1 راهنمای پیشنهادی انتخاب رتبه شدت 57 12-5علل بالقوه خرابی 61 13-5رتبه وقوع 62 14-5کنترلهای جاری فرآیند 63 15-5رتبه تشخیص (Detection) 64 17-5اقدامات پیشنهادیاصلاحی (Recommended Actions) 66 جدول صفحه 75 68 1-6تعریف MFMEA 70 2-6فواید اجرای MFMEA 70 5-6شدت 72 6-6علل بالقوه خرابی 72 جدول 5-1 راهنمای پیشنهادی انتخاب رتبه شدت 73 7-6وقوع حالت خرابی 74 جدول 5-2 راهنمای پیشنهادی انتخاب رتبه وقوع 74 جدول 5-3 راهنمای پیشنهادی انتخاب رتبه تشخیص 76 -71تعریف Service-FMEA 79 3-7تشخیص ستونهای یک فرم Service-FMEA 81 7-7مشخصه های بحرانی 83 جدول 6-1 راهنمای پیشنهادی انتخاب رتبه شدت 83 9-7علل بالقوه خرابی 85 10-7وقوع 85 مطالعه صلاحی جدول 6-2 راهنمای پیشنهادی انتخاب رتبه وقوع 86 7-12رتبه تشخیص 88 جدول 6-3 راهنمای پیشنهادی انتخاب رتبه تشخیص 89 -714اقدامات پیشنهادی 90 -716ثبت نتایج اقدامات اجرا شده 90 17-7تجدید نظر در RPN 91 FMEA1-8 مبتنی بر هزینه دوره عمر 93 8-1-2 مقدمه ای بر FMEA 94 5-1-8- متدلوژی FMEA 97 7-1-8 نتیجه گیری 103 5-2کاربرد FMEA FMEA در هر یک از شرایط زیر اجرا می شود 1. در زمان طراحی سیستمی جدید محصولی جدید و یا فرآیندها جدید. 2. زمانی که قرار است طرح های موجود و یا فرآیند تولیدمونتاژ تغییر کند. 3. زمانی که فرآیندهای تولید یا مونتاژ و یا یک محصول در محیطی جدید و یا شرایط کاری جدید قرار می گیرد. (Carry Over Designs Processes) 4. برنامه های بهبود مستمر. 6-2تاثیر FMEA بر نرخ خرابی محصول استفاده از FMEA در مراحل مختلف موجب کاهش نرخ خرابی محصول در زمان مصرف میشود. الف) اجرای FMEA – Design(System) فرآیند طراحی را با کاهش میزان ریسک خرابی استحکام می بخشد. همچنین با تصحیح نقض ها و اشکالات طراحی محصول (یا سیستم) میزان خرابی را در دوره عمر مفید کاهش داده و شکست های محتمل در زمان فرسودگی را نیز به تعویق می اندازد.(شکل1) ب- اجرای FMEA –Processes عوامل بالقوه خرابی فرآیند ساخت یا مونتاژ را که منجر به تولید محصول نا مناسب می شود شناسایی می کند و لذا فرآیند ساخت و تولید محصول را با کاهش ریسک خرابی استحکام می بخشد. PEMEA با اصلاح نقض های فرآیند ساخت و یا مونتاژ نرخ خرابی های محصول را در دوره عمر آغازین محصول کاهش می دهد (شکل1) 7-2مراحل تهیه FMEA 1. تهیه FMEA نیازمند فعالیت تیمی است. تعداد و ترکیب افراد در تیم FMEA به پیچیدگی فرآیند یا محصول تحت برسی بستگی دارد اما توصیه می شود که تعداد افراد تیم بیش تر از 6 نفر باشند. 2. به منظور تکمیل فرم FMEA تیم باید برای سوالات زیر پاسخ های کاملی تهیه کنند الف- تحت چه شرایطی محصول نمی تواند اهداف و مقاصد طراحی را برآورده سازد و یا نیازهای فرآیند تحقق نمی یابد ب- حالات خرابی چه تاثیری بر مشتری و یا فعالیت های بعدی خواهند داشت پ-اثر خرابی (براساس رتبه بندی 1 تا 10) چه شدتی دارد (عدد شدت). ت- علل بالقوه خرابی کدامند احتمال وقوع علل خرابی (براساس رتبه بندی 1 تا 10) چقدر است (عدد وقوع). ج- در حال حاضر چه کنترلهایی به منظور پیشگیری و یا تشخیص حالات خرابی و علل آن انجام میشود چ- قدرت تشخیص کنترلهای موجود (براساس رتبه بندی 1 تا 10) چه میزان است (عدد تشخیص). ح- میزان خطر پذیری حالات بالقوه خرابی به ازای علل مختلف جه مقدار است RPN (محاسبه). (تشخیص)×(وقوع)×(شدت)=(RPN) نمره اولویت ریسک خ- به منظور کاهش میزان خطر پذیری چه اقداناتی می تواند صورت گیرد FMEA به دلایل زیر به عنوان سوابق محصول و یا فرآیند مستند می شود 1. ارتباط به سادگی برقرار می شود (به عنوان یک زبان مشترک برای همه افراد). 2. به عنوان یک منبع اطلاعاتی مفید برای تهیه FMEA آتی قابل استفاده است. 3. تمامی تفکرات و نظرهای افراد جمع آوری می شود. 4. یکی از منابع مهم بهبود مستمر است. 8-2فواید اجرای FMEA 1. بهبود کیفیت افزایش درجه اطمینان کالا و ایمنی محصولاتی که تولید خواهند شد…

110 صفحه

پایان نامه مدیریت آنالیز حالات بالقوه خرابی / آنالیز شکست و خرابی / پایان نامه / پایان نامه حالات بالقوه شکست / پروژه / تحقیق مدیریت / حالات بالقوه شکست / روش تحقیق /

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *