بررسي عملكرد سايت بازار بيز در جذب مشتریان و ارائه راهكارهاي اقتصادي

مقدمه

بشر از ديرباز براي رفع نيازهاي خود اقدام به مبادله كالا و خدمات نمود، با مرور زمان و با پيشرفت علم،نحوه ي تبادل كالاها و خدمات از روش خود كفايي به مبادله پاياپاي تبديل شد، با اختراع پول روزنه ي جديدي، در جهت پيشرفت انسان به سوي راحتي بيشتر گشوده شد. با وارد شدن علم به اين چرخه، و ظهور علم اقتصاد و روش‌هاي مختلف تبادل كالاها وخدمات، تجارت جهاني پاي به عرصه اي گذاشت كه هر روز پيشرفت آن قابل ملاحظه بوده و امروزه با جهاني شدن وتبديل دنيا به دهكده ي جهاني، راهي جز يافتن راههاي سريع، موثر و كم هزينه وجود ندارد. با ظهور اينترنت، اين گام اساسي برداشته شد، و عمل تبادل الكترونيكي داده‌ها يا  EDI  به عنوان سر منشا تجارت الكترونيكي، دوره ي جديدي از اقتصاد و تجارت را رقم زده است. امروزه تمامي‌كشورها و سازمان‌ها براي بقا بايد در تجارت الكترونيكي وارد شده امور خود را به صورت اينترنتي و با استفاده از خدمات شبكه انجام دهند. در اين پژوهش سعي شده با بررسي عملكرد يكي از پيشتازان اين امر در ايران چگونگي ورود به اين بازار را بررسي نماييم. اميد است اين پژوهش راه گشايي باشد براي كساني كه تمايل به ورود به اين عرصه را دارند.

 • مقدمه    1
 • فصل اول- طرح تحقيق    2
 • عنوان كامل پژوهش    3
 • هدف پژوهش    3
 • بيان مسئله    3
 • اهميت مساله (نظري –عملي)    3
 • سوال (ها) يا فرضيه‌ها (هاي) پژوهش    4
 • تعريف علمي‌و متغيرهاي مورد بررس    4
 • مشخص كردن مقياس اندازه گيري متغيرها    5
 • مشخص كردن نقش متغيرها (باز خور)    5
 • طرح پژوهش    5
 • جامعه و گروه نمونه مورد بررسي    5
 • روش نمونه برداري    5
 • ابزارگر آوري داده‌ها    6
 • روش گرد آوري داده‌ها    6
 • روش تجزيه و تحليل داده‌ها    6
 • فصل دوم- ادبيات تحقيق    7
 • تعريف تجارت الكترونيكي (E Business)    8
 • سيستم‌هاي اطلاعاتي ارتباطات الكترونيكي (ECS)    10
 • مفاهيم BPR براي تجارت الكترونيكي    13
 • زمينه‌هاي BPR براي تجارت الكترونيكي    15
 • CRM و بازاريابي الكترونيكي    17
 • چرا به CRM نياز است؟    18
 • سازگاري ERP با تجارت الكترونيكي    19
 • كاربردهاي ERP    22
 • يكپارچه سازي سيستم‌هاي نرم افزاري معروف به EAI    23
 • ارتباط مديريت حلقه تامين (SCM) با تجارت الكترونيكي    25
 • يكپارچگي اطلاعات الكترونيكي    26
 • هم زماني الكترونيكي    26
 • همكاري جريان كار الكترونيكي    26
 • مدلهاي جديد تجاري    26
 • استفاده از فن آوري اطلاعات IT در حلقه تامين    27
 • تبليغات بازاريابي از طريق اينترنت    27
 • تشخيص مشتريهاي بالقوه    28
 • تشخيص نياز مشتريهاي بالقوه    29
 • جمع آوري اطلاعات نياز مشتري با استفاده از اينترنت    30
 • جمع آوري اطلاعات نياز مشتري با استفاده از فروشگاه الكترونيكي    30
 • اطلاعات رساني به مشتري‌هاي بالقوه    30
 • فرايند فروش    32
 • جمع آوري سفارش    32
 • دريافت پول    33
 • دريافت پول در فروشگاههاي الكترونيكي    33
 • دريافت پول از طريق كارتهاي اعتباري    34
 • توزيع محصول    34
 • مدل فروش تاجربه تاجر (B2B)    34
 • 1- كاهش هزينه‌هاي منابع و ابزار عملياتي    35
 • 2- بهبود كنترل و مديريت منابع    35
 • 3- كاهش سيكل زمان عمليات    35
 • فرآيند خريد و انبارداري    36
 • خريد با استفاده از اينترنت    36
 • تعريف مبادله الكترونيك داده‌ها    41
 • مستندات مورد انتقال    42
 • تفاوت باانتقال الكترونيك وجوه و پست الكترونيك    43
 • فناوريهاي مرتبط با مبادلـه الكترونيك داده‌ها    44
 • استانداردهاي مبادله الكترونيك داده‌ها    44
 • مزاياي مبادله الكترونيك داده‌ها    48
 • محدوديتهاي اجراي مبادله الكترونيك داده‌ها    50
 • بازاریابی الکترونیک چیست ؟    53
 • عوامل موفقيت در بازاريابي الكترونيك(BONI):    57
 • بانكداري الكترونيك    60
 • موانع موجود براي گسترش سيستم‌هاي بانكداري الكترونيك در ايران    61
 • خلاصه اي از تاريخچه بانكداري اينترنتي    64
 • مروري بر ويژگي‌هاي بانكداري اينترنتي    66
 • مزاياي بانك‌هاي صددرصد اينترنتي    67
 • دستيابي در هر مكان و هر زمان    68
 • عدم هرگونه دردسر براي گشايش حساب    68
 • سهولت در پرداخت قبوض    69
 • معيب بانك‌هاي صددرصد اينترنتي    69
 • ملاقات حضوري در بانك را فراموش نكنيد    69
 • واريز نمودن پول نقد در حساب‌ها را فراموش كنيد.    69
 • نبودن بعضي از خدمات ويژه    69
 • مشاور مالي    70
 • مواظب هيولاي كارمزد باشيد!    70
 • ضرورت آشنايي با فناوري    70
 • انتظار چه كارمزدهايي را بايد داشته باشيد؟    70
 • كاربري بانكداري اينترنتي    71
 • معامله كنندگان اينترنتي    71
 • پس انداز كنندگان    71
 • خريداران فوري    71
 • پرداخت قبوض    72
 • وام گيرندگان    72
 • كارمزد دستگاه‌هاي خودپرداز    72
 • كشيدن چك و درخواست دسته چك    72
 • كارت‌هاي اعتباري    72
 • ساير خدمات بانكي    73
 • ساير كارمزدها    73
 • راه حلي براي برتري در بانكداري: شعبه اينترنتي    73
 • چهار اصل اساسي در ايجاد يك شعبه اينترنتي    74
 • شناخت اقتصاد اينترنتي    74
 • كاربري شعبه اينترنتي    75
 • ارائه يك برنامه سازگارتر با تحولات فناوري اينترنت    76
 • حسابگرهاي بهنگام اينترنتي: روشي ساده و عالي براي جذب مشتري    80
 • راهبرد الکترونیک، در بانکداری اسلامی    81
 • 1- وجود حجم قابل قبول نهادها و مبادلات اسلامی    83
 • 2- هماهنگی با جریان علمی مبادلات الکترونیک    85
 • 3- کشش پذیری راهبردی، در مجامع اسلامی    89
 • 4- وحدت رویه فقهی نسبت به تنوع عملیات    91
 • دولت الکترونيکى، فرصت‌ها، چالش‌ها و روند آينده    94
 • تعريف دولت الکترونيکى :    94
 • مزاياى دولت الکترونيکى    94
 • دولت الکترونيکى در سرتاسر جهان :    95
 • چالش‌هاى آينده فراروى دولت الکترونيکى    95
 • آشنايى شهروندان با ارزش‌هاى دولت الکترونيکى    97
 • اطمينان از دسترسى به اطلاعات و خدمات مفيد    97
 • هماهنگ سازى طرح‌هاى دولت الکترونيکى بومى، منطقه اى و ملى    98
 • فراهم کردن دسترسى به اينترنت و مخابرات مطمئن و با ثبات    99
 • مديريت مسائل مربوط به زبان و• ارتباطات    99
 • تحت پوشش قرار دادن معلولان در دولت الکترونيکى    100
 • دولت الکترونيکى در ايالات متحدة آمريکا    100
 • حفظ حريم شخصى    101
 • امنيت اطلاعات کامپيوترى    101
 • کلينگر، کوهن    101
 • مديريت تکنولوژى اطلاعات فدرال    101
 • قانون توانبخشى    102
 • قانون حفاظت حريم شخصى کودکان در فضاى آنلاين    102
 • قانون تجارت الکترونيکى    102
 • فصل سوم- روش تحقيق    104
 • روش تحقيق    105
 • مصاحبه با مديران سايت    106
 • جامعه آماري    113
 • منابع اطلاعات    114
 • فصل چهارم- جمع آوري اطلاعات و تجزيه و تحليل داده‌ها    115
 • جمع آوري اطلاعات و تجزيه و تحليل داده ها    116
 • اطلاعات راجع به سايت بازاربيز    116
 • بررسي فرضيه ها    117
 • فرضيه 1    117
 • فرضيه 2    117
 • فرضيه 3    118
 • فرضيه 4    118
 • تحليل يافته هاي مصاحبه اي    119
 • مديران    119
 • طراحان    120
 • برنامه نويسان    120
 • تبليغات    121
 • فصل پنجم-  نتيجه‌گيري و پيشنهادات    122
 • نتيجه گيري    123
 • نتايج بدست آمده در ارتباط با فرضيه 1    123
 • نتايج به دست آمده در ارتباط با فرضيه 2    124
 • نتايج بدست آمده در ارتباط با فرضيه 3    125
 • نتايج به دست آمده در رابطه با فرضيه 4:    126
 • پيشنهادات    127
 • پيشنهادات در ارتباط با فرضيه 1:    127
 • پيشنهادات در ارتباط با فرضيه 2    127
 • پيشنهادات در ارتباط با فرضيه 3    128
 • پيشنهاد در رابطه با فرضيه 4:    128
 • ساير پيشنهادات    129
 • منابع وماخذ    131
 • ضمائم و نمودارها

 140 صفحه

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

آیا می خواهید به گفتگو بپیوندید؟
احساس رایگان برای کمک!

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *