جولای 24, 2013 - admin

بررسي مشكلات توليد و توزيع داخلي وخارجي پسته ايران

 

بررسي مشكلات توليد و توزيع داخلي وخارجي پسته ايران وارائه راهكارهاي توسعه صادرات

مقدمه

هدف پژوهش: بررسي مشكلات توليد پسته در ايران وتأثيراتي كه اين مشكلات برروي فروش داخلي و خارجي آن مي گذارد وارائه ي راهكارهاي توسعه صادرات.

بيان مسئله: آيا پسته ايران با استانداردهاي بين الملل مطابق است؟

آيا جايگاه بازارصادراتي يك قرن گذشته را هم اكنون داريم؟

 

سؤال يا فرضيه هاي تحقيق:

بين مشكلات پسته و فروش آن در داخل همبستگي وجود دارد.

كاهش مشكلات توليد پسته مي توان موجب افزايش فروش پسته در داخل كشور شود.

بين مشكلات توليد پسته و ميزان فروش پسته در خارج (صادرات) رابطه وجود دارد.

كاهش مشكلات توليد پسته مي تواند موجب افزايش صادرات پسته گردد.

 • فهرست مطالب
 • فصل اول- طرح تحقيق    1
 • مقدمه    2
 • سؤال يا فرضيه هاي تحقيق:    2
 • تعاريف:    2
 • طرح تحقيق:    3
 • ابزارها وروش گردآوري داده ها:    3
 • فصل دوم- ادبيات تحقيق    4
 • تاريخچه پسته    5
 • 1- مبدا درختان پسته    5
 • اظهار نظر متاخران در مورد منشا درختان پسته    9
 • نتيجه گيري درباره مبدا درختان پسته و نخستين مواضع پرورش آنها    13
 • نام ارقام پسته رفسنجان در سال 1335ش    27
 • نخستين مشكلات و توصيه ها و تبليغات در باب بهبود صادرات پسته و خشكبار ايران    32
 • مبارزه با آفت پروانه چوبخوار پسته    37
 • پروانه جوانه خوار پسته    38
 • پروانه گلبرگ خوار پسته    38
 • پروانه پوسته خوار ميوه پسته    39
 • مينوز پسته    39
 • پسيل پيچيده برگ پسته    39
 • كپك فرنگي پسته، يا قارچهاي مولد زهرابه افلاتوكسين    40
 • توصيه هايي در جهت پيشگيري    44
 • آفات انباري پسته    46
 • پروانه هندي    47
 • پيشگيري و مبارزيه با آفات انباري پسته    47
 • فصل سوم- روش تحقيق    49
 • بازرگاني خارجي و ارزش و ميزان پسته ايران از سال 1268 تا پايان سال 1367(يك قرن)    50
 • نخستين مشتريان پسته ايران در يك قرن گذشته    50
 • ميزان و ارزش صادرات پسته در مقايسه با خشكبار و ارزش كل صادرات مواد غيرنفتي در يك صدسال گذشته    51
 • رقباي پسته ايران در بازارهاي جهاني    52
 • امكاناتي كه آمريكايي ها در صادرات پسته براي رقابت با ايران در اختيار دارند    59
 • دو اقدام منفي عليه بازار جهاني پسته ايران توسط امريكا بعد از قطع روابط سياسي و اقتصادي ايران با امريكا    60
 • مسائل و مشكلات پسته ايران    61
 • چند نكته ي مهم در زمينه پايين آوردن ميزان افلاتوكيس پسته:    62
 • آمار مقايسه اي صادرات خشكبار ايران    63
 • (مصاحبه اي با آقاي كاظمي يكي از صادركنندگان پسته ايران به آمريكا)    64
 • فصل چهارم- تجزيه وتحليل داده‌ها    66
 • بين مشكلات پسته و ميزان فروش آن در داخل همبستگي وجود دارد    67
 • بين مشكلات توليد پسته و ميزان فروش پسته در خارج (صادرات) رابطه وجود دارد.    68
 • كاهش مشكلات توليد پسته مي تواند موجب افزايش صادرات پسته گردد.    69
 • فصل پنجم- نتيجه گيري و پيشنهادات    70
 • نتيجه گيري و پيشنهادات    71
 • منابع    73
7000 تومان خريد

 

پایان نامه مدیریت آفات پسته / پسته / تحقیق مدیریت / توزیع داخلی پسته / صادرات پسته / مشکلات تولید پسته / مقاله روش تحقیق /

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *