اردیبهشت ۴, ۱۳۹۲ - admin

تجزیه تحلیل پیچیدگیهای صنعت تجارت الکترونیک

مقدمه:
در فصل قبل مشاهده کرديم که چگونه تکنولوژيهاي تجارت الکترونيک، اساس اقتصادي برخي تجارتها را تغيير مي‌دهد. در اين فصل جزئيات بيشتري را در مورد اينکه چگونه اين پيچيدگيهاي صنعتي، ساختارهاي اقتصادي صنعت را تغيير مي‌دهد بيان خواهيم کرد. در ابتدا، دو اثري را که گهگاهي با تکنولوژيهاي اطلاعاتي قبلي مورد ملاحضه قرار گرفته، بررسي مي‌کنيم: تغيير توازن قدرت در يک صنعت و هماهنگي بهتر فعاليتها، درون و مابين شرکتها. سپس، سه اثر ديگري که مستقيما روي حلقه‌هاي ارزش (value chins) صنعت که برتري زيادي به عنوان نتيجة تغييرات مهم در علم اقتصاد تجارتي که بوسيلة اينترنت اورده شده است، دارد را بررسي مي‌کنيم. اين سه اثر عبارتند از: عدم مداخله، عدم يکپارچگي و تقارب ديجيتال حلقه‌هاي ارزش. گرچه اين اثرات قبلا مشاهده شد، اما انها به عنوان نتيجة فوائد ويژه‌اي که بوسيلة شبکة جهاني به ارمغان اورده شده، پر اهميت‌تر شده‌اند.
تغيير قدرت صنعت
يکي از بهترين چهارچوب‌هاي شناخته شده براي تجزيه تحليل صنعت، 5 مدل مؤثر porter مي‌باشد. پورتر 5 ابزار کليدي که قابليت سوداوري در يک صنعت را تعيين مي‌کند، مشخص نمود.
تهديد وارد شوندگان جديد در عرضة بازار
تهديد محصول يا خدمت جانشين
قدرت معامله خريداران
قدرت معامله عرضه کنندگان
مسابقة رقابتي مابين شرکتهاي موجود در صنعت.
 • فهرست مطالب
 • مقدمه: 4
 • تغيير قدرت صنعت 5
 • قدرت معامله خريداران 5
 • تهديد داوطلبان ورود جديد: 6
 • تهديد جانشيني: 7
 • قدرت معاملة خريداران: 8
 • معاملة قدرت عرضه کنندگان: 8
 • مسابقة رقابتي مابين دست‌اندرکاران موجود: 9
 • افزايش قدرت مشتريان: 9
 • تجزيه تحليل سيستم ارزش: 10
 • تدارکات دروني: 10
 • اقدام عملي: 10
 • تدارکات بيروني: 10
 • بازاريابي و فروش: 11
 • سرويس (يا خدمات بهد از فروش): 11
 • تدارکات: 11
 • توسعة تکنولوژي: 11
 • مديريت منابع انساني: 12
 • زيربناي شرکت: 12
 • مدل 3D: 13
 • واسطه زدائي / واسطه‌ گري مجدد: 14
 • واسطة زدائي 15
 • نظرية هزينة معامله: 18
 • واسطه زدائي 19
 • عدم اجماع/ اجماع مجر 21
 • اجماع مجدد 26
 • همگرايي ديجيتالي 27
 • توليد محتوا 28
 • توزيع: 29
 • بازيافت محتوا و پردازش 31
 • دو هدف مختلف اينده: 35
 • تاثير بر روي صنايع جهاني: 36
 • فاکتورهاي غير اقتصادي 37
 • قابليت‌هاي سازماني: 38
 • روابط مشتري و تامين کننده: 38
 • مؤسسه گرايي: 40
 • بافت سياست عمومي: 42
 • جمع بندي45

45 صفحه

پایان نامه مدیریت پایان نامه بازاریابی / پایان نامه صنعت الکترونیک / تجارت الکترونیک / تحقیق مدیریت / تحلیل پیچیدگی صنعت تجارت الکترونیک / صنعت تجارت الکترونیک / مدیریت منابع انسانی /

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *