اردیبهشت ۲۴, ۱۳۹۲ - admin

تعهد و وجدان کاری در مدیریت اسلامی

تجزيه و تحليل عوامل مؤثر بر “وجدان کاري”‌ و “انضباط اجتماعي”
در اين تحقيق در ابتدا به اين مطلب مي پردازدکه چرا مقوله هاي وجدان کار و انضباط اجتماعي بسيار کم و جزئي در مطالعات و نوشته هاي سازماني امده است. اين تحقيق ضمن شناخت اين دو مقاله يک طرح نظري براي شناخت، پژوهش و تجزيه و تحليل علل و عوامل بوجود اورنده و مؤثر بر انها ارائه مي‎دهد. محقق وجدان کاري در سازمان را يک پديده عقيدتي مي داند که در عمق ذهنيت افراد سازماني نفوذ کرده و با اثار مثبت، مفيد و اثربخشي از قبيل: تعهدکاري، درست کاري، وقت شناسي، کيفيت کار و … در متن “فرهنگ سازماني” جلوه گر و نمايان مي‎شود. برمبناي مطالب اين تحقيق هر نوع بررسي و تحقيق در ماهيت، ريشه هاي اثار عوامل و متغيرهاي وجدان کاري در سازمان يک مدل سه بعدي را دربرمي گيرد که در يک بعد ان علل و عوامل ساختاري، در بعد ديگر علل و عوامل رفتاري و در بعد سوم علل و عوامل زمينه اي روي پژوهش قرار گرفته و مشخص مي‎شوند.
اهميت کار
کار جوهر وجود ادميان است براي يک يک افراد جامعه کارکردهايي بسيار دارد که از ان جمله اند:
– تامين نيازهاي حياتي و اقتصادي
– ارضاء خواسته هاي رواني.
بدين سان که از طريق کار مولد، انسان احساس بودن مي نمايد هستي خويش را مفيد مي شمارد و از حاصل کارش لذت مي‎برد. از اينرو است که بسياري، مهم ترين عامل از خود بيگانگي  را نديدن حاصل کر توسط عامل و افريننده ان مي دانند به نظر ما، حاصل کار، جلوه اي از وجود فرد دارد انسان در ان ايينه اي هستي خويش را مي بيند حاصل کار، تبلور و مصداق حيات است. حال اين دستاورد مي‎تواند مادي باشد، نظير توليد يک کفش، يا غيرمادي، نظير انتقال انديشه و تربيت.
براي جامعه نيز کار، کارکردهايي بي شمار دارد. کار انسانها مايه حيات و بقاء جامعه است يعني فقر و غناي جامعه مستقيما با کميت و کيفيت کار انسانها در ارتباط است.
شرابير در اثرش تکاپوي جهاني مي نويسد ژاپنيها در اغاز قرن نوزدهم خود را از کاروان توسعه دور يافتند براي رسيدن بدان بسيار انديشيدند اما، در اين ميان هيچ نيافتند….

فهرست مطالب

 • اهميت کار 4
 • مفهوم کار 6
 • تعاريف وجدان 9
 • تقسيم بندي و معاني اصطلاحي وجدان 11
 • وجدان کاري 14
 • وجدان کاري در قران 18
 • وجدان کاري در کلام رهبر 26
 • اخلاقيات 30
 • اخلاق کار در ژاپن 37
 • عوامل رواني در وجدان کاري 38
 • وجدان کار و بهره وري 44
 • احساس سودمندي از کار: 47
 • لذت برون از کار: 47
 • نياز اندک به کنترلهاي خارجي: 47
 • راضي نگهداشتن خداوند و مردم: 48
 • عجين شدن با کار: 48
 • حداقل مقررات و ضوابط: 48
 • خلاقيت و نواوري: 48
 • تعهد و وجدان کاري 50
 • ديدگاه دانشمندان علم مديريت و رفتار 53
 • بيگانگي : 54
 • حاکميت عقل: 60
 • منابع : 62

65 صفحه

پایان نامه مدیریت اخلاقیات / پایان نامه / پروژه / تحقیق / تحقیق مدیریت / تعهد کاری / تعهد و وجدان در مدیریت / تعهد و وجدان کاری / خلاقیت ونوآوری / عوامل روانی در وجدان کاری / وجدان / وجدان کاری / وجدان کاری در قرآن / وجدان کاری و انضباط اجتماعی / وجدان کاری و بهره وری /

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *