آوریل 16, 2013 - admin

روابط عمومی در ایران و جهان

پيشگفتار: شايد سخن گفتن مکرر درباره اهميت کار روابط عمومي از يک سو و مشکلات و ضعف ها و ناتواني هاي روابط عمومي موجود از سوي ديگر در نگاه اول ملال اور به نظر برسد اما بي ترديد ارائه الگوي مناسب براي توسعه روابط عمومي در ايران مستلزم برسي و کنکاش در ان و بهره مندي از جديدترين نظريه هاست که اگر با تجربه هاي حرفه اي دست اندارکاران همراه شود مي‌تواند الگوي ايده ال روابط عمومي در ايران را بدست دهد.
فهرست مطالب
 • تشکر و قدرداني 2
 • تقديم به پدر و مادرهاي عزيزمان 3
 • پيشگفتار 8
 • مقدمه 9
 • تعريف روابط عمومي 9
 • فصل اول- اهميت، نقش و کارکرد روابط عمومي 10
 • فصل دوم 14
 • انجمن ها و نهادهاي حرفه اي و تخصصي روابط عمومي در ايران و جهان 14
 • هدف: 15
 • اهداف انجمن هاي روابط عمومي 16
 • اهداف انجمن هاي روابط عمومي 16
 • انواع روابط عمومي 18
 • عوامل مؤثر در ارتقاء روابط عمومي 20
 • انجمن هاي روابط عمومي در جهان 21
 • انجمن هاي بين المللي روابط عمومي 22
 • تاريخ روابط عمومي در ايران 22
 • جمع بندي 23
 • فصل سوم 25
 • انجمن ها و مؤسسات و شراکت هاي بزرگ روابط عمومي در جهان 25
 • انجمن هاي جهاني روابط عمومي: 26
 • انجمن جهاني ارتباط گران بازرگاني 26
 • انجمن هاي افکار عمومي 27
 • تاريخچه AAPOR 27
 • انجمن جهاني افکار عمومي AAPOR 29
 • قسمت پنجم : 31
 • اکثريت لازم براي مذاکره: 31
 • قسمت ششم: 32
 • قسمت هفتم 32
 • انجمن اجرايي 33
 • اعضا 34
 • انجمن اجرايي و کميته ها 35
 • قسمت اول 35
 • قسمت دوم 35
 • راي دادن و هدايت تجارت 38
 • خزانه و سرمايه 39
 • زبان 39
 • نمادهاي روابط عمومي در ايالات متحده امريکا 39
 • انجمن روابط عمومي امريکا 39
 • روابط عمومي در قاره اسيا 40
 • روابط عمومي در قاره اروپا 40
 • روابط عمومي در قاره افريقا 41
 • فصل چهارم-روابط عمومي سياره اي 42
 • روابط عمومي در عصر حاضر 43
 • جهاني شدن روابط عمومي 43
 • اينده روابط عمومي 44
 • جايگاه روابط عمومي در ايران 45
 • روابط عمومي در هزاره سوم 46
 • جمع بندي 51
 • فصل پنجم-مفهوم مديريت و روابط عمومي 53
 • مقدمه 54
 • ويژگي هاي يک مدير روابط عمومي انديشمند 54
 • کاستي هاي مديريت روابط عمومي 55
 • جمع بندي 57
 • فصل ششم 60
 • کاربرد اينترنت در روابط عمومي 60
 • پست الکترونيکي 64
 • مجله الکترونيک 64
 • برد الکترونيکي 65
 • تلفن گويا 65
 • مجله ويدئويي 66
 • ماهواره 66
 • نتيجه گيري 67

70 صفحه

پایان نامه مدیریت ابزار روابط عمومی / انجمن افکار عمومی / انجمن بین المللی روابط عمومی / اهمیت روابط عمومی / پایان نامه / پروژه / تاریخچه روابط عمومی / تحقیق / تحقیق مدیریت / روابط عمومی / روابط عمومی در ایران / روابط عمومی نوین / رولبط عمومی و اینترنت / کارشناس روابط عمومی / مقاله /

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *