آوریل 15, 2013 - admin

مدیریت انگیزش در سازمانها و اهمیت آن در جهت ارتقای بهره وری

 

مقدمه:
بارشد و گسترش روزافزون تكنولوژي اين سوال براي مديران مطرح است كه چگونه امكان دارد سازماني با وجود محدوديت‌هاي گوناگون از حقوق و دستمزد گرفته تا تجهيزات و تكنولوژي پيشرفته، در عرصه رقابت بين‌المللي ثبات خود را حفظ نمايد و همچنان به جلو گام بردارد؟ براي چنين سوالي پاسخ‌هاي گوناگوني مي‌توان ارائه كرد كه يكي از مهم‌ترين آن‌ها دراختيار داشتن نيروي انساني كار آمد و با انگيزه‌ است كه مي‌تواند ديگر مولفه‌هاي موفقيت هرسازمان را در اختيار بگيرد. امروزه ديگر مدل مديريت سنتي كه در آن مدير كنترل مي‌‌كند و كاركنان تحت نظارت هستند، كارآمد نيست و نقش مديريت به منظور ايجاد محيط كار توانمند، بايد از چارچوب ذهني، فرماندهي و كنترل محيط، به حبس مسؤليت و احترام متقابل به كاركنان تبديل شود. همانطور كه در ادبيات مديريت بيان شده هر فرد براي انجام فعاليت به دوعامل اصلي دانش و انگيزه نياز دارد. كه درپرتو كسب اين دو عامل مي‌توان انجام موفق هر فعاليت هدفمندي را پيش بيني كرد و د رمجموع افراد به واسطه اين عوامل است كه صاحب قدرت خواهند بود و با افزايش سطح اين دو عامل هر سازمان مي‌تواند تصوير روشني از از آينده را براي دستيابي به اهدافش ترسيم نمايد.
درفرن اخير كه شكاف بين پيشرفت‌هاي علمي و فني و سطح بهره‌وري در كشورهاي مختلف هر لحظه ژرف‌تر و عميق‌تر م‌شود و سازمان‌ها چون آب‌‌هاي خروشان و گل‌آلود يك رود، همواره دستخوش تغيرات ناگهاني هستند و زمان آرامش و سكون كمتر احساس مي‌شود، نقش نيروي انساني با انگيزه و علاقه‌مند به كار به هيچ و به قابل چشم‌پوشي نيست. اكنون سازمان‌هاي موفق در عرصه‌هايي با به‌كارگيري شيوه‌ها و متدولوژي‌هاي مديريت نوين، تعهد و مسئوليت‌پذيري پرسنل را به ارزش تبديل كرده‌اند و به اين حقيقت دست يافته‌اند كه در سايه توانمند سازي كاركنان در جهت رضايت شغلي و به‌طور خلاصه مديريت انگيزش و حركت به سوي تربيت كاركنان برانگيخته مي‌توان گوي رقابت را از ديگر رقبا ربود.
 • فهرست
 • مقدمه: 3
 • سلسله مراتب نيازها 9
 • .نياز به خوديابي 11
 • اختلافات اساسي تئوري فوق با نظريه مزبور عبارت‌اند از: 13
 • كاربرد الگوي سلسله مراتب نيازهاي مزلو در سازمانها 14
 • تئوريx 17
 • عوامل حفظ الصحه 20
 • محرك‌ها 21
 • كاربرد نظريه بهداشت – سلامت 22
 • نظريه‌هاي معاصر درباره انگيزش: 25
 • نياز به پيشرفت 26
 • زير نفوذ به قدرت 28
 • نياز به پيوند جويي 29
 • نظرية تعيين هدف 31
 • مدل اوليه: 31
 • مدل تكامل‌يافته 32
 • تأمين عوامل  حمايتي 34
 • تئوري تقويت انگيزش: 35
 • تضعيف رفتار مطلوب: 36
 • كاربرد تئوري تقويت در سازمانها 37
 • تئوري برابري 38
 • نظريه ا نتظار 41
 • الگوي ساده انتظار 41
 • نظريه‌اي آرجي 43
 • شيوه‌ها و تكنيك‌هاي مديريت در جهت ايجاد انگيزش 45
 • قدرت انگيزه 54
 • ارضاي نياز 55
 • وسايل ايجاد انگيزه 62
 • ابزارهاي موقتي:69

75 صفحه

7500 تومان خريد

پایان نامه مدیریت ارتقای بهره وری / انگیزش / انگیزش کارکنان / پایان نامه کامپیوتر / پایان نامه مدیریت انگیزش+word / تحقیق مدیریت / مدیریت انگیزش / مدیریت انگیزشی / مدیریت و انگیزش / نظریه انتظار / نظریه بهداشت-سلامت / نظریه تعیین هدف /

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *