,

مطالعه تأثير سياست قيمت تضميني در تولید دانه های روغنی

چکيده

اصولاً توسعه يک کشور عقب مانده, ايجاب مي کند که مجموعه تحولاتي در تارو پود اقتصاد آن ايجاد شود به گونه اي که مجموعه مناسبات اقتصادي, اجتماعي, فرهنگي و سياسي ميان مردم دگرگون گردد و علاوه بر رفاه اقتصادي و بازدهي توليد, ديگر جنبه هاي زندگي نيز ارتقاء يابد. باتوجه به اين هدف کلي فرآيند توسعه آغاز مي شود که طي آن دگرگوني هاي اساسي در بخش هاي اقتصادي صورت مي گيرد و در اين رهگذر هر بخش نقش خاصي را به طور معمول عهده دار مي شود .

درسطح بين المللي در بين متخصصان اقتصاد کشاورزي , دانه هاي روغني به ويژه انواع يکساله آن به cash crops  اشتهار دارند . معني نزديک آن : محصولي است که همواره قابل تبديل فوري به پول است و هيچگاه بي مشتري نمي ماند . به زبان ساده تر , محصولي (( دست به نقد )) است ولي در ايران در چند سال اخير , دانه هاي روغني به متناوب , دچار عدم استقبال صنايع تبديلي مربوط شده و کشاورزان توليد کننده را دچار مشکلات عظيمي ساخته است , بطوريکه (( محصول دست به نقد )) به محصولي مزاحم و متاعي بي ارزش تبديل گرديده است .

دراين تحقيق عوامل موثر بر عرضه دانه­هاي روغني (سويا و آفتابگردان ) با استفاده از اطلاعات سري زماني دوره 1382 -1360درقالب الگوي نرلاو بررسي شده است .

توابع عرضه آفتابگردان و سويا به منظور بررسي اثرقيمت تضميني بر عرضه اين محصولات تخمين زده شدند. محاسبه کشش­هاي مربوطه نشان دادکه سياست قيمت­گذاري تضميني در مورد آفتابگردان باعث افزايش توليد شده ولي در مورد سويا اثري نداشته است.

فصل اول

 • عنوان
 • مقدمه
 • ضرورت تحقيق
 • اهداف
 • فرضيه تحقيق
 • روش تحقيق
 • فصل دوم : مباني نظري

  • سياست هاي حمايتي

  –          انواع سياستهاي حمايتي در بخش کشاورزي

  –          تجربه کشورهاي مختلف

  • سياست قيمت گذاري محصولات کشاورزي در ايران

  –          تاريخچه قيمت تضميني در ايران

  • عمده سياستهاي حمايتي از دانه­هاي روغني در دنيا و ايران

  فصل سوم:

  • پيشگفتار
  • وضعيت توليد دانه هاي روغني در جهان

  –    وضعيت سطح زير کشت جهاني دانه هاي روغني طي سالهاي 2004-1966

  –    ميزان توليد جهاني دانه هاي روغني طي سالهاي 2004-1966

  –    تغييرات عملکرد جهاني دانه هاي روغني عمده در فاصله زماني 2004-1966

  • وضعيت توليد دانه هاي  روغني در کشور طي 35 سال اخير

  –    آفتابگردان

  –    سويا

  • وضعيت توليد و مصرف روغن نباتي در ايران
  • وضعيت توليد و مصرف کنجاله در کشور
  • بازرگاني

  –    وضعيت بازرگاني در ايران

  –    وضعيت صادرات و واردات ايران

  1- دانه آفتابگردان

  2- روغن آفتابگردان

  3- کنجاله آفتابگردان

  4- سويا

  5- روغن سويا

  6- کنجاله سويا

فصل 4 : متدولوژي

 • مقدمه
 • عوامل موثر بر عرضه
 • الگوهاي عرضه محصولات کشاورزي
 • تخمين مدلهاي با وقفه توزيعي

–                  الگوي انتظارات تطبيقي

–                  الگوي تعديل جزئي

فصل 5 : نتايج و يافته­هاي تحقيق

 • يافته­هاي تحقيق

–      تخمين تابع عرضه آفتابگردان

–      تفسير پارامترها

–      تخمين تابع عرضه سويا

–      تفسير پارامترها

 • نتايج و پيشنهادات

 

 

103 صفحه

 

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

آیا می خواهید به گفتگو بپیوندید؟
احساس رایگان برای کمک!

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *