, ,

شیوه ارزشیابی پروژه مهارت شغلی مدیریت اموزشی

 

مقدمه:

قرن بیستم علاوه بر پیشرفتهای چشمگیر در قلمروهای علم تکنولوژی شاهد توسعه روزافزون نظامهای آموزش و پرورش رسمی در کشورهای مختلف جهان بود. به موازات این توسعه مدیریت آموزشی نیز در اغلب کشورهاع به قلمرو مدیریتی پراهمیت تبدیل گردید. از این روع صاحبنظران و کارورزان مدیریت آموزشی به مطالعه و توضیح واقعیتهای سازمانهای آموزشی پرداختند. آنها برای پاسخگویی به مسایل و مشکلات این سازمانهاع ابتدا به دانشها مهارتها و تجربه های مدیریت در سازمانهای دیگر متوسل شدند روشها و قواعد کار و فعالیت آنها را اقتباس کردند مفاهیم اصول و نظریه های عموی مدیریت را مورد استفاده قرار دادند و سپس بر اثر گسترش هدفها و وظایف نظامهای آموزشی و پیچیده تر شدن مدیریت آنها از راه مطالعه واقعیتها و رویدادهای ویژه محیطهای آموزشی به مفهوم آفرینی و نظریه پردازی در قلمرو خاص مدیریت آموزشی پرداختند. جمهوری اسلامی ایران وزارت کار و امور اجتماعی ارزشیابی مهارت شغلی رشته مدیریت آموزشگاه های فنی و حرفه ای آزاد کد استاندارد 111119 – 2 نام و نام خانوادگی تهیه کننده پروژه علمیراضیه دهستانی شیوه ارزشیابی پروژه مهارت شغلی مدیریت اموزشی فصل اول توانایی تشخیص مفهوم مدیریت و اصول آن – آشنایی با مفهوم سیستم و انواع آن (سیستم های باز و بسته و کارکردهای آن – آشنایی با مفهوم سازمان و انواع آن و کارکردهای سازمان های رسمی و غیر رسمی – شناسایی سبک های مدیریتی آشنایی با اصول مدیریت و کاربرد آن جمهوری اسلامی ایران وزارت کار و امور اجتماعی ارزشیابی مهارت شغلی رشته مدیریت آموزشگاه های فنی و حرفه ای آزاد کد استاندارد 111119 – 2 نام و نام خانوادگی تهیه کننده پروژه علمیراضیه دهستانی شیوه ارزشیابی پروژه مهارت شغلی مدیریت اموزشی مفهوم مدیریت مدیریت فن هنر قدیمی است که در گذشته های دور عمدتا به وسیله سلاطین وزیران روحانیون و فرماندهان نظامی و در گذشته های نزدیک توسط مدیران تجاری و دولتی به کار می آمد. ولی امروزه تقریبا در همه امور زندگی اجتماعی به کار می آید. چون هر کسی در برخی از مراحل زندگی روزمره خود مدیریت می کند چیزی درباره مدیریت می داند ولی غالبا آن را به درستی به کار نمی بندد. برای شروع بحث درباره مدیریت یعنی قلمرویی که هر یک از ما حداقل به عنوان یک غیرحرفه ای با آن سروکار داریم لازم است آن را تعریف کنیم. ولی تعریفی از مدیریت که قابل قبول آن باشد در دست نیست صاحبنظران با هدفها و سوگیریهای مختلف تعریف های گوناگونی ارایه کرده اند. هنر انجام دادن کار به وسیله دیگران (فالت 1924) فراگردهماهنگ سازی فعالیتهای فردی و گروهی برای تحقق هدفهای گروهی (دافلی و همکاران 1971) ایجاد محیطی موثر برای افرادی که در گروههای رسمی سازمانی فعالیت می کنند (کنترواودانل 1972) کارکردن با و به وسیله افراد و گروهها برای تحقق و هدفهای سازمانی (هرسی و بلانچارد 1972) هماهنگ سازی منابع انسانی و مادی در جهت تحقق هدفها (کاست و رزنزویگ 1974) فراگرد تصمیم گیری و برنامه ریزی سازماندهی رهبری و کنترل منابع انسانی مالی مادی و اطلاعاتی سازمان به منظور تحقق اثر بخش و کار آمد هدفهای آن (گریفین 1987) جمهوری اسلامی ایران وزارت کار و امور اجتماعی ارزشیابی مهارت شغلی رشته مدیریت آموزشگاه های فنی و حرفه ای آزاد کد استاندارد 111119 – 2 نام و نام خانوادگی تهیه کننده پروژه علمیراضیه دهستانی شیوه ارزشیابی پروژه مهارت شغلی مدیریت اموزشی مفهوم سیستم اصولا در ارتباط با پدیده ای دو نوع نگرش وجود دارد الف) نگرش تجزیه گرایا مکانیسمی این نگرش مطابق لا اندیشه فلاسفه یونان باستان است.

 • فهرست
 • مقدمه 5
 • مفهوم مديريت 7
 • مفهوم سيستم: 8
 • ارزشيابي مهارت شغلي 10
 • ارزشيابي مهارت شغلي 11
 • – مديريت عضوگرا 15
 • – مديريت ميانه رو 15
 • – مديريت سايه نما 16
 • فصل دوم 17
 • توانايي تشخيص مفهوم مديريت آموزشي و كاركردهاي آن: 17
 • آموزش رسمي 20
 • ارزشيابي مهارت شغلي 21
 • ارزشيابي مهارت شغلي 22
 • ارزشيابي مهارت شغلي 23
 • ارزشيابي مهارت شغلي 24
 • ارزشيابي مهارت شغلي 25
 • فصل پنجم 28
 • توانايي اجراي مقررات و آيين نامه هاي موسسات كارآموزي 28
 • فصل چهارم 36
 • فصل پنجم 46
 • توانايی ارزشيابی از دوره های آموزشی 46
 • ارزشيابي مهارت شغلي 49
 • ارزشيابي مهارت شغلي 50
 • ارزشيابي مهارت شغلي 51
 • ارزشيابي مهارت شغلي 52
 • ارزشيابي مهارت شغلي 53
 • فصل ششم 56
 • توانايی تهيه گزارش های مورد نيیاز آموزشگاه ها 56
 • فصل هفتم 66
 • توانايي برقراری روابط انسانی 66
 • ارزشيابي مهارت شغلي 73
 • ارزشيابي مهارت شغلي 74
 • فصل هشتم 78
 • توانايي نظارت بر امور مالی آموزشگاه 78
 • فصل نهم 88
 • توانايي پيشگيري از حوادث و رعايت نگاه ايمني و بهداشت كار: 88
 • منابع:98

98 صفحه

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

آیا می خواهید به گفتگو بپیوندید؟
احساس رایگان برای کمک!

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *