دانلود پروپوزال پایان نامه مقاله سمینار نقد پایان نامه کارشناسی ارشد

پروپوزال و پایان نامه دانشجویی نقد پایان نامه کارشناسی ارشد

زندگینامه و اثار احمد شاملو: احمد شاملو 21 اذر ماه در خانه ی شماره ی 134 خیابان صفی علیشاه تهران متولد شد. پدرش حیدر و مادرش کوکب عراقی بود.پدرش افسر ارتش بود و هر چند وقت در جایی به ماموریت می گذراند.کودکی شاملو هم در شهرهای مختلفی گذشت.همه ی ان جاهایی که پدر مامور بود و خانواده را با خود می برد:رشت ،اصفهان ،اباده و شیراز. شاملو دوره ی دبستان را در شهرهای خاش ،زاهدان و مشهد گذراند و در همین ایام کار گرداوری فرهنگ عوام را شروع می کند. بین سالهای 1317 تا 1320 تحصیل در دوره ی دبیرستان را در شهرهای بیرجند ،مشهد و تهران ادامه می دهد و به پایان خود نزدیک می سازد.ولی برای یادگیری دستور زبان المانی دوباره به سال اول دبیرستان صنعتی بر میگردد.در فاصله ی سالهای 1321 تا1323 پدر شاملو برای سروسامان دادن به تشکیلات از هم پاشیده ی ژاندارمری به گرگان و ترکمن صحرا می رود و شاملو نیز تحصیلاتش را در مقطع سوم دبیرستان پی میگیرد. فعالیت سیاسی خود را در انجا با گرایش به المان نازی که دشمن انگلیس استعمارگر بود، اغاز می- کند و سرانجام دستگیرو به زندان شوروی ها دررشت منتقل می شود. با ازاد شدن از زندان در فاصله ی سال های 1324 تا 1325 به همراه خانواده به رضاییه میرود و در انجا گرفتار چریک های حکومت پیشه وری و دموکراتها می شود و به همراه پدر به جوخه ی اعدام سپرده میشود.از مرگ نجات پیدا می کند و به تهران می اید و برای همیشه درس و مشق را رها می کند.در سال 1326 ازدواج اول خود را با اشرف اسلامیه (دبیر و معاون چند دبیرستان دخترانه در تهران) انجام می دهد که حاصل ان چهار فرزند است…

 

 • فهرست مطالب
 • زندگینامه و اثار احمد شاملو 3
 • نگاهی به برخی از اثار احمد شاملو 7
 • مرثیه: 9
 • بخش هایی از مصاحبه با احمد شاملو 10
 • ب- نقش قافيه‏ 29
 • ج-  شعر سپيد و ازاد 33
 • د- در ديگر قلمروها 38
 • ه-  شعر امروز 40
 • و-  پيشرفت انسان 46
 • ز-  در تعهد هنر 48
 • ح-  شاعران بزرگ جهان 54
 • يك گفت‌و گو از سال‌هاي دور 58
 • منابع :73

75 صفحه

7500ایمیل اشتباه وارد نکنید ایمیل صحیح بدون www می باشد

ديدگاهي بدهيد !