آوریل 22, 2013 - admin

مروري بر مکتب اکسپرسيونيسم

مروري بر مکتب اکسپرسيونيسم يا گزاره‌گرائي در ادبيات نمايشي

اکسپرسيونيسم يکي از رايج‌ترين شيوه‌هاي تئاتر معاصر جهان است که از سردمداران آن مانند رهبران ديگر مکاتب هنري تحت تأثير شرايط اجتماعي و جو حاکم بر جامعه اين شيوه را به عنوان شيوه‌اي نوين در ادبيات به وجود آوردند. در اواخر قرن 19 رهبران مکتب سمبويسم در تلاشي که در زمينة توسل به نماد براي بيان افکار و همچنين ايجاد قالب هنري نو براي آثار خود آغاز کردند بيان داشته که نمايش بهانه‌اي بيش براي رويا نيست اين منش تحت شرايط سياسي اجتماعي بعد از جنگ جهاني اول در آلمان منجر به پيدايش نمايش اکسپرسيونيستي مي‌گردد. جنبش اکسپرسيونيست در آلمان در واقع حاصل جريانهاي گوناگون اجتماعي و هنري بسياري بود مي‌توان اولين نشانه‌هاي اکسپرسيونيسم را در آتالااکسترتبرگ و نمايشنامه‌هاي مضحک و عجيب و غريب و بحث‌انگيز فرانک و دکنيد که محتواي سرمايه داري و ضد جنگ افروزي داشتند پيدا کرد  جنگ خانمان سوز جهاني اول و عواقب وحشت ناک آن که شکست آلمان را ايجاد نمود تأثيري بس ژرف در انديشه هنرمندان ايجاد نمود. يأس ايجاد شده پس از جنگ ويراني‌هاي به جاي مانده از جنگ و کم ارزش شدن هويت انساني و سوق جامعه به سوي ماشينيزم با سرعتي مافوق سرعت نور اين انديشه را در انسان ايجاد کرد که ديگر جامعه، جامعة انساني و متعادي نيست ارزش انسان در مقايسه با پيشرفت ماشينيزم روز به روز بر يخي شدن احساس در انسان مي‌افزود. له شدن توده‌هاي انساني در بين چرخ دنده‌هاي صنعتي و پديدار شدن قشر سرمايه دار از عوامل مهم ظهور مکتب اکسپرسيونيسم بود.
مکتب اکسپرسيونيسم در نمايش عکس العمل در مقابل ناتوراليسم بود. نويسندگان جوان و حساس و خشمگين آلمان در تلاش يافتن غالبهاي هنري ديگري جز ناتوراليسم براي بيان افکار و احساسات و تأثيرات خود بودند.
 • فهرست
 • 2-1- اصطلاح گزاره‌گرائي: 10
 • 4-1- تفاوت رئاليست و ناتوراليست: 12
 • 1- جبر اجتماعي 13
 • 2- جبر زيستي و فيزيولوژيک 13
 • 5-1- اکسپرسيونيسم و رمانتي سيسم: 13
 • 4-1- دوري از رئاليسم 16
 • 2-4- اکسپرسيونيسم و پي‌آمدهايش 30
 • ب) پيشگامان مکتب اکسپرسيونيسم 40
 • 1- فريتزفن اون روه 40
 • 2- راينهارت يوهانس زورگه 42
 • 3- راينهارت گورينگ 46
 • 4- والتر‌هازن کله‌ور 48
 • 5- کارل اشترنهايم 52
 • 6- جورج کايزر 60
 • 1-7- کارل گئورک بوشنر 70
 • 2-7- افکار و آثار بوشنر 79
 • وويتسک: عين يه کارد خوني. 82
 • 8- فرانک وده کيند 87
 • فصل دوم 96
 • تأثير اکسپرسيونيسم بر درام‌نويسان 97
 • 1-1- يوهان اگوست استريندبرگ 97
 • 2-1- نظرگاه اگوست استريندبرگ 106
 • 3-1- تئاتر استريندبرگ 124
 • الف) نمايش يک رويا 130
 • ب) نمايشنامه «توده هيزم» 134
 • ج) نمايشنامه «سونات اشباح» 137
 • د) نمايشنامه پدر 143
 • هـ) بسوي دمشق 148
 • 1-2- يوجين گلادستون اونيل 155
 • 2-2- اونيل و اکسپرسيونيسم 165
 • اونيل در مصاحبه‌اي با اوليور سيلر به سال 1922 چنين گفت: 167
 • 3-2 فلسفه اونيل 169
 • 4-2- تأثير اونيل در تئاتر امريکا 172
 • 3- مروري بر چند نمايشنامه اونيل 178
 • الف) سير روز در شب 178
 • ب) سه اثر دريائي از اونيل 180
 • در منطقه جنگي 181
 • دريسکول: 181
 • د) آنا کريستي 190
 • جوانعقب ميرود 223

235 صفحه

7000 تومان خريد

پایان نامه ادبیات اکسپرسیونیسم / پایان نامه گزاره گرایی در ادبیات نمایشی / پایان نامه مکتب اکسپرسیونیسم / تحقیق ادبیات / دانلود پایان نامه / رئاليست / رمانتي سيسم / گزاره گرایی / گزاره گرایی در ادبیات نمایشی / مقاله / ناتوراليست / نمایشنامه /

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *