آوریل 30, 2018 - admin

بررسی شبکه های برقی 20 کیلو وات و تعمیرات آنها

هدف : تعويض مقره‌هاي بشقابي روي پايه‌هاي چوبي (نوع H)
1) براي تعويض مقره روي فاز C، با توجه به سطح مقطع و طول اسپن طبق دستورالعمل (3 ـ 6 ـ 3) با تجهيزات مربوطه، نسبت به باز نمودن ارتباط سيم هادي از زنجير مقره اقدام نماييد. سپس با دور كردن سيم به مقداري كه فواصل مجاز كار رعايت گردد، نسبت به تعويض مقره اقدام نماييد. دقت كنيد، براي نزديك شدن به زنجير مقره از طرف بيرون تير و دور از سيم فاز B (وسط) روي پايه صعود كنيد.
2) براي تعويض مقره روي فاز A مانند دستورالعمل (2ـ6ـ5) اقدام نماييد.
3) براي تعويض مقره روي فاز B (وسط) با رعايت كامل نكات ايمني و رعايت مينيمم فواصل مجاز از تير صعود نماييد و نسبت به نصب تجهيزات مورد نياز طبق دستورالعمل (2ـ6ـ7) جهت باز نمودن ارتباط سيم هادي، از زنجير مقره، اقدام نماييد.
2ـ6ـ2ـ لوازم مورد نياز جهت تعويض مقره فاز C در پايه‌هاي نوع H
1) زين تير با كلمپ اينچ
2) زين اهرمي
3) سيم گير فوت اينچ
4) سيم گير فوت اينچ
5) چوب رابط كششي
6) دو عدد چرخ طناب دستي
7) دو عدد پنجه فولادي
8) دو عدد چرخ طناب
9) دو عدد استيك عمومي
10) شاخه گردان نصب شده روي استيك عمومي
11) چنگال قابل تنظيم مقره
12) خانواده اشپيل كشها
13) تنظيم كننده توپي حفره
14) انواع كاور در صورت نياز
3ـ6ـ3ـ مراحل تعويض مقره فاز C
الف) با استفاده از استيك عمومي و شاخه گردان طناب چرخ طناب سرويس را روي بازوي تير قرار دهيد اكيپ تعميرات نبايد قبل از دور كردن فازهاي بيروني از تير بلا بروند.
ب) سيم گير فوت اينچ را در فاصله 2 اينچ كلمپ عبوري به هادي ببنديد، سپس آن را به زين اهرمي بسته و زين اهرمي را روي تير نصب نماييد.
ج) پنجه فولادي را در فاصله 5 فوت بالاي زين اهرمي روي تير ببنديد، سپس يك طرف قلاب چرخ طناب را در چشمي پنجه فولادي و قلاب ديگر آن را در چشمي زين تير قرار دهيد.
د) زين تير با كلمپ اينچ را در فاصله فوت پايين‌تر از سطح هادي روي تير ببنديد.
ه) سيم گير 8 فوت اينچ را در قسمت بيروني (نسبت به سيم گير ) اينچ به هادي ببنديد و آن را در داخل كلمپ زين تير مربوطه قرار داده و كلمپ را محكم كنيد.
و) چوب رابط كششي را در قسمت بيروني (نسبت به سيم گيرها) به هادي ببنديد، اكيپ تعميرات بايد روي پايه ديگر، پنجه فولادي را در فاصله 2 فوت پايين‌تر از سطح هادي به پايه تير ديگر ببندند، قلاب يك طرف چرخ طناب را در پنجه فولادي قرار داده و قلاب ديگر آن را در چشي انتهاي چوب رابط كششي قرار دهيد.
ز) با استفاده از استيك عمومي و خانواده اشپيل كش‌ها اشپيل را از محل مربوطه خارج نماييد.
ح) با استفاده از استيك عمومي و چنگال مقره قابل تنظيم و تنظيم كننده توپي حفره، مقره را از هادي جدا نماييد……

 

قابل ویرایش با WORD

5000 تومان

6000 تومان خريد

پایان نامه برق پایان نامه برق / تعمیر شبکه های برق / تعمیرات /

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *