فروردین ۵, ۱۳۹۲ - admin

تحقیقی با موضوع مخابرات سیار

 

فهرست

 • مقدمه 5
  • اصول مشترک سيستم هاي راديويي سيار 6
  • استفاده از شبکه هاي سلولي در مخابرات سيار 8
  • نسل هاي مخابرات سيار 9
  جهان بي سيم : مقدمه اي بر مفاهيم 12
  تعريف شبکه هاي بي سيم 12
  انگيزه و تاريخچه ايجاد شبکه هاي بي سيم 15
  مشخصه هاي بي سيم 18
  بررسي انواع شبکه هاي بي سيم 21
  ارتباطي شبکه هاي بي سيم 22
  شبکه هاي شخصي بي سيم 26
  شبکه هاي محلي بي سيم 28
  شبکه هاي شهري بي سيم 29
  شبکه هاي گسترده بي سيم 31
  بررسي شبكه هاي محلي بي سيم 32
  خانواده استاندارد 802 IEEE 33
  شبكه هاي محلي بي سيم 35
  •شبكه هاي محلي مادون قرمز 36
  روش ارسال مادون قرمز نقطه به نقطه 37
  روش ارسال مادون قرمز پخشي 38
  مزاياي استفاده از سيستم هاي مادون قرمز 39
  انواع وسايل بي سيم 42
  مراحل طراحي شبکه بي سيم 45
  مزايا و محدوديت هاي تکنولوژي بي سيم 47
  امنیت شبکه های بی سیم 51
  دسترسي بدون مجوز 52
  حملات انسان در وسط 54
  رمز گذاری 57
  بررسي شبکه هاي شخصي بي سيم 59
  به حداقل رساندن تداخل در بلوتوث 60
  کاربردهاي بلوتوث 64
  آنتن 66
  تداخل فرکانسي سيگنال هاي راديويي 74
  WiMax   مقدمه 75
  WiMax 77
  روش کار WiMax 79
  مدولاسيون پيشرفته در WiMax 82
  محصولات WiMax 83
  گستره WiMax و مقررات مربوط به آن 85
  انجمن WiMax 87
  منابع و ماخذ: 89

90 صفحه

پایان نامه برق wimax / پایان نامه الکترونیک / پایان نامه رشته برق / پایان نامه رشته مخابرات / پایان نامه مخابرات سیار / تحقیق برق / رمزگذاری بی سیم / سیستم رادیویی سیار / شبکه سلولی مخابرات سیار / شبکه های بیسیم / مخابرات / مخابرات سیار / مدولاسیون پیشرفته /

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *