سیستم دزدگیر خودرو

محصولي که در اين طرح جهت بررسي هاي فني و اقتصادي مورد مطالعه قرار مي گيرد سيستم دزدگير خودرو نام دارد که در خودروهاي سواري به منظور افزايش ضريب حفاظتي در مقابل سرقت از آن استفاده به عمل مي آيد. نحوة توليد محصول درداخل واحد، با توجه به ماهيت اجزاء تشکيل دهندة آن که غالباً در برگيرندة قطعات الکترونيکي مي باشد، بر مبناي طراحي – مونتاژ برنامه ريزي خواهد شد. همچنين تجهيزات توليدي در برگيرندة امکانات ساده مونتاژ و کنترل کيفيت توام با آن خواهد بود.  حجم توليد ساليانه محصول با توجه به بررسي بازار تقاضاي آن جهت تأمين از نياز داخلي، به ميزان 50000 دستگاه در نظر گرفته شده و مواد اوليه مصرفي اصلي که شامل اجزاء الکترونيکي و برقي مي باشد، در عين حال خارجي بودن، از بازار قطعات در داخل قابل تهيه خواهد بود و نيز قطعات تزئيني مانند قاب برد اصلي و … براساس سفارش، از توليد کنندگان داخلي قابل تأمين مي باشد…

فهرست

 • جدول 1-1 جمع بندي مشخصات اصلي طرح توليد دزدگير خودرو 5
 • مقدمه 8
 • 2-1 تعريف، ويژگيها و مشخصات فني محصول 8
 • 1-1-2 نام و کاربرد محصول 8
 • 2-1-2 طبقه بندي محصول 8
 • 3-1-2 مشخصات فني محصول 9
 • 4-1-2 بسته بندي محصول 9
 • 5-1-2 شماره تعرفه گمرکي و مجوزهاي لازم 9
 • جدول (1-2) 9
 • 6-1-2 استاندراد محصول 10
 • 2-2 کالاي قابل جانشين 10
 • 3-2 بررسي بازار و قيمت فروش 11
 • 1-3-2 بررسي روند مصرف 11
 • 2-3-2 بررسي روند واردات و صادرات 12
 • 3-3-2 بررسي قيمت فروش 12
 • نتيجه گيري 13
 • 1-3 ارائه روشهاي مختلف توليد 15
 • جدول (1-3) فهرست اجزاء و قطعات محصول 16
 • 2-3 تشريح جامع فرآيند منتخب 18
 • 3-3بررسي ايستگاهها، مراحل و شيوه هاي کنترل کيفيت 20
 • در مرحله پاياني کار 21
 • کنترل کيفيت مواد اوليه 22
 • جدول (2-3) درصد توليد نسبت به ظرفيت اسمي در پنج سال اول راه اندازي 23
 • جدول (3-3) برآورد مصرفي ساليانه مواد اوليه مورد نياز واحد 24
 • جدول (4-3) معرفي ماشين آلات و تجيهزات خط توليد 28
 • 2-6-3 نقشة‌ استقرار ماشين آلات 28
 • شکل (2-3) نقشه استقرار ماشين آلات طرح 28
 • 3-6-3 نقشة جريان مواد 29
 • شکل (3-3) نقشة جريان مواد 30
 • 7-3 تجهيزات و تأسيسات عمومي 30
 • انبار مواد اوليه 30
 • 1-7-3 آزمايشگاه 31
 • 2-7-3 تعميرگاه 31
 • 3-7-3 تأسيسات برق 31
 • الف) برق مورد نياز خط توليد 32
 • جدول (5-3) برآورد برق مصرفي توليد 32
 • ب) برق مورد نياز تاسيسات 32
 • ج) برق روشنايي ساختمانها و محوطه 32
 • جدول (6-3) برآورد برق مصرفي واحد 33
 • جدول (7-3) برآورد آب روزانه واحد 35
 • جدول (8-3) سوخت مورد نياز وسايل نقليه 36
 • 7-7-3 ساير تأسيسات 38
 • ب) تأسيسات گرمايش و سرمايش 38
 • جدول (9-3) تأسيسات گرمايش و سرمايش 39
 • بخاري صنعتي 39
 • 1-8-3 برآورد پرسنل توليدي 40
 • جدول (10-3) برآورد نيروي انساني توليد 40
 • جدول (11-3) نيروي انساني غير توليدي 42
 • 1-9-3 مساحت سالن توليد 43
 • جدول (12-3) برآورد مساحت سالن توليد / کارگاه … 43
 • 2-9-3 مساحت انبارها 44
 • 2-2-9-3 انبار محصول 45
 • 3-9-3 مساحت تأسيسات و تعميرگاه 46
 • جدول (15-3) برآورد مساحت تأسيسات 46
 • شکل (4-3) نقشه جانمايي ساختمانهاي واحد 48
 • جدول (18-3) مساحت اجزاي محوطه سازي 49
 • 7-9-3 نقشه جانمايي ساختمانها 49
 • شکل (4-3) نقشه جانمايي ساختمانهاي واحد 50
 • 3-10-زمان بندي اجراي پروژه 51
 • شکل (5-3) نمودار زمان بندي اجراي پروژه 52
 • 1-4 اطلاعات مربوط به سرمايه در گردش و برآورد آن: 54
 • جدول (1-4) شرايط عملکرد واحد 55
 • جدول (2-4) برآورد هزينه تأمين مواد اوليه مصرفي 55
 • جدول (3-4) هزينه هاي تأمين انواع انرژي مورد نياز 57
 • جمع 57
 • 4-1-4 هزينه خدمات نيروي انساني: 57
 • جدول (4-4) هزينه هاي خدمات نيروي انساني 58
 • اضافه کار پرسنل توليدي و تکنسينهاي فني 59
 • 5-1-4 جمع بندي اجزاء و برآورد سرمايه در گردش: 59
 • جدول (5-4) جمع اقلام سرمايه در گردش 60
 • ساير هزينه هاي جاري (0/5) درصد 60
 • جدول (6-4) هزينه هاي تأمين ماشين‌آلات و تجهيزات خط توليد 63
 • 2-2-4 هزينه تجهيزات و تأسيسات عمومي: 63
 • جدول (7-4) هزينه تجهيزات و تأسيسات عمومي 64
 • جمع ارزش تأسيسات عمومي 65
 • 3-2-4 هزينه زمين، ساختمان و محوطه سازي: 65
 • جدول (8-4) برآورد هزينه هاي زمين، محوطه سازي و ساختمان سازي 65
 • 4-2-4 هزينه وسائل نقليه عمومي و وسايل حمل و نقل: 66
 • جدول (9-4) هزينه وسايل نقليه عمومي و حمل و نقل 66
 • جمع سرمايه گذاري مورد نياز براي وسائل نقليه 67
 • 5-2-4 هزينه لوازم واثاثيه اداري: 67
 • جدول (10-4) هزينه هاي قبل از بهره برداري 68
 • 7-2-4 جمع بندي اجزاء و برآورد سرمايه ثابت: 69
 • جدول (11-4) جمع بندي اجزاء و برآورد سرمايه ثابت 69
 • 3-4 کل سرمايه گذاري: 70
 • جدول (12-4) برآورد سرمايه گذاري 70
 • سرمايه ثابت 70
 • 4-4 هزينه هاي توليد: 70
 • 1-4-4 هزينه هاي ثابت 71
 • جدول (13-4) برآورد هزينه هاي ثابت 72
 • 2-4-4 هزينه هاي متغير 72
 • جدول (14-4) برآورد هزينه هاي متغير 73
 • مواد اوليه و قطعات 73
 • هزينه هاي عملياتي 73
 • جدول (15-4) برآورد کل هزينه هاي ساليانه 74
 • 7-4 ارزيابي مالي و اقتصادي طرح:‌ 74
 • جدول (16-4) شاخصهاي مالي و اقتصادي طرح 75
 • نرخ بازده داخلي طرح 75
 • درصد ارزش افزوده بر مبناي هزينه توليد 75
 • نتايج محاسبات فني، مالي واقتصادي 75
 • برق 81
 • خاکبرداري و تسطيح 85
 • سالن توليد 85
 • 4-2 اخذ وام بانکي: 89
 • وام بلند مدت: 89
 • قسمت چهارم: جداول مالي 95
 • جدول پيش بيني عملکرد سود وزيان ويژه طرح 95
 • 2-4 جدول پيش بيني گردش وجوه نقدي طرح: 98
 • استهلاک دارايي هاي قبل از بهره برداري 98
 • 3-4 ترازنامه پيش بيني شده: 99
 • 4-4 محاسبه خالص گردش وجوه نقدي 100
 • جدول محاسبه ارزش افزوده: 102
 • 2-5 جدول محاسبه سهم منابع داخلي: 102

105 صفحه

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

آیا می خواهید به گفتگو بپیوندید؟
احساس رایگان برای کمک!

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *