شهریور ۲۰, ۱۳۹۲ - admin

لامپ های پر قدرت مورد استفاده در رادار

   اين مقاله تحقيقي در مورد بررسي لامپ‌هاي پرقدرت مورد استفاده در رادار از نظر پهناي باند، قدرت، بهره ، راندمان و غيره مي‌باشد.

  

   در فصل اول با مطالعه روي لامپ‌هاي با ميدان متقاطع (M- Type) و توصيف انواع آن پيشرفت‌هاي اخير در اين زمينه را ارئه نموده است.

 

   در فصل دوم به بررسي لامپ‌هاي با پرتو خطي (O-Type) و انواع مختلف آن و بررسي عمکرد تک‌تک آنها و آخرين تکنولوژي روز جهان پرداخته شده است.

مقدمه

   در لامپ‌هاي با ميدان متقاطع (Cross Fielde) ميدان مغناطيسي dc و ميدان الکتريکي dc بر يکديگر عمودند. در همه لامپ‌هاي CF ميدان مغناطيسي dc نقش مستقيمي در فرآيند اندرکنشي RF ايفا مي‌کند.

   لامپ‌هاي CF نامشان را از اين حقيقت که ميدان الکتريکي dc و ميدان مغناطيسي dc بر يکديگر عمودند گرفته‌اند. در لامپ CF الکترونهايي که توسط کاتد ساطع مي‌شوند بوسيله ميدان الکتريکي شتاب داده مي‌شوند و سرعت مي‌گيرند. اما همانطور که با ادامه مسير سرعتشان بيشتر مي‌شود توسط ميدان مغناطيسي خم مي‌شوند. اگر يک ميدان RF در مدار آند به کار برده شود الکترون‌هايي که در طي اعمال ميدان کاهنده وارد مدار شوند کند مي‌شوند و مقداري از انرژي خود را به ميدان RF مي‌دهند. در نتيجه سرعتشان کاهش مي‌يابد و اين الکترونهاي با سرعت کمتر در ميدان الکتريکي dc که به ميزان کافي دور هست تا ضرورتاً همان سرعت قبلي را دوباره بدست بياورند طي مسير مي‌کنند. بدليل کنش اندرکنش‌هاي ميدان متقاطع فقط آن الکترون‌هايي که انرژي کافي به ميدان RF داده‌اند مي‌توانند تمام مسير تا آند را طي کنند. اين خصيصه لامپ‌هاي CF را نسبتاً مفيد مي‌سازد. آن الکترونهايي که در طي اعمال ميدان شتاب‌دهنده وارد مدار مي‌شوند بر حسب دريافت انرژي کافي از ميدان RF شتاب داده مي‌شوند و به سمت کاتد باز مي‌گردند. اين بمباران برگشتي در کاتد گرما ايجاد مي‌کند و راندمان کار را کاهش مي‌دهد.

در اين فصل چندين لامپ CF را که عموماً به کار برده مي‌شوند مورد مطالعه قرار مي‌دهيم.


اسيلاتورهاي مگنترون

   Hull در سال 1921 مگنترون را اختراع کرد. اما اين وسيله تاحدود دهه 1940 تنها يک وسيله آزمايشگاهي جالب بود. در طول جنگ جهاني دوم نيازي فوري به مولدهاي ماکروويوي پرقدرت براي فرستنده‌هاي رادار منجر به توسعه سريع مگنترون شد. همه مگنترون‌ها شامل بعضي اشکال آند و کاتد که در يک ميدان مغناطيسي در ميان يک ميدان الکتريکي بين آند و کاتد کار مي‌کنند مي‌باشند. به دليل ميدان تقاطع بين آندو کاتد الکترون‌هايي که از کاتد ساطع مي‌شوند تحت‌تأثير ميدان متقاطع مسيرهايي منحني‌شکل را طي مي‌کنند.

اگر ميدان مغناطيسي dc به اندازه کافي قوي باشد الکترون‌ها به آند نخواهند رسيد ولي درعوض به کاتد باز مي‌گردند. در نتيجه جريان آند قطع مي‌شود. مگنترون‌ها را مي‌تان به سه نوع طبقه‌بندي کرد:

1)     مگنترون با آند دو نيم شده[1]

اين نوع مگنترون از يک مقاومت منفي بين دو قسمت آند استفاده مي‌کند.

مگنترون سيکلوترون فرکانس

اين نوع مگنترون تحت تأثير عمل سنکرون کردن يک جزء متناوب ميدان الکتريکي و نوسان پريوديک الکترون‌ها در يک مسير مستقيم با ميدان عمل مي‌کند.

مگنترون موج رونده

اين نوع مگنترون به اندرکنش الکترون‌ها با ميدان الکترومغناطيسي رونده با سرعت خطي بستگي دارد. اين نوع از لامپها به صورت ساده به عنوان مگنترون ناميده مي‌شود.

   مگنترون‌ها با مقاومت منفي معمولاً در فرکانس‌هاي زير ناحيه مايکروويوي کار مي‌کنند. اگرچه مگنترون‌هاي سيکلوترون فرکانس در فرکانس ناحيه مايکروويوي کار مي‌کنند، قدرت خروجي آنها بسيار کم است (حدود 1 وات در GHZ 3) و راندمان آنها بسيار کم است. (حدود 10% در نوع آند دونيم شده و 1% در نوع تک‌آندي) بنابراين دو نوع اول مگنترون‌ها در اين نوشتار مورد توجه نيستند.

مگنترون‌هاي استوانه‌اي

   دياگرام شماتيکي اسيلاتور مگنترون استوانه‌اي در شکل زير نشان داده مي‌شود. اين نوع مگنترون، مگنترون قراردادي[2] نيز ناميده مي‌شود.

فهرست

 • فصل اول :لامپ‌هاي با ميدان متقاطع  (Cross – Field)  مايکروويوي (M-Type)    5
 • مقدمه    6
 • اسيلاتورهاي مگنترون    8
 • مگنترون سيکلوترون فرکانس    8
 • مگنترون موج رونده    9
 • 1-2-1- مگنترون‌هاي کواکسيالي شرکت Litton    12
 • Band    12
 • Duty Cycle    12
 • C    12
 • مگنترون با قابليت تنظيم ولتاژ    13
 • 1-5-1- مگنترون‌هاي Frequency Agile شرکت Litton    17
 • Band    17
 • Duty Cycle    17
 • X    17
 • X    17
 • 2-5-1- مگنترون‌هاي Frequency Agile شرکت TMD    19
 • 1-6-1- مگنترون‌هاي Vane and strap شرکت Litton    20
 • Band    20
 • Duty Cycle    20
 • S    20
 • S    20
 • Band    21
 • Duty Cycle    21
 • Ka    21
 • Ka    21
 • Ka    21
 • مگنترون‌هاي Beacon    22
 • Band    24
 • Duty Cycle    24
 • C    24
 • C    24
 • CFA (Cross Field Amplifier)    24
 • 0125/0/025/0    28
 • فصل دوم    30
 • لامپ با پرتو خطي (O-Type)    30
 • 2-1- کلايسترون‏هاي چند پرتوي (MBK)    34
 • 2- لامپ موج رونده ( TWT )    35
 • 1-2- تاريخچه TWT    36
 • 2-2- اجزاي يک TWT    38
 • 1-6-2- توصيف فيزيکي    44
 • 3-6-2- توليد Coupled – Cavity TWT هاي جديد    47
 • 2-3-6-2- Coupled – Cavity TWT هاي شرکت TED    49
 • X              2/9 – 9                30                     60                       0084/0    49
 • X           6/9 – 5/8              100                   52                        033/0    49
 • 3-3-6-2- Coupled – Cavity TWT هاي شرکت Litton    49
 • S            4/3 – 85/2                6                             47          30/0    54
 • C           9/5 – 4/5        20                    600             42              3    55
 • X         5/10 – 5/8        20                    800             43              4    55
 • X          3/10 – 9           8                    400             40               5    55
 • X  مشخصات طبقه           5/3                    220              35            25/6    55
 • بندي شده    55
 • 2-7-2- Helix TWT هاي شرکت Litton    55
 • 9-2- Pulsed TWT    58
 • 10-2- TWT  هاي پر قدرت CRIDDED – CONTROL    59
 • 3- گايروترونهاي پالس طولاني و CW    61
 • رادارها چگونه كار می‌كنند؟    64
 • پژواك یا انعكاس صدا:    65
 • منابع    71

70 صفحه فرمت word

پایان نامه برق اسيلاتورهاي مگنترون / پایان نامه رشته برق / پایان نامه لامپ پرقدرت رادار / پروژه دانلود / پروژه رادار / تحقیق و پروژه / رادار+لامپ / رادارلامپ پرقدرت / گايروترونهاي پالس / لامپ پرتو خطی / مگنترون‌ /

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *