دسامبر 26, 2012 - admin

بررسي استفاده از پارامترهاي ماركوف در شناسايي سيستم و شبيه سازي و مدل سازي و شناسايي يك توربين گاز

مقدمه

شرح مکتوب مختصری از تشریح و شبیه سازی و مدل سازی یک توربین احتراق گازی می باشد . در بخش اول ملزم دانستیم که یکی از انواع این توربین ها از دیدگاه فنی و مهندسی مورد بررسی و تفصیل قرار دهیم . که به عنوان نمونه یکی از توربین های احتراق گازی به کار گرفته شده در صنعت نفت مورد انتخاب واقع شده است .گزارش مذکور در خصوص ساختمان – طرز کار و دستگاه های برقی و کنترلی توربین های رستون (RUSTON ) اتوماتیک مدل 1750 و با راهنمایی کارشناسان محترم شرکت ملی نفت ایران صورت گرفته است . بخش دوم که مبحث اصلی پایان نامه این جانب می باشد در خصوص تحلیل سیستماتیک توربین احتراق گازی به روش مارکوف می باشد . و در نهایت امر مدلسازی و شبیه سازی این توربین در محیط برنامه MATLAB )) با استفاده از پارامترهای مارکوف صورت پذیرفته است . فصل اول معرفی ساختمان و نحوه عملکرد بخش های مکانیکی یک توربین احتراق گازی 1-1) مقدمه در شرح این گزارش ابتدا به معرفی ساختمان توربین و نحوه عملکرد بخش های مکانیکی آن پرداخته شده و در ادامه بر جزییات کنترلی و حفاظتی که بیشتر در زمینه ابزار دقیق می باشد اشاره شده است. توربین گازی یک ماشین حرارتی است که بر اصل مدار ترمودینامیک فشار ثابت کار می کند هوا عامل مهم کارکردن آن می باشد کمپرسور فشار هوا را بالا برده در محفظه احتراق گرم و منبسط می شود. از اصل ساده ترمودینامیک فهمیده می شود که از یک مقدار معین گاز با فشار ثابت در حرارت زیادتر کار بیشتری می توان گرفت و گاز احتیاج به نیروی کمتر دارد تا حرارت آن بالا رود. 2-1 ) قسمتهای مهم توربین هر توربین دارای قسمت های زیر می باشد 1-2-1 دستگاه مولد گاز داغ (شکل 1-1 و 2-1) شامل کمپرسور هوا محفظه احتراق و کمپرسور توربین می باشد و گاز داغ مورد لزوم برای چرخاندن توربین نیرو را تامین می کند.شکل1-1 دستگاه مولد گاز داغ 1. بدنه توربین کمپرسور 2. بدنه ورودی توربین کمپرسور 3. مجرای انتقال هوا از کمپرسور به محفظه احتراق 4. مجاری هوا ورودی 5. محفظه احتراق 6. بدنه هوای ورودی 7. کمپرسور شکل2-1دستگاه مولد گاز داغ 2-2-1. توربین نیرو (شکل3-1) قسمت توربین نیرو از طریق جعبه دنده به دستگاهی که توسط توربین می چرخد وصل است. ملحقات دیگر توربین عبارتند از صافی هوا دستگاه روغن کاری دستگاه کنترل سرعت دستگاه بکار انداختن توربین و دستگاه های اطلاع دهنده و ایمنی و دستگاه سوخت توربین. شکل 3-1 توربین نیرو طرز کار توربین احتراقی رستون شکل 4-1 اجزا اصلی یک توربین احتراقی رستون و طرز کار آن توربین از نوع مدار باز و فشار ثابت بوده و مدار کارکردن آن در شکل (4-1) نشان داده شده است. هوا با درجه حرارت و فشار محیط از طریق صافی هوا وارد کمپرسور می شود حین عبور هوا از کمپرسور سیزده اشکوبه ای فشار آن زیاد می شود و سرانجام با حداکثر فشار از کمپرسور بطرف محفظه احتراق خارج می شود. (بالاترین فشار هوا در سراسر توربین قمست خروجی کمپرسور است). هوای پرفشار وارد محفظه احتراق جاییکه انرژی حرارتی بوسیله سوختن مواد سوختنی (گاز سوخت یا سوخت مایع) بوجود می آید شده و حرارت گاز به ماگزیمم می رسد. بالاترین حرارت در سراسر توربین در محفظه احتراق می باشد. با زیاد شدن حرارت حجم هوا نیز زیاد شده اما فشارش بالا نمی رود. گاز داغ از محفظه احتراق بطریق توربین کمپرسور هدایت شده در این محل از نیروی حرارتی و فشار آن صرف چرخاندن توربین کمپرسور گشته وهمه نیرو توربین کمپرسور نیز صرف چرخاندن رتورکمپرسور می گردد. مجموعه توربین کمپرسور و کمپرسوربمنزله تامین کننده گاز داغ برای توربین نیرو هستند و بطور اتوماتیک فشار و حرارت گاز داغ را نسبت به دمای لازم کم و زیاد می کنند. گاز داغ پس از چرخاندن توربین کمپرسور مقدار زیادی از انرژی خود را از دست داده و سپس به توربین نیرو برخورد می کند و در آنجا مقداری از انرژی حرارتی و قسمت اعظم انرژی فشار آن تبدیل به نیروی مفید صرف چرخاندن توربین نیرو و محور بازده می گردد این عمل با منبسط کردن گاز و پایین آوردن فشار آن برابر با فشار جو امکان پذیر گشته و گاز از طریق دودکش ها به بیرون خارج می شود. 3-1) ساختمان توربین 1-3-1. دستگاه مولد گاز داغ (شکل 5 -1) دستگاه مولد گاز داغ از کمپرسور محفظه احتراق و توربین کمپرسور تشکیل شده است واین دستگاه از توربین نیرو مستقل بوده و گاز داغ مورد لزوم برای چرخاندن توربین نیرو را تامین می کند. شکل 5-1 دستگاه مولد گاز داغ 1. بدنه ورودی توربین کمپرسور 2. بدنه توربین کمپرسور 3. شیرهای تخلیه هوا 4. مجرای انتقال هوا 5. بدنه ورودی هوا 6. محفظه احتراق 7. موتور استارتر 8. کمپرسور 9. حلزونی خروجی کمپرسور 10. شیر برقی مربوط به شیرهای تخلیه هوا 2-3-1 استارتر گازی شکل 6 -1 استارتر گازی توربین بوسیله استارترگازی از نوع اینگرسول راند که بوسیله دنده تقلیل دهنده و یک کلاچ سی- ای – وی (C.A.V) و دندانه درگیر شونده به کمپرسور وصل می گردد بکار می افتد.

 

 

 • مقدمه :    7
 • فصل اول:    8
 • 2-1 ) قسمتهای مهم توربین    8
 • شكل1-1 دستگاه مولد گاز داغ    9
 • شكل2-1دستگاه مولد گاز داغ    10
 • شكل 3-1 توربين نيرو    11
 • طرز كار توربين احتراقي رستون    11
 • شكل 4-1 اجزاء اصلي يك توربين احتراقي رستون و طرز كار ان    11
 • 3-1) ساختمان توربین    12
 • 1-3-1. دستگاه مولد گاز داغ (شکل 5 -1)    12
 • 2-3-1 استارتر گازی    13
 • شكل 6 -1  استارتر گازي    14
 • 3-3-1 دستگاه برق    14
 • شكل8-1 مجموعه باطري ها از نوع نيكل كادميم    15
 • شكل9-1 دستگاه شارژ باطري ها    16
 • شكل10-1 باطري    17
 • شكل 11 -1 رله هاي زماني    19
 • 5-3-1 مدارهای کمکی Ancillary Circuits    19
 • شكل 12-1 شيرهاي تخليه هوا    20
 • 6-3-1 کنترل گاورنر (شكل13-1)    20
 • شكل(13-1 )    22
 • 4-1 شرح کامل کنترل اتوماتیک سرعت    22
 • شكل 14 -1 (گاورنر و موتور گاورنر)    22
 • 5-1 محافظت توربین در برابر اشکالات    25
 • 6-1 کارکردن توربین    26
 • 7-1  خاموش کردن توربین    27
 • 8-1 محافظت در برابر اشکالات    29
 • 9-1  نکات قبل از استارت    30
 • شكل 16-1 باطري ها    31
 • شكل 17-1 دستگاه شارژ باطري    31
 • شكل18-1 گيج روغن    32
 • شكل 19 -1 دسته از كار انداختن توربين    32
 • شكل 20-1 دكمه استوپ و ريست كردن توربين    33
 • شكل21-1 پيچ هواگيري لوله هاي روغن    34
 • شكل22-1 سوئچ برق متناوب    36
 • 1-10-1  ولتاژ باطری نایف    37
 • 3-10-1 شارژ اول    39
 • 11-1 نکات ایمنی    40
 • 12-1 سیگنال سرعت محور بازده    41
 • شكل 23 -1    42
 • شكل 24-1 دستگاه اطلاع دهنده لاندكس لاندالام    43
 • 14-1 دستگاه هاي نشان دهنده    45
 • 1-14-1 شرح کلی    46
 • 15-1  بازرسی نیمه هادیها    48
 • شكل26-1 ازمايش ترانزيستوري    49
 • شكل 27 -1    50
 • شكل 28-1 دياگرام خطي ترانزيستورها    55
 • شكل 29-1 مدار رله ها    57
 • 17-1 کلــی    60
 • شكل30-1    60
 • شكل30-1 دستگاه ايمني حرارت زياد گاز    61
 • شكل30-1 دستگاه ايمني حرارت زياد گاز    61
 • 1-17-1 شرح    62
 • 18-1 مدار کنترل حرارت گاز داغ  T/MAX    64
 • فصل دوم :    66
 • 2-2  پارامترهاي ماركوف سيستم    68
 • 3-2  تحقق سيستم بر اساس پارامترهاي ماركوف    69
 • 2-3-2   الگوريتم تحقق سيستم ويژه (ERA)    72
 • همدوسي دامنه مودال (MAC)    83
 • مقدار استثنايي مد (MSV)    84
 • 4-3-2   گامهاي محاسباتي در ERA    87
 • فلوچارت روش در شكل (1-2) نشان داده شده است.    89
 • 4-2  توصيف سيستم  و معادلات اساسي رويتگر    90
 • شكل(2-2)-يك مثال ساده است كه نشان ميدهد كه چگونه پارامترهاي رويتگر محاسبه ميشوند.    99
 • 1-5-2  محاسبه پارامترهاي ماركوف سيستم    101
 • 6-2  رابطه بين رويتگر شناسايي شده و فيلتر كالمن    111
 • شكل(4-2)- فلوچارت OKID    122
 • جدول (1-2)- مقايسه پارامترهاي مدال شناسايي شده    123
 • جدول(2-2) – مقايسه گينهاي فيلتر كالمن    125
 • كه در ان :    128
 • 2-7-2   خاصيت‌هاي دنباله مانده    133
 • شكل(9-2)- تابعهاي پاسخ فركانسي    141
 • 8-2    جمع بندي    141

 

7000 تومان خريد

 

پایان نامه برق / پایان نامه شیمی / پایان نامه مکانیک آزمایشگاه شیمی / استارتر گازی / انواع توربین / پارامتر مارکوف / پایان نامه رایگان شیمی / پایان نامه ساخت توربین / تحقیق برق / تحقیق شیمی / تحقیق مکانیک / ترمودینامی / تشریح توربین احتراق / تشریح توربین با کمک مارکوف / توربین احتراق گازی / توربین رستون / دستگاه مولد گاز داغ / روش تحقیق / کمپرسور فشار هوا / محفظه احتراق / مدلسازی توربین احتراق / معرفی ساختمان توربین / نحوه ساخت توربین /

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *