فروردین ۱۸, ۱۳۹۲ - admin

توصیف و اولویت بندی عوامل انگیزش شغلی معلمان تربیت بدنی نیشابور براساس نظریه هرزبرگ

مقدمه
آموزش و پرورش زير بناي توسعه اجتماعي ، اقتصادي ، سياسي و فرهنگي هر جامعه است ، به همين دليل در اكثر جوامع ، توجه ويژه اي به آن مي شود و سالانه بخش قابل ملاحظه اي از بودجه هاي هر جامعه صرف فعاليتهاي آموزشي مي گردد(5). از سوي ديگر ‏، در انتقال ميراث فرهنگي جامعه از نسلي به نسل ديگر و زمينه سازي براي باروري ميراث فرهنگي ، شايد هيچ عنصري به اندازه آموزش توسط معلمان با انگيزه سهم و نقش اساسي ندارد. در حقيقت معلمان هسته هاي اصلي آموزش و پرورش و معماران واقعي تعليم و تربيت در جامعه اند(1). براي تحقق اين امر مهم ، جوامع بشري به معلمان با انگيزه و اثر بخش نياز دارند تا بتوانند جوانان را در قالب يك نظام تعليم و تربيت اثر بخش پرورش دهند و آنان را براي آينده اي بهتر تجهيز كنند. بنابراين به نظر مي رسد براي ايجاد انگيزه هاي شغلي قوي ، مسؤولين بايد تلاش نمايند تا بتوانند محيطي جذاب و مطلوب كه بتواند به نيازهاي معلمان پاسخ دهد فراهم آورند. بديهي است براي انجام چنين امر مهمي در مرحله نخست ، شناسايي نيازها و انگيزه هاي معلمان از اهميت بالايي برخوردار است تا بتوان همانگ با برنامه ريزي هاي منظم و مطابق با اصول ، ضمن دستيابي به اهداف تعليم و تربيت ، معلمان نيز به اهداف شخصي خود دست يابند(2).
صاحب نظران نظريه هاي مختلفي را در مورد انگيزش ارائه كرده اند. يكي از نظريه هايي كه كاربرد زيادتري دارد ، نظريه دوعاملي انگيزش فردريك هرزبرگ1 است.
اين نظريه نيازهاي انسان را به دو گروه عوامل بهداشتي يا ابقاء كننده كه شامل عواملي مانند :حقوق و مزايا، سرپرستي، روابط با مافوق و زير دستان و امنيت شغلي است و باعث جلوگيري از نارضايتي كاركنان مي شود، اما وجود آنها باعث انگيزش و رضايت در كار نمي شود و عوامل برانگيزاننده مانند موفقيت در كار، قدرداني، رشد و پيشرفت و ماهيت شغل، كه وجود اين عوامل باعث انگيزش و رضايت در كار ميشود اما فقدان آنها باعث ترك شغل و نارضايتي نمي شود، تقسيم مي كند….
 • فهرست مطالب
 • چکیده 2
 • طرح تحقيق 4
 • مقدمه 5
 • فرضيه ها يا سؤالات تحقيق 11
 • پيش فرض هاي تحقيق 11
 • محدوديت هاي تحقيق 12
 • الف) ادبيات تحقيق 15
 • نگرشهاي مديريت به انگيزش 15
 • نظريه‌هاي انگيزشي 19
 • نظريه انتظار و احتمال : 23
 • تلاش فرد 23
 • 2-نظريه برابري : 24
 • ب) پيشينه تحقيق 27
 • روش شناسي تحقيق 33
 • جامعه آماري و نمونه تحقيق 34
 • متغيرهاي تحقيق 34
 • روايي و پايايي پرسشنامه 36
 • روش جمع آوري اطلاعات 37
 • روش هاي آماري 37
 • اولويت‌بندي عوامل انگيزش و بهداشتي 41
 • تجزيه و تحليل استنباطي داده‌ها 43
 • بحث و نتيجه‌گيري 47
 • بحث و نتيجه گيري 48

55 صفحه

پایان نامه تربیت بدنی امنیت شغلی / انگیزش / انگیزش شغلی معلمان / اولویت بندی انگیزش / پروژه / تحقیق / تحقیق تربیت بدنی / ترک شغل / دانلود پایان نامه / رضایت / عوامل انگیزش شغلی / عوامل انگیزش و بهداشتی / عوامل برانگیزاننده / ماهیت شغل / نظریه هرزبرگ /

دیدگاه ها

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *