دانلود پروپوزال پایان نامه مقاله سمینار نقد پایان نامه کارشناسی ارشد

پروپوزال و پایان نامه دانشجویی نقد پایان نامه کارشناسی ارشد

 

پروژه و پایان نامه ای در زمینه بررسی بافت و معماری و همچنین جغرافیای انسانی و جمعیتی روستای هلال

موقعیت جغرافیایی :

روستای هلالی از روستاهای دهستان ریوند واقع در بخش مرکزی شهرستان نیشابور می باشد فاصله این روستا تا شهر حدود 5 کیلو متر می باشد که ارتباط آن با نیشابور از طریق جاده ای است که از خیابان کشتارگاه قدیم به سی متری متصل می شود که این جاده از راه آهن می گذرد و از سوی دیگر به جاده سبزوار تمام می شود .

موقعیت روستا نسبت به شهر و روستای اطراف :

–     از شمال به راه آهن و شهر نیشابور

–  از جنوب به کالشور

– از غرب به جاده ی سبزوار و روستای حکیم آباد

– از شرق به قسمتی از کال شور و روستای همت آباد

فهرست

شناسایی روستا

موقعیت جغرافیایی

بررسی منابع تأمین آب آشامیدنی و کشاورزی روستا

علت شکل گیری روستا

وجه شمیه و سابقه تاریخی روستا

ویژگی های انسانی

تعداد و بعد خانوار

نسبت سنی

ترکیب جنسی

سواد و آموزش

اشتغال

صنعت

خدمات

فعالیتهای زراعی

ادوات و نهاده های کشاورزی

دامداری

انواع و تعداد دام در روستا

شناخت و بررسی علل پیدایش روستا

مراحل مختلف توسعه تاریخی روستا

مرحله سوم توسعه

شناخت و تعیین نحوه کاربری اراضی فضاهای موجود

شناسائی مراکز تفرجگاهی و جاذبه های توریستی و بررسی اثرات آن بر توسعه روستا

بررسی چگونگی مالکیت اراضی روستا

شناخت کیفیت ابنیه روستا

بناهای نوساز

بررسی شبکه های ارتباطی داخل بافت روستا

مرحله بندی و مراکز عمده تجمع

شناخت ویژگی های معماری روستا

 

21 صفحه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2000ایمیل اشتباه وارد نکنید ایمیل صحیح بدون www می باشد

ديدگاهي بدهيد !