آبان ۱۷, ۱۳۹۲ - admin

گزارش زمين شناسي منطقه ي خواجه مرجان

گزارش زمين شناسي منطقه ي خواجه مرجان

 

چكيده مطالب

(( خواجه مرجان:دهي است جزء دهستان صوفيان ، بخش شبستر، شهرستان تبريز. اين ده كوهستاني است و سردسير و داراي 205تن سكنه.آب آن از چشمه و محصولات آن غلات و نخود. شغل اهالي زراعت و گله داري است و راه آن ارابه رو.))

                                                                                         ((دهخدا))

 روستاي خواجه مرجان و محدوده مورد مطالعه در نزديكي شهر تبريز(در فاصله 24 كيلومتري)واقع شده است. اين روستا از نظر تقسيمات كشوري يكي از روستاهاي،  بخش صوفيان شهرستان شبستر مي باشد.

 در منطقه مورد نظر، رسوبات پركامبرين و كامبرين شامل تشكيلات سلطانيه، باروت، زاگون و لالون مي باشد.كه به حالت هم شيب بر روي همديگر قرار گرفته اند. اين تشكيلات توسط كوارتز هاي سفيد رأسي (تاپ كوارتزيت) قاعده ميلا پوشيده مي شوند كه بر روي آنها آهك هايي كه تا حدودي دولوميتيزه شده اند قرار مي گيرند. در منطقه از اردوويسين تا ترياس نبود چينه اي نشان از وقفه در رسوبگذاري مي باشد. آهك هاي دولوميتي ترياس همراه با آثار كرم دار بر روي بر روي رسوبات قبلي قرار مي گيرند. تشكيلات مربوط به ژوراسيك به طور پيشرونده و دگر شيب آهك هاي دولوميتي ترياس را مي پوشانند. رسوبات مربوط به دوران سوم به حالت پراكنده خصوصاً در قسمت هاي جنوبي منطقه رخنمون دارند.اين رسوبات داراي ژيپس و نمك بوده و به احتمال قوي مربوط به ميوسن هستند كه به حالت گنبدي شكل از داخل رسوبات كواترنري سر بر آورده اند.رسوبات عهد حاضر بيشتر شامل واريزه هاي دامنه ها و تراس هاي آبرفتي هستند كه براي كشاورزي و ايجاد مزارع  و باغها مكانهاي مناسبي هستند. دگرگوني قابل توجهي در منطقه مشاهده نمي شود.سنگ هاي آذرين نيز بيرون زدگي كمي نسبت به سنگ هاي رسوبي دارند و بيشتر شامل توده هاي گابروئي و ديابازها هستند.

ليتولوژي غالب منطقه سيليس مربوط به سازند هاي زاگون، لالون و آهك مربوط به سازند هاي لار، اليكا وتيزكوه مي باشد.

محدوده فوق از لحاظ تكتونيكي بسيار فعال بوده و تحت تاثير گسل تبريز و گسل شمال خواجه مرجان مي باشد، كه عملكرد اين گسل ها سبب شده است كه اين محدوده به صورت هورست مانندي در آيد.

اين منطقه از نظر زمين شناسي اقتصادي داراي رونق فراواني مي باشد و به دليل قرار گرفتن معدن سيليس در شمال آن بسيار حائز اهميت مي باشد.اين معدن توسط كارخانه سيمان صوفيان در سالهاي اخير مورد بهره برداري قرار گرفته و هم اكنون نيز در حال بهره برداري مي باشد.منطقه داراي ذخاير غني از آهك مي باشد كه قسمتي از اين آهك ها در گذشته توسط كارخانه سيمان صوفيان مورد بهره برداري قرار مي گرفته. قسمتي از آهك منطقه نيز آهك اوليه كوره هاي آجرپزي ونيز كارخانجات آهك پزي سنتي منطقه را تامين مي كند…

 • فهرست مطالب

  شرح                                                                                                        صفحه
  چكيده مطالب——————————————————1
  مقدمه————————————————————3
  هدف مطالعه——————————————————-5
  روش مطالعه——————————————————-5
  فصل اول-كليات زمين شناسي ايران
  1-1-    جغرافياي ايران————————————————6
  1-2-    زمين شناسي ايران———————————————-7
  1-2-1- رخداد هاي زمين ساختي در ايران———————————-7
  1-2-1-1- پالئوتتيس————————————————9
  1-2-1-2- نئوتتيس————————————————-9
  1-2-2- تكامل پوسته زمين ايران و حركات كوهزايي آن———————–12
  1-2-2-1- تاثير فاز كوهزايي كاتانگائين در پوسته ايران————————12
  1-2-2-2- تاثير فاز كوهزايي هرسي نين و سميرين—————————-13
  1-2-2-3- موقعيت ايران در ترياس————————————–13
  1-2-2-4- بسته شدن اقيانوس تتيس————————————–13
  1-2-2-5- اثرات باز شدن درياي سرخ در پوسته ايران————————-14
  1-2-2-6- اثرات فاز كوهزايي پالادنين در ايران—————————–14
  1-2-2-7- ايران و شبه قاره عربستان————————————–15
  1-2-3- بررسي نظريه هاي موجود پيرامون زمين شناسي ايران——————–15
  1 2-3-1- نظريه ژئوسنكلينال تتيس————————————–15
  1-2-3-2- نظريه زمين ساخت ورقي————————————-18
  1-3- وضعيت لرزه خيزي ايران—————————————–19
  1-3-1- شواهد زمين ساختي——————————————-20
  1-3-2- پهنه هاي لرزه خيز كشور—————————————22
  1-4- مشخصات جغرافيايي و معرفي استان آذربايجان شرقي———————-24
  1-5- ويژگي هاي طبيعي استان آذربايجان شرقي—————————–24
  1-5-1- آب و هواي استان آذربايجان شرقي——————————–24
  1-5-2- پوشش گياهي استان آذربايجان شرقي——————————26
  1-6- وضعيت اقتصادي استان آذربايجان شرقي——————————27
  1-6-1- صنايع—————————————————-27
  1-6-2- كشاورزي و دامداري——————————————27
  1-7- راه هاي ارتباطي استان آذربايجان شرقي——————————-28
  1-8- زمين شناسي آذربايجان و ساختار كنوني آن—————————-29
  1-9- ساختمان كنوني آذربايجان—————————————-33
  1-10- جايگاه آذربايجان در زون بندي ايران——————————–34
  1-11- حركات تكتونيكي مهم آذربايجان———————————-37
  1-12- بررسي وضعيت لرزه خيزي آذربايجان——————————-40
  1-13- وضعيت منابع معدني استان آذربايجان شرقي—————————44
  1-13-1- وضعيت معدني استان—————————————–44
  1-13-2- بخش معدن———————————————–46
  1-13-3- توان معدني استان آذربايجان شرقي——————————-47
  1-13- 4- جايگاه بخش معدن در سطح ملي——————————–50
  1-13- 5- پراكنش معادن در سطح استان———————————-50
  1-13-6- قابليت ها و تنگناهاي بخش معدن———————————51
  1-13-7- اقدامات مهم بخش معدن————————————–53
  فصل دوم-آشنايي با منطقه مورد مطالعه
  2-1- موقعيت جغرافيايي و وسعت محدوده مورد مطالعه ————————56
  2-2- وضعيت آب و هوايي منطقه—————————————58
  2-3- رژيم آبي منطقه———————————————–59
  2-4- وضعيت اجتماعي و اقتصادي مردم منطقه——————————63
  2-5- راه هاي ارتباطي منطقه——————————————-64
  فصل سوم-زمين شناسي منطقه مورد مطالعه
  3-1- زمين شناسي منطقه مورد مطالعه————————————-65
  3-1-1- حركات تكتونيكي مهم منطقه————————————68
  3-1-2- تكتونيك منطقه ———————————————69
  3-1-3- گسلهاي مهم منطقه——————————————-70
  3-1-3-1- گسل تبريز———————————————–70
  3-1-3-2- گسل مورو- ديزج——————————————76
  3-1-3-3- گسل امند – زين آباد—————————————-76
  3-1-3-4- گسل شمال خواجه مرجان————————————77
  3-1-4- بررسي وضعيت درزه هاي منطقه———————————-77
  3-1-4-1- طبقه بندي درزه هاي منطقه————————————78
  3-2- چينه شناسي منطقه———————————————-81
  3-3- واحد هاي سنگي———————————————–88
  3-4- ژئومورفولوژي منطقه——————————————-101
  3-5- بررسي تنوع سنگ هاي موجود در منطقه—————————–104
  3-5-1- سنگ هاي دگرگوني منطقه————————————104
  3-5-2- سنگ هاي آذرين منطقه—————————————104
  3-5-3- توده هاي نفوذي منطقه—————————————-105
  3-6- بررسي زمين شناسي اقتصادي منطقه خواجه مرجان———————–110
  3-6-1- سابقه اكتشافي معدن سيليس خواجه مرجان————————–110
  3-6-2- سابقه بهره برداري معدن سيليس خواجه مرجان———————–111
  3-6-3- محل و موقعيت جغرافيايي منطقه معدني—————————-111
  3-6-4- نقشه محدوده معدني سيليس————————————113
  فهرست منابع و ماخذ———————————————–117

 

کد :3031 فرمت :ورد صفحه :120

 

پایان نامه جغرافیا/زمین شناسی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *