دانلود پروپوزال پایان نامه مقاله سمینار نقد پایان نامه کارشناسی ارشد

پروپوزال و پایان نامه دانشجویی نقد پایان نامه کارشناسی ارشد

 

 

مقدمه

 حفاري در حدود هزاران فوت در زمين، انتقال ذرات و سنگهاي جدا شده از ساختار دروني زمين، حفاظت چاه از ريزش به داخل، يافتن لايه خاص و مشخصي كه نفت و گاز احتمالاً در آن به دام افتاده‌اند، و تهيه تجهيزات لازم براي بيرون كشيدن نفت و گاز به سطح، به مهارت و خبرگي قابل ملاحظه، آزمايشگاه و تجهيزات و وسايل نياز دارد. تجهيزات اوليه در اين فرآيند، دكل حفاري چرخشي به همراه مولفه‌ها و بخشهاي آن مي‌باشد. يك دكل حفاري چرخشي چه روي زمين با روي دريا و سكوي دريايي نصب شده باشد، مي‌تواند به عنوان كارخانه طراحي شده‌اي براي توليد فقط يك محصول يعني يك چاه نفت يا همانطور كه در تجارت Hole ناميده مي‌شود در نظر گرفته شود. از آنجائيكه پس از حفر چاه و رسيدن به نفت يا گاز مورد نظر ديگر نيازي به دكل حفاري نمي‌باشد، لذا مي‌بايست دكل را بصورت پرتابل و قابل حمل ساخت و يا پس از اتمام عمليات حفاري اعضا و قطعات آن را از يكديگر جدا كرد و انتقال داد. قابل حمل بودن دكل، قابليت حفاري و يا ايجاد چاه توسط آن را محدود نمي‌سازد، قابليت حمل سريع تر و ساده تر، دكل را با ارزشتر و مؤثرتر مي‌سازد بطوري كه مي‌توان از آن بيشتر استفاده نمود. علت اينكه يك دكل بايد قابل حمل و پرتابل باشد، آن است كه هر مؤلفه و جزئي بتواند به اجزاء كوچك تقسيم گردد و از راه خشكي توسعه كاميونها، هواپيماهاي باري يا هليكوپترها، و يا با يدك كشيدن در دريا به محل جديد عمليات تغيير مكان يابد شرح عمليات حفاري (Drilling)
حفاري عبارت است از انرژي دادن به لايه‌هاي زمين جهت جدا كردن ذرات آن از يكديگر، نفوذ در آن و انتقال ذرات جدا شده به سطح كه اين انرژي معمولاً به سه روش ذيل اعمال مي‌شود:
• 1. برش
• 2. سايش
• 3. شكست
ميزان سختي بستر زمين و اجزاء آن تعيين‌كننده استفاده از هركدام ازاين روش‌ها در حفاري مي‌باشند، هر يك از اين روش‌ها نيازمند ابزاري خاص بوده و در تمام آنها اعمال انرژي به صورت چرخاندن ابزار صورت مي‌گيرد. در هر فرآيند حفاري چهار عمل اساسي بشرح ذيل انجام مي‌گيرد.
• 1. حركت دادن و بيرون آوردن ذراتي كه از زمين بر اثر حفاري جدا مي‌شود.
• 2. خنك‌سازي سر مته و انتقال حرارت ناشي از اصطكاك مته.
• 3. حفظ ديواره‌هاي حفاري و جلوگيري از ريزش آنها.
• 4. كم كردن اصطكاك بين ابزار و زمين در طول عمليات حفاري.
فهرست مطالب
مقدمه…………………………………………………………………………3
بخش اول:
دكل هاي حفاري دريايي……………………………………………..7
بخش دوم:
دكل هاي حفاري خشكي……………………………………………49
بخش سوم:
اجزاي دكل هاي حفاري…………………………………………….64
بخش چهارم:
تاپ درايو ………………………………………………………………134
بخش پنجم:
پمپ گل…………………………………………………………………167
بخش ششم:
گل حفاري وتجهيزات تصفيه آن…………………………………190
بخش هفتم:
لوله حفاري……………………………………………………………..235
بخش هشتم:
مته هاي حفاري……………………………………………………….271
بخش نهم:
نظر اجمالي برمراحل طراحي……………………………………286
300 صفحه
13500تومان
13500ایمیل اشتباه وارد نکنید ایمیل صحیح بدون www می باشد

ديدگاهي بدهيد !