بررسی رفتار جذبی نانوکامپوزیتFE2O3 در حذف فلزات سمی از آبخلاصه

صنایع مدرن مانند اتومبیل سازی پرداخت فلزات آبکاری فلزات باتری سازی نساجی و استخراج از معادن با تخلیه پساب های حاوی فلزات سنگین سمی مانند سرب کادمیم کبالبت و کروم در محیط زیست مشکلات متعددی را ایجاد می کند. از این رو حذف فلزات سنگین از پساب ها امر بسیار مهمی است.در این پروژه از فناوری نانو استفاده وبا سنتز نانو کامپوزیت اکسید آهن و اکسید مس به حذف فلز سرب از آب به روش جذب سطحی پرداختیم. این نانو کامپوزیت به روش هیدرونرمال با استفاده از آب فوق بحرانی هستند و به عنوان جاذب ازان بهره گرفته شد. سپس پارامترهای موثر بر فرآیند جذب شامل اثر PH غلظت اولیه یون فلز جرم جاذب و زمان بررسی و بهینه شدن و غلظت نهایی یونPB2+ در محلول ها با استفاده از تکنیک اسپکترومتری جذب اتمی تعیین شد….88 صفحه

پایان نامه کارشناسی ارشد شیمی تجزیه

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

آیا می خواهید به گفتگو بپیوندید؟
احساس رایگان برای کمک!

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *