دانلود پروپوزال پایان نامه مقاله سمینار نقد پایان نامه کارشناسی ارشد

پروپوزال و پایان نامه دانشجویی نقد پایان نامه کارشناسی ارشد

خداست که معبودى جز او نیست ؛ زنده و برپادارنده است ؛ نه خوابى سبک او را فرو مى‌گیرد و نه خوابى گران ؛ آنچه در آسمانها و آنچه در زمین است ، از آنِ اوست . کیست آن کس که جز به اذن او در پیشگاهش شفاعت کند؟ آنچه در پیش روى آنان و آنچه در پشت سرشان است مى‌داند . و به چیزى از علم او ، جز به آنچه بخواهد ، احاطه نمى‌یابند. کرسى او آسمانها و زمین را در بر گرفته ، و نگهدارى آنها بر او دشوار نیست ، و اوست والاى بزرگ. در دین هیچ اجبارى نیست. و راه از بیراهه بخوبى آشکار شده است. پس هر کس به طاغوت کفر ورزد، و به خدا ایمان آورد، به یقین، به دستاویزى استوار، که آن را گسستن نیست ، چنگ زده است. و خداوند شنواى داناست. خداوند سرور کسانى است که ایمان آورده‌اند. آنان را از تاریکیها به سوى روشنایى به در مى‌برد. ولى‌ کسانى که کفر ورزیده‌اند، سرورانشان همان عصیانگران = طاغوتند ، که آنان را از روشنایى به سوى تاریکی ها به در مى‌برند. آنان اهل آتشند که خود ، در آن جاودانندخلاصه

صنایع مدرن مانند اتومبیل سازی پرداخت فلزات آبکاری فلزات باتری سازی نساجی و استخراج از معادن با تخلیه پساب های حاوی فلزات سنگین سمی مانند سرب کادمیم کبالبت و کروم در محیط زیست مشکلات متعددی را ایجاد می کند. از این رو حذف فلزات سنگین از پساب ها امر بسیار مهمی است.در این پروژه از فناوری نانو استفاده وبا سنتز نانو کامپوزیت اکسید آهن و اکسید مس به حذف فلز سرب از آب به روش جذب سطحی پرداختیم. این نانو کامپوزیت به روش هیدرونرمال با استفاده از آب فوق بحرانی هستند و به عنوان جاذب ازان بهره گرفته شد. سپس پارامترهای موثر بر فرآیند جذب شامل اثر PH غلظت اولیه یون فلز جرم جاذب و زمان بررسی و بهینه شدن و غلظت نهایی یونPB2+ در محلول ها با استفاده از تکنیک اسپکترومتری جذب اتمی تعیین شد….88 صفحه

پایان نامه کارشناسی ارشد شیمی تجزیه

6000ایمیل اشتباه وارد نکنید ایمیل صحیح بدون www می باشد

ديدگاهي بدهيد !