دی ۸, ۱۳۹۵ - admin

تحقیقی با موضوع صنعت رنگ و رنگسازی

تحقیق کاملی در زمینه رنگ -رشته شیمی-فرمتdoc

60 صفحه

فهرست مطالب:
خط توليد
مخلوط كنهاي مورد مصرف در صنايع رنگسازي
آسياهاي مورد مصرف در صنايع رنگسازي
توليدات كارخانه
فرمول بندي رنگ
روشهاي اندازه گيري و آزمايشهاي كنترل رنگ
1-1- آزمايش اندازه گيري وزن مخصوص رنگ
1-2- آزمايش اندازه گيري درصد مواد فرار رنگ
1-3- آزمايش اندازه گيري زمان خشك شدن فيلم رنگ
1-4- آزمايش تعيين قدرت گسترش رنگ
1-5- تعيين زمان مناسب براي اعمال پوشش دوم بر روي پوشش اوليه
1-6- آزمايش تعيين درجه و ميزان پخش شدن رنگدانه(ديسپرس شدن رنگدانه)
1-7- آزمايش تعيين گرانروي رنگ
1-8- آزمايش تعيين نقطه اشتعال رنگ
1-9- آزمايش اندازه گيري قدرت پوشانندگي يا قدرت پنهان كنندگي مايع رنگ
1-10- آزمايش قلم خوري(برس خوري)
1-11- آزمايش اندازه گيري ضخامت فيلم خشك نشده(تر) رنگ
1-12- آزمايش در مقابل سينه دادن
1-13- آزمايش اندازه گيري ضخامت فيلم خشك رنگ
روشهاي تخريبي
1-14- آزمايش تعيين خصوصيات نوري فيلم خشك شده رنگ
1-15- آزمايش اندازه گيري قدرت پوشانندگي(پنهان كنندگي) فيلم خشك رنگ
1-16- آزمايش تعيين همرنگي يا روش تينت كردن رنگ
آزمايشهاي تعيين ويژگيهاي مكانيكي فيلم رنگ
1-17- اندازه گيري سختي فيلم رنگ
1-18- آزمايش انعطاف پذيري و قابليت فيلم رنگ
1-19- آزمايش تعين چسبندگي فيلم رنگ
1-20- آزمايش اندازه گيري مقاومت فيلم رنگ در مقابل سايش
آزمايش خصوصيات كاربردي فيلم
1-21- آزمايش اندازه گيري مقاومت فيلم رنگ در مقابل رطوبت زياد
1-22- آزمايش اندازه گيري مقاومت فيلم رنگ در مقابل تماس مداوم با مه آب نمك
مواد اضافه شونده در رنگ
خشك كنها
ضد پوسته ها
مواد تعديل كننده گرانروي و مواد ضد رسوب
مواد مقاوم كننده فيلم رنگ در مقابل رطوبت
مواد ضد يخ
مواد كنترل كننده برق فيلم رنگ (مواد مات كننده)
آزمايشهاي انجام شده
1- تعيين ويسكوزيته (تعيين غلظت)
2- دانه بندي
3- پوشش رنگ
4- زمان خشك شدن
5- قابليت چسبندگي
6- سختي رنگ
7- قابليت سنباده خوري
8- درصد جامد
9- براقيت
10- درصد رزين
11- قابليت انعطاف و شكنندگي
12- وزن مخصوص
رنگ آستري فوري 11000
بتونه فوري 10000
آزمونها
رنگ پلاستيك (قابل شستشو)
آزمونها
ضد زنگ ها
آزمونهاي ضد زنگ 999
آزمونهاي ضد زنگ 900 درجه دو
منابع و ماخذ

 

8000 تومان

پایان نامه شیمی تحقیق رنگ / رنگسازی / نحقیق رشته شیمی /

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *