بهمن ۲۹, ۱۳۹۱ - admin

رنگ و حالت الکترونی مولکولها

 

مقدمه :
     سنگ و نفت به عنوان مهمترين منابع طبيعي و اوليه براي آنها محسوب ميشوند . بيش از يك قرن است كه رنگهاي آلي و مصنوعي براي بشر شناخته شده است . در سال 1856 وقتي شيميدان 18 ساله انگليسي به نام ويليام هندي پركين سعي ميكرد كينون راسنتز نمايد به جاي محصول سفيد رنگي كه او انتظار داشت يك ماده بد  شكل سياه رنگ توليد نمود كه برايش قابل توجه و قابل مطالعه بود . از استخراج اين ماده رنگ ارغواني زيبايي به نام ماوين بدست آمد كه بر حسب تصادف كهنه نخي كه در كنار ميز آزمايش او قرار داشت توسط آن رنگي گرديد و اين ماده تا آن زمان تنها ماده رنگي بود كه از واكنش شيميايي حاصل شده و جزو رنگهاي گياهي و ظبيعي نبود و بدين سان تحول بزرگي در تهيه مواد رنگي آلي شروع گرديد واكنش تهيه رنگ مزبور بصورت زير است :  سولفوريك اسيد + آنيلين
  اين رنگ چنانچه بعدا خواهيم ديد به دليل وجود گروه آزين ( Azine  ) جزو اين نوع شيميايي ميباشد ولي در آن زمان به دليل تهيه اش از آنيلين رنگ آنيلين نامش نهادند .    پرييكن رنگ بالا را در كارخانه اي نزديك لندن از قطران ذغال سنگ در مقياس صنعتي تهيه نمود البته قبل از آن در آزمايشگاه از اثر پتاسيم دي كرومات و سولفوريك اسيد بر آنيلين ناخالص آنرا سنتز نموده بود از انجائيكه اين رنگ در رنگرزي مزاياي فراواني نسبت به ديگر رنگهاي طبيعي ، از نظر روشني و ثبات داشت در اندك زماني توجه رنگرزها را بخود جلب نمود . پريكن و دوستانش علاوه بر تهيه رنگ بالا فرايند ساده رنگرزي با تانيك اسيد را نيز ابداع كردند و بالاخره بعد از مدتها تحقيق و بررسي اولين كارخانه رنگسازي توسط او تاسيس و به مرحله توليد رسيد .     از انجا كه در آغاز اغلب رنگهاي مصنوعي اوليه از انيلين ساخته ميشدند و انيلين در آن زمان فقط از منبع قطران ذغال سنگ تهيه ميشد اينگونه رنگها به رنگهاي آنيلين و رنگهاي قطران ذغال سنگ معروف بودند هر چند كه بعضي از اين رنگها از آنيلين نيز مشتق نشده بودند . امروزه كلمه رنگهاي مصنوعي با سينتيك ترجيح داده ميشوند زيرا ديگر امروزه رنگها لزوما از منابع اوليه ذغال سنگ تهيه نميشوند . بلكه منابع نفتي ( نفت خام و گاز طبيعي ) بجاي آن جايگزين شده و اين تعويض عمدتا در اثر جايگزيني گاز ذغال با گاز طبيعي در كشورهاي صنعتي انجام گرفت .
فهرست
مقدمه : 3
سولفوريك اسيد + آنيلين 3
فصل 1 5
رنگ و حالت الكتروني مولكولها 5
1 – رنگ 6
فصل 2 8
شيمي رنگ 8
فصل 3 13
انواع رنگدانه ها 13
1- تيتانيوم دي اكسيد ( Tio2  ) 14
حداقل درصد 17
شناسايي دي اكسيد تيتانيوم : 18
مشخصات فني فسفوسيليكات سرب ( تري بازيك ) 29
رنگدانه هاي كرومات سرب: 30
– طرز تهيه كروماتهاي سرب و ساير نمكهاي سرب: 31
سيليكو كرومات سرب بازي: 33
رنگدانه موليبدات  (MOLYBDATE): 35
رنگدانه هاي بر مبناي كادميم: 36
سميت رنگدانه هاي كادميم : 37
كرومات روي : 38
-نقش كرومات روي در مقابله با خوردگي فلزات 39
تتراكسي كرومات روي : 42
كرومات استرانسيم : 43
اكسيد هاي آهن 44
سياناميد سرب : 57
اكسيد كروم : 58
آبي اولترامارين ( ابي لاجورد ) : 60
آهن  آبي ( آبيهاي پروس) : 61
سميت آهن آبي ( آبيهاي پروس ) : 62
سرولئان – كرولئان 62
اكسيد آهن سياه: 63
رنگدانه هاي آلومينيومي : 63
رنگدانه هاي برنز : 64
فصل 1 – رنگ و حالت الكتروني مولكولها 65
1 – رنگ 65
فصل 2 – شيمي رنگ 71
1 – طبقه بندي مواد رنگي 71
رنگها 76
فصل 3 – انواع رنگدانه ها 79
تيتانيوم دي اكسيد ( Tio2  ) 79
سمي بودن دي اكسيد تيتانيوم 81
حداقل درصد 83
شناسايي دي اكسيد تيتانيوم : 84
– مشخصات سشيميايي كرومات هاي سرب : 114
طرز شناسايي كروماتهاي سرب: 126
5-2-3-3- رنگدانه موليبدات  (MOLYBDATE): 126
6-2-3-3- رنگدانه هاي بر مبناي كادميم: 127
كادميم ليتوپون 128
سميت رنگدانه هاي كادميم : 129
7-2-3-3- كرومات روي : 129
خواص ضد خورندگي كرومات روي در آب و محلولهاي نمكي 142
9-2-3-3- كرومات استرانسيم : 144
ه – مشخصات فني اكسيد هاي آهن :‌ 155
سرولئان – كرولئان 200
دوده چراغ يا دوده گياهي : 202
خواص ظاهري رنگدانه : 218
24-2-3-3-مشخصات فني اكسيد جيوه: 227
13000 تومان
260 صفحه

پایان نامه شیمی الکترون / انواع رنگدانه ها / پایا نامه پتروشیمی / تحقیق شیمی / حالت الکترونی / خواص ضد خورندگي كرومات / خواص ظاهري رنگدانه / دوده چراغ يا دوده گياهي / رنگ مولکول / رنگدانه هاي آلومينيوم / رنگدانه هاي بر مبناي كادميم / سميت رنگدانه هاي كادميم / طرز تهيه كروماتهاي سرب / مشخصات فني اكسيد جيوه /

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *