ساخت نانو ذرات فریت به روش همرسوبی

 چکیده: هدف از این پایان نامه ساخت نانو ذرات فریت نیکل- روی به روش همرسوبی می باشد. روش همرسوبی روشی مناسب و با صرفه و به نسبتاً سریع برای تولید نانوذراتی مانند فریت نیکل- روی می باشد. برای ساخت این نانو ذرات از روش همرسوبی شیمیایی استفاده شد.     ماده بدست آمده را در دمای حدود 600 درجه سانتیگراد به مدت2 ساعت حرارت داده شده و برای نمونه های بدست آمده براساس تغییر نسبت مولی و سرعت چرخش دستگاه همزن و مدت حرارت دهی‘ توسط پراش اشعهX ‘ تصاویر SEM و TEMمقایسه گردید. اندازه نانوذرات حدود 14 نانومتر قبل از حرارت دهی و 10 نانومتر بعد از حرارت دهی برآورد شدند. کوچکترین اندازه در نسبت مولی یک به یک و دمای 600 درجه سانتیگراد و سرعت چرخش همزن به میزان 5000 دور در دقیقه بدست آمده است.

 • فهرست مطالب
  فصل اول  : بررسي فناوري نانو    6
  چکیده    7
  1-1 مقدمه    8
  1-2 تعریف نانو تکنولوژی    9
  درباره نانو تکنولوزی بیشتر بدانیم:    10
  ماهيت و ساختار نانوتکنولوژي:    13
  اهميت و ضرورت نانوتکنولوژي:    14
  نانو تکنولوژی و چشم اندازهای آینده:    14
  1-3 نانو مواد    15
  1-3-1 خواص نانو مواد    16
  جدول(1-1): بر خی از ویژگیهای نانو مواد    17
  1-3-2 دسته بندی نانو مواد    19
  1- نانولایه ها    19
  2- نانو پوشش ها    19
  3- نانو خوشه ها    20
  شکل1-3 : تصویر شماتیکی از یک نانو خوشه    21
  4- نانو سیم ها    21
  شکل 1-4: تصویر شماتیکی از یک نانو سیم    22
  5- نانولوله ها    22
  شکل 1-5: تصویر شماتیکی از یک نانو لوله    23
  6- مواد نانو حفره ای    23
  7- نانو ذرات    23
  1-4 زیر ساختارها در نانو تکنولوژی    24
  1-5 مواد نانوبلوری    25
  1-6 نانوذرات    26
  1-7 نانوکامپوزیت    26
  1-8 نانو کپسول ها    26
  1-9 مواد نانو حفره ای    27
  1-10 نانوالیاف    28
  1-11 نانوسیم ها    29
  1-12 فولرین ها    29
  1-13 نانو لوله های کربنی    30
  فصل دوم :  نانو فريت ها    32
  2-1 مقدمه    33
  2-1-1 تاریخچه    33
  2-1-2 خواص و کاربردها    34
  2-2 سرامیکهای مغناطیسی چیستند و چه کاربردهایی دارند    34
  شکل 2-1:نمونه ای از فریت های تجاری    36
  2-3 ساختار اسپینلی    37
  شکل 2-3 ساختار اسپینلی    37
  2-4 ساختار اسپینل معکوس    37
  2-5 چند نکته در مورد فریتها    37
  فصل سوم : روش ساخت فريت ها    42
  3-1 روش تهیه نانو ذرات    43
  3-1-1 روش های فیزیکی    43
  3-1-2 روش فیزیکی – شیمیایی    43
  3-1-3 روش شیمیایی    44
  3-1-3-1 همرسوبی شیمیایی    44
  نکاتی چند در مورد روش همرسوبی    45
  3-1-3-2 هیدروترمال    46
  3-1-3-3 سل- ژل    47
  3-1-3-4 مایسل معکوس    49
  روش کار:    50
  3-2-1 میکروسکوپ الکترونی روبشی (SEM):    50
  شكل (3-2): نمودار شماتيكي اجزاء اصلي يك ميكروسكوپ الكتروني روبشي    51
  3-2-3 دستگاه پراش پرتو X-Ray diffraction (XRD) :X    52
  فصل چهارم : نانوذرات فريت NI ZN    55
  مقدمه    56
  روش همرسوبي نانو ذرات مغناطيسي در فاز آبي    56
  ساختار پارامترهاي مغناطيسي ذرات نانو با استفاده از روش همرسوبي    60
  مواد و روش ها    62
  جدول : مقدار مواد شيميايي براي آماده سازي نمونه    62
  شكل : الگوهاي XRD از Ni1-xZnxFe2O4 در درجه حرارت 700 درجه سانتي گراد در مدت زمان 2 ساعت    63
  بحث در مورد نانو فريت ها در رابطه با پراش اشعه ايكس    66
  شكل : الگوهاي پراش اشعه ايكس از نمونه هاي متخلخل    66
  نتيجه گيري    68
  مراجع    69

78 صفحه کامل و شامل 4 فصل

 

 

 

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

آیا می خواهید به گفتگو بپیوندید؟
احساس رایگان برای کمک!

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *