آوریل 8, 2013 - admin

اصول طراحی هیدروسیکلون های جداکننده جامد ازمایع درآب وفاضلاب

پیشگفتار
گرايشي به هيدروسيكلون ها، مخصوصا در مهندسي شيمي و صنعت نفت ، به وجود آمده است كه به چندين عامل بستگي دارد : اطلاعات مفيدي در مورد سودمند بودن هيدر.سيكلون ها در كاربردهاي خارج از كانه آرايي در مهندسي شيمي و ديگر شاخه هاي مهندسي كسب شده است. احياء مقوله ي هيدروسيكلون ضرورت جديدي است كه در صنعت نفت، مخصوصا در درياي شمال، به وجود آمده است . صنعت نفت براي جدا كردن گاز، ماسه يا آب از نفت يا ترجيحا تمام اين  مواد از هم  ديگر در مرحله ي جداسازي ، به يك دستگاه كوچك ، قابل اطمينان و ساده احتياج دارد و به نظر مي رسد هيدروسيكلون ها قدرت انجام اين كار را داشته باشند و گفتني است كه علاقه به هيدروسيكلون ها در اين زمينه روبه افزايش است. توسعه ي روز افزون هيدروسيكلون و افزايش درك عمومي از آن ها موجب شده است كه امروزه اين  دستگاه ها بيشتر از آنچه كه چنـــدين دهـــه قبل انجام مي دادند كارآيي داشته باشند.
فهرست
 • يشگفتار 6
 • مقدمه 7
 • فصل اول: 8
 • اصول اندركنش ذره- سيال: 8
 • رفتار تعليق ها 11
 • فصل دوم 12
 • جريان سيال و حركت ذره در يك هيدروسيكلون 12
 • 3 ـ 1. توزيع سرعت ها و فشارها 14
 • 2 ـ 2 . حركت ذره در يك هيدروسيكلون 17
 • فصل سوم 19
 • انواع هيدورسيكلونهاي موجود 19
 • 3 ـ 1 . تغييرات در طرح اوليه 19
 • 2- طرح هاي با زاويه ي بزرگ  قسمت مخروطي 22
 • 3  ـ 1 ـ 3 . سيكلون هاي با كف مسطح كه تخليه ي جامدات در آن از قسمت مركزي صورت مي گيرد. 22
 • 3 ـ 2 . انواع روزنه هاي تخليه 29
 • آرايش چند سيكلوني 30
 • فصل چهارم 35
 • 4-1-1. جهت يابي با توجه به جاذبه ي زمين 35
 • 4-1-2. تنوع در اتصال لوله ها به هيدروسيكلون ها 36
 • عمليات و كنترل هيدروسيكلون 38
 • ويژگي عملياتي هيدروسيكلون ها 38
 • افت فشار و دبي 38
 • افت فشار در غلظت هاي زياد 40
 • تاثيرات  كنترل ته ريز: 41
 • تاثيرات خواص ذره و سيال 41
 • فصل پنجم 43
 • تاثيرات متغيرهاي طراحي 43
 • پرداخت دروني ، زبری ديوارها 44
 • تاثير اندازه ي سيكلون 44
 • تأثير قطر ديافراگم 45
 • تاثير طول و شكل ديافراگم 46
 • 5 ـ 6 ـ تاثير طول و زاويه ي سيكلون 47
 • تاثيرات روي ستون هوا 48
 • فصل ششم 48
 • بازدهي جدايش 48
 • مزاياي نسبي هيدرسيكلون ها: 50
 • فصل هفتم 51
 • 7 ـ 1 ـ انتخاب هيدروسيكلون 51
 • منابع 68

70 صفحه

7000 تومان خريد

پایان نامه صنایع تحقیق صنایع / تصفیه کننده فاضلاب / جدا کننده فاضلاب / دانلود تحقیق صنایع / روش جدا کردن فاضلاب مایع و جامد / سیلیکون / طراحی هیدروسیلیکون / فایل word پایان نامه / هیدروسیلیکون / هیدروسیلیکون جدا کننده جامد از مایع / هیدروسیلیکون+اصول طراحی / هیدروسیلیکون+فاضلاب /

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *