فروردین ۲۸, ۱۳۹۲ - admin

بهبود چیدمان خط تولید کارخانه شرق جامه با استفاده از شبیه سازی سیستمهای صف

مقدمه
« همه ما ناراحتي انتظار كشيدن در صف را تجربه كرده ايم. متأسفانه اين پديده با افزايش تراكم جمعيت و شهري شدن روز افزون جامعه بيش از پيش گسترش مي‌يابد. در تراكم ترافيك و يا براي پرداخت عوارض راه، در اتومبيلمان به انتظار مي‌نشينيم. در فروشگاههاي بزرگ براي پرداخت بهاي اقلامي كه انتخاب كرده ايم در صف به انتظار مي‌ايستيم. در آرايشگاهها، در سالنهاي زيبايي در صف به انتظار مي مانيم. در اداره پست به صف مي ايستيم و قس علي هذا. ما به عنوان متقاضي عموماً اين گونه انتظار كشيدن را دوست نداريم. مديران مؤسساتي كه ما در صفهاي آنان نوبت گرفته‌ايم نيز انتظار كشيدن ما را دوست ندارند، زيرا ممكن است اين صفها براي آنان هزينه‌هايي داشته باشد.
پس چرا بايد انتظار كشيد؟ پاسخ اين سؤال نسبتاً ساده است. زيرا درخواست سرويس، بيش از امكانات سرويس دهي است. چرا چنين است؟ ممكن است دلايل زيادي موجود باشد. مثلاً ممكن است سرويس دهندگان موجود كم باشند. ممكن است فراهم كردن سطحي از سرويس تا حد جلوگيري از تشكيل صف انتظار، از نظر اقتصادي غير عملي باشد و يا ممكن است فضاي لازم براي سرويسي كه مي توان ارائه داد محدود باشد. معمولاً اين محدوديتها را مي توان با صرف هزينه از ميان برداشت. براي دانستن اندازه سرويسي كه بايد موجود باشد احتياج به دانستن پاسخ سؤالهايي نظير سؤالهاي زير است.
«چه مدت متقاضي بايد انتظار بكشد؟» و يا «چند متقاضي در صف خواهند بود؟» نظريه صف سعي دارد كه به اين قبيل سؤالها بر اساس تحليل رياضي مبسوط پاسخ دهد.
يك سيستم صف‌بندي را مي توان چنين توصيف كرد كه متقاضيان براي اخذ سرويس مراجعه مي كنند، اگر ارائه سرويس بلافاصله مقدور نباشد منتظر مي‌مانند و بعد از اخذ سرويس سيستم را ترك مي‌كنند.»(شاهكار ، 1372، 8-7)
در اين قسمت به ارائه دلايلي براي استفاده از شبيه سازي به عنوان ابزاري جهت تجزيه و تحليل سيستم هاي صف مي پردازيم. اولين سؤالي كه به نظر مي رسد اين است كه چرا مي‌بايست سيستم هاي صف را شبيه سازي كرد؟ در جواب بايد گفت كه معمولاً اگر بتوان سيستمي را مدلسازي رياضي نمود آنرا شبيه سازي نمي‌كنند. هنگاميكه سيستم مورد نظر پيچيده بود و شامل عناصر متقابل الاثر زيادي باشد، تجزيه و تحليل رياضي سيستم ممكن است خارج از تواناييهاي تحليلگر باشد، اما از آنجائيكه شبيه سازي معمولاً توانايي تجزيه و تحليل هر سيستمي را دارد پيچيدگي سيستم مسئله لاينحلي نخواهد بود. بنابراين مهمترين فايده شبيه سازي اين است كه از مدلهاي شبيه سازي مي‌توان براي تنوع وسيعي از مسائل از جمله سيستمهاي پيچيده اي كه مدلسازي رياضي آنها مناسب نباشد استفاده نمود.
دومين نكته مهم آن است كه معمولاً ساخت يك مدل شبيه سازي احتياج به تجربه كمتري در رياضيات و تئوري احتمالات در مقايسه با ميزان مورد نياز براي تحليل مشابهي از طريق مدلسازي رياضي دارد. لذا آساني استفاده از شبيه سازي را مي‌توان جزء نكات مثبت آن به شمار آورد كه همين آساني استفاده بعضي مواقع مي‌تواند زيان آور باشد، مثلاً بعضي از تحليلگران حتي در جايي كه تكنيكهاي رياضي به آساني قابل استفاده هستند، استفاده از شبيه‌سازي را ترجيح مي‌دهند.(ايرواني، 1372، 446- 445).

 

 • فهرست
 • كليات طرح 4
 • مقدمه 5
 • 1-3- اهميت موضوع تحقيق و انگيزش انتخاب آن 8
 • 1-4- فرضيه تحقيق 9
 • شکل 1-1 10
 • 1-6- واژه‌هاي كليدي و تعاريف عملياتي متغيرها 11
 • – هزينه ” COST”: 11
 • 1-7- روش تحقيق 12
 • 1-9- جمع آوري اطلاعات 13
 • 1-10- محدوديتها و مشكلات تحقيق: 14
 • 1-11- مراحل انجام تحقيق: 15
 • مطالعات نظري 17
 • 2-1-1- برنامه ريزي توليد 18
 • 2-1-2- تعادل خط توليد 18
 • 2-1-3- اطلاعاتي كه براي تعادل خط توليد نياز است 20
 • 2-1-6- تعيين تعداد بهينه ايستگاههاي كاري 23
 • 2-2-3- برخي از كاربردهاي گوناگون تئوري صف 27
 • 2-2-4- مشخصه‌هاي فرآيند صف‌بندي 28
 • 2-2-4-2- الگوي خدمت دهي 30
 • 2-2-4-3- تعداد خدمت دهندگان (كانالهاي خدمت) 30
 • 2-2-4-5- جمعيت مشتريان بالقوه 31
 • 2-2-4-6- نظم سيستم: 31
 • 2-2-4-7- مراحل خدمت 32
 • 2-2-5- نحوه نمايش يك سيستم صف 32
 • 2-2-6- معيارهاي ارزيابي يك سيستم صف 33
 • 2-2-7- فرآيند تولد و مرگ 35
 • 2-2-9-1- شبكه‌هاي صف 45
 • 2-2-9-2-1- شبكه صفهاي سيكلي 46
 • 2-2-9-2-3- شبكه‌هاي باز جكسون 48
 • 2-3- مدلهاي آماري سودمند 49
 • 2-3-1- توزيع برنولي 50
 • 2-3-2- توزيع دو جمله‌اي 50
 • 2-3-8- توزيع نمايي 53
 • 2-4-1 آزمون مربع کاي 58
 • 2-6-2- مقدمه اي بر شبيه سازي 64
 • 2-6-4- زمينه كاربرد 67
 • 2-6-5- سيستمها و پيرامون سيستم 68
 • 2-6-6- اجزاي سيستم 69
 • 2-6-7- سيستمهاي گسسته و پيوسته 70
 • 2-6-9- هنر مدلسازي 71
 • 2-6-10- انواع مدلها 73
 • 2-6-11- شبيه سازي سيستمهاي گسسته- پيشامد 74
 • 2-6-12- جاذبه هاي شبيه سازي به عنوان ابزار تجزيه و تحليل مسئله 74
 • 2-6-13- گامهاي اساسي در بررسي مبتني بر شبيه سازي 77
 • 2-8-1- تخمين ماكزيمم طول صف با استفاده ازشبيه سازي 87
 • 2-8-2- مدلسازيو شبيهسازي فرآيند توليدكارخانه روغن نباتي گلناز كرمان 87
 • مدل سازي تحقيق 89
 • 3-1 معرفی کارخانه 90
 • 3-1-1 واحد برش 90
 • 3-1-2 واحد دوخت: 91
 • 3-2 نمونه گیری و توزیعهای نمونه گیری 92
 • 3-2-1 تعیین اندازه نمونه 93
 • 3-2-2 تعیین توزیع حاکم بر هر یک از دستگاهها 95
 • 3-3 ایجاد، آزمایش و تعیین اعتبار مدل 95
 • 3-3-1 تعیین اعتبار مدل و تطبیق با سیستم واقعی 97
 • 3-3-2 تعیین اعتبار تبدیلهای ورودی به خروجی مدل 97
 • تجزيه و تحليل يافته‌هاي تحقيق 99
 • 4-1-1 بررسي واحد برش 100
 • 4-1-2-1 تعيين چيدمان موجود در واحد دوخت 101
 • شکل 4-2 102
 • شکل 4-3 103
 • شکل 4-5 104
 • شکل 4-6 106
 • شکل 4-7 شبيه سازي واحد دوخت 108
 • 4-2-3 زمان سنجی 111
 • 4-2-5 شرایط شروع شبیه سازی 114
 • 4-2-6 تعیین اعتبار مدل 114
 • فصل پنجم: نتيجه‌گيري و پيشنهادات 117
 • 5-1- انجام آزمايشها و ثبت نتايج 118
 • 5-2-2 – شاخص تعداد توليد 119
 • 5-2-4- شاخص متوسط زمان انتظار 120
 • 5-3-1- مدل شماره 1 (‌مدل واقعي ) 122
 • 5-3-3 مدل شماره 3 126
 • 5-4 تجزيه و تحليل نتایج 133
 • منابع 196

200 صفحه

پایان نامه صنایع بهبود پیدمان خط تولید کارخانه / پایان نامه شبیه سازی سیستمهای صف / پروژه شبیه سازی سیستمهای صف / پروژه شبیه سازی صنایع / تحقیق صنایع / سیستم صف / سیستمهای صف / شبيه سازي سيستمهاي گسسته- پيشامد / شبیه سازی سیستم صف / شبیه سازی صنایع /

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *