پروژه عملکرد فولاد و اجزای آن تحت بارهای دینامیکی

 

مقدمه
قبل از شروع بحث در مورد طراحي ساختاري بارهاي ديناميکي بهتر ان است که در ابتدا، اگاهي خواننده را در مورد خواص مواد به کار رفته محک زده و سطح دانش او را بالا ببريم. اين فصل با ويژگي‌هاي فيزيکي فولاد و اجزاي ساختاري ان در ارتباط و اولين نکته اين است که ويژگي‌هاي اين مواد به گونه‌اي است که بار و در نهايت قدرت پايداري را فراهم مي‌كند و بارهاي کاربردي را در مقابل بارهاي ساکن قرار مي‌دهد. نکته دوم ظرفيت نهايي اجزاي ساختاري مثل تير اهن و ستون ها است. و نکته اخر قدرت پايداري واحدي است که در طراحي ديناميکي محدود نمي باشد، به هر حال تعداد زيادي از مسائل در فصل بعدي بحث مي‌شوند که به جاي فشارهاي معمولي بر پايه قدرت پايداري نقطه اوج مي‌باشند، به همين دليل در نهايت اثرات ان در فولاد ساختاري به طور خلاصه بحث شده و بهتر ان است که اين موضوع را در طول فصل توضيح دهيم. بايد متذکر شد که در هيچ نقطه‌اي در اين فصل عامل امنيتي در محاسبات قدرت پايداري وجود ندارد و فرض شده است که عامل امنيتي در طراحي بارها گنجانده شده باشد.

فهرست مطالب

 • مقدمه 5
 • 2-1- ويژگي‌هاي طراحي 5
 • 3-1- خواص ديناميکي 8
 • 4-1- قدرت و پايداري اهن 10
 •    پايداري و مقاومت خم و انحنا 10
 • حداقل قسمتهاي زير براي ممانعت از خمش محلي توصيه مي‌شود. 13
 • B ـ خميدگي جانبي: 13
 • حداكثر گشتاور طرح مورد نظر Fb(S) 15
 • 5-1- قدرت و مقاومت ستون‌هاي بارگيري شده از لحاظ محوري 16
 • 6-1- قدرت و پايداري ستون‌هاي تير اهن 18
 • رفتارمواد تحت اثربارهای ديناميکی 19
 • کمانش جانبی تيرستون ها 19
 • 7-1- اتصالات 21
 • پيچ‌های پرمقاومت (ASTM A325) 22
 • 8-1- خستگی 22
 • مراجع (REFERENCES) 24
 • فصل دوم 25
 • رفتاربتن واجزاء تشکیل دهنده ساختاربتنی تحت اثرباردینامیکی 25
 • 1-2- مقدمه 25
 • 2-2- ویژگی‌های فشاری وکرنشی بتن ساده 26
 • 3-2 خصوصیات بتن قابل انبساط فشار- کشش 29
 • 4-2 مقاومت برشی بتن 31
 • 5-2 خصوصیات فولاد تقویت شده: 31
 • b)-  رفتار تحت بارگیری تکراری: 32
 • 2-6: رفتار خمشی بتن مسلح 34
 • b)- رفتار مواد تحت بارگذاری دینامیکی 39
 • 2. 7. عملکرد نیروی کششی بتن تقویت شده: 42
 • a) عملکرد ساکن: 42
 • 2-8 رفتار ترکیبات بتن 46
 • رفتار ستونهای بتن مسلح (بتن ارمه ) 46
 • استحکام نهایی ستون به این صورت میباشد 47
 • b ) رفتار بارهای متمر کز ساکن: 48
 • 9-2 ارزیابی رفتار ستون تحت اثر تغیر شکل نسبی سریع 50
 • 10-2 رفتار دیوارهای برشی بتن مسلح و تیرهای عمیق 51
 • a)- رفتار ساکن دیوارهای برشی: 52
 • 11-2- پيوند و اتصال بين قسمتهاي تقويت شده و بتن 56
 • 3.1: محدودیت های کاربرد نظریه و بررسی ان : 58
 • 2-3 :تعاریف اصلی وخاص: 60
 • 3.3: نوسان ازاد غیر مرطوبی سیستم یک درجه : 62
 • 4-3)- ارتعاش نيروي غيرميراي سيستم يك درجه‌اي 64
 • 5-3)- ارتفاع نيروي ميراي سيستم يك درجه‌اي 67
 • 6-3) . ضريب بار ديناميکی – سيستم يک درجه ناميرا – بارگذاری ديناميکی سينوسی 70
 • 7-3) ضريب بار ديناميکی ـ سيستم های يک درجه ناميرا ـ بارگذاری  تکانشی متغير 75
 •  = انرژي جنبشي 175
 • زماني كه معادلات چند مجهولي single-order: 227
 • حالا اگر f=u ، سپس معادله (8-32) برابر با (8-33) مي شود. 227
 • شکل 10.1 منحنی فشار – انفجار 263
 • فصل نهم 269
 • 2-9)كامپیوترهای انالوگ : 270
 • 3ـ9 ) محاسبات ديجيتالي(عددي) سريع : 279
 • فصل دهم: 292
 • مقدمه ای برای طرح مقاومت در برابر جریان باد.(موج انفجار) 292
 • 2-10 : پدیده سلاح : 292
 • 3-10 : سازه ی مقاوم . 295
 • 10.4- نتیجه ی لازم . 298
 • فصل يازدهم : 301
 • 1-11)-  نگاه كلي / خلاصه : 301
 • c: گسيل امواج هوايي ناشي از انفجار در ارتفاع معين 308
 • d: مقياس پديده گسل 312
 • 2-11)- بار روي سازه‌ها 313
 • 3 . 11 تشعشع 348
 • فصل دوازدهم 357
 • رفتار ساختمان ها زير بارهاي انفجار 357
 • 1-12 مقدمه: 357
 • 2-12- اطلاعات هيروشيما و ناگازاكي: 358
 • 3-12 ازمايشات هسته اي: 363
 • فصل سيزدهم 369
 • بررسی وزش ، استحکام،  طراحی 369
 • 2 . 13 معیاری برای برنامه ریزی ساختمان : 369
 • 6-13. پناهگاه های پرسنل: 379
 • 7-13.معیار تغییر شکل برای طراحی پلاستیک: 379
 • 8-13-طراحي فونداسيون : 383
 • فصل چهاردهم 387
 • نمونه هايي از طراحي مقاومت بلاست. 387
 • f . طراحي تيراهن سقف ( تير حمال): 394
 • شکل 14.9 شرح دهنده ی نقشه ی یک ساختمان است که موقعیت دیوارهای برشی ان نمایش داده شده است . . 410
 • فصل پانزدهم 415
 • مبحث دستاوردهای نظری و ازمایشگاهی در باره ی طرح بهبود یافته مقاوم در برابر جریا ن هوا ( باد ) 415
 • 15.3- ویژگی های قوی عوامل ساختاری . 419
 • فصل شانزدهم: 422
 • زلزله‌ها وتاثیرات انها بر روی ساختارها 422
 • کالیفرنیا 424
 • حداکثر داده 424
 • فصل هفدهم 429
 • قوانین زلزله در ائین نامه های ساختمانی: 429
 • 2-17 ایین نامه: 429
 • 17.3.  ائین نامه ساختمان ژاپن. 435
 • بخش 4: بارهاي موجود در برف: 440
 • بخش 3.ساختمان بتن ارمه 446
 • مقطع 4.ساختمان پی 447
 • . JBC جدول 25] ظرفیت تحمل مجاز شمع ها [جدول 17.13] 449
 • 17.4.اصلاحیه های پیشنهادی در ضرایب زلزله ای ژاپن 450
 • 17.5-كد كميته ي مشترك براي بارهاي جانبي 451
 • فصل هیجدهم 459
 • روشهای طرح مقاومت در برابر زلزله : 459
 • 18.3) روشهاي ايستايي طرح ريزي : 461
 • 4-18طراحی ساختمانهای واقعی: 479
 • 5-18) مقايسه اي از طرح هاي لرزه اي توسط كدهاي مختلف: 493

500 صفحه

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

آیا می خواهید به گفتگو بپیوندید؟
احساس رایگان برای کمک!

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *