می 7, 2013 - admin

PMS و تاثیر گیاه مرمکی بر آن

مقدمه
حدود يك سال پيش كه به دنبال انتخاب موضوعي جهت پروژه و سمينار خود بوديم، هدفمان را دستيابي به يك موضوع جديد و همه گير قرار داديم. پوكي استخوان و ارتباطش با نحوة تغذيه، سرطان و تغذيه، تغذية دوران بارداري همه و همه جز موضوعات تكراري بودند كه همواره به عنوان موضوع سمينار و پروژة دوستانمان، برروي بُرد دانشكده خودنمايي مي كرد. طي مشورت با استاد گرانقدر سركار خانم طباطبائيان به اين نتيجه رسيديم كه كمي هم به مشكلات خود فكر كنيم. واقعاً چرا اينهمه بي‌حوصلگي و سردردهاي گذرا كه شايد ماهيانه تنها يكبار به سراغمان مي آمد؟ پس از پرس و جوي بسيار از اساتيد و بررسي پژوهشهاي به چاپ رسيده، به اين نتيجه رسيديم كه تعداد بيشماري، قربانيان سندرم پيش از قاعدگي (PMS) هستند. گاهي شرايط طبيعي مشكلاتي را ايجاد مي كند كه به ظاهر جز تحمل و انطباق با آنها كاري نمي توان كرد. مثلاً حالتي را تصور كنيد كه بطور منظم و در فواصل زماني معين به بيماري خاصي مبتلا شده و مجبور به تحمل آن باشيد. حداقل در يك مورد اين مسأله واقعيت داشته و زنان همه ماهه با چنين مسأله اي روبرو هستند. عادت ماهيانه، پديده اي است كه در 30 تا 40 درصد زنان علائم آن به قدري شديد است كه بعنوان يك بيماري شناخته مي شود. (PMS) چنانچه عادت ماهيانه از 13 سالگي آغاز و تا 50 سالگي ادامه يابد و هر تجربة آن 5 روز از يك دوره 28 روزه را به خود اختصاص دهد، هر زن بطور متوسط 7 سال از عمرش را با اين پديده سپري مي كند و اين امر اهميت توجه به اين حالت را نشان مي دهد.
علاقه و توجهمان به شناخت PMS موجب گرديد تا خواستار برقراري تماس با مبتلايان به اين سندروم شويم ولي اين خود نيازمند وجود يك رابطه بين ما و بيماران بود. طي تحقيقاتي و با همكاري مدير مؤسسه پژوهشي – تحقيقاتي طعام اسرار – جناب دكتر شيخ روشندل – كه خود شخصاً به طبابت و درمان اين دسته از بيماران مي پرداختند، گروهي را بعنوان نمونه انتخاب كرديم و با توجه به علاقه ذاتيمان به داروهاي گياهي به پيشنهاد جناب دكتر روشندل فرضيه تأثير گياه مرمكي برروي PMS را مطرح نموديم. هرچه پيشتر مي رفتيم عوارض منفي داروهاي شيميائي – هورمون درماني و آرام بخشها بر ما روشن تر مي شد.
بعد از 4 ماه تحقيق و بررسي؛ نتايج به بار نشست و هم اكنون خوشنوديم كه قدمي هرچند كوچك در زمينه‌ي اطلاع رساني به زنان جامعه يمان برداشته ايم. اميدواريم ديگر شاهد اختلافات خانوادگي كه همگي از كج خلقي ها و آشفتگي هاي دوران قبل از عادت ماهانه نشأت مي گيرد نباشيم. بارها از زبان نمونه هايمان شنيده ايم كه مي گفتند: «چرا هيچ كس تابحال در مورد اين سندروم چيزي نگفته است؟ مگر نه اين است كه تمام زنان بطور طبيعي در اواخر سيكل قاعدگي اين مشكلات را تجربه مي كنند؟!» لازم به ذكر است كه ما بحثمان را به 5 بخش اصلي تقسيم كرده ايم:
1- در بخش نخست به بررسي سيكل ماهانه و بيماريهاي رايج پرداخته ايم كه طرح آن به عنوان آغاز مباحث ضروري به نظر مي رسد.
2- در بخش دوم به معرفي سندروم و زمينه ها و علت هاي بروز آن پرداخته ايم.
3- در بخش سوم روشهاي درماني گوناگون اين بيماري را مورد بررسي قرار داده ايم.
4- بخش چهارم مربوط به گياه داروئي مرمكي و اثر آن بر كُلّ سيستم هاي بدن مي باشد.
5- در اين بخش بطور جداگانه، نتايج يك مطالعة آماري بر زناني ايراني را كه توسط خودمان صورت گرفته است، شرح داده ايم.
مدعي نمي شويم كه بهترين آنچه را كه مي شد ارائه داده ايم امّا با توجه به كمي منابع موجود در زمينة اين سندروم و حتي گياه مُرّمكي چه در داخل و چه خارج از كشور و آشنايي نه چندان زياد متخصصان داخلي با اين سندروم، سعي كرده ايم تا مجموعه اي در خور را آماده سازيم كه اميدواريم مورد توجه قرار گيرد.
در خاتمه بايد از زحمات بسيار زياد استاد گرانقدر سركار خانم طباطبائيان كه با سعة صدر به راهنمايي ما پرداختند و همچنين جناب آقاي دكتر شيخ روشندل – مدير مؤسسة پژوهشي – تحقيقاتي طعام اسرار – كه اگر الطاف ايشان نبود مطمئناً سير اين تحقيق غيرممكن بود تشكر نموده و با قدرداني از همة كساني كه ما را در جمع آوري و گردآوري مطالب ياري دادند بحث خود را آغاز مي كنيم.
 • فهرست
 • مقدمه 12
 • فصل اول 15
 • سيكل قاعدگي 15
 • سيكل قاعدگي از ديدگاه باليني 16
 • وضعيت زماني سيكل قاعدگي 16
 • جدول 1-1 حد ميانگين و محدوده هاي 5% بالاتر و پائين تر، در مورد فواصل قاعدگي برحسب روز، بدست آمده از 275947 سيكل قاعدگي. 19
 • مقدار خونريزي قاعدگي 19
 • اساس بيولوژيك سيكل قاعدگي 20
 • هماهنگ سازي سيكل قاعدگي 24
 • بخشهاي مختلف تخمدان 25
 • ساختمان استروئيدها 26
 • بيوشيمي بيوسنتز استروئيدها 30
 • شكل 4-1: تبديل شدن استات به پروگننولون با واسطة كلسترول، 20- هيدروكسي كلسترول و 22، 20- دي هيدروكسي كلسترول. 33
 • اثرات استروژن و پروژسترون برروي اندومتر 36
 • زمان بندي تغييرات اندومتر 40
 • خونريزي غيرطبيعي 42
 • گروه سني پيش از بلوغ 42
 • تشخيص افتراقي خونريزي پيش از بلوغ 44
 • تشخيص 51
 • درمان 55
 • سنين نوجواني (Adolescence) 55
 • تشخيص افتراقي 58
 • عدم تخمك گذاري (Anovulation): 58
 • خونريزي مربوط به حاملگي: 59
 • بررسي آزمايشگاهي: 64
 • درمان 66
 • خونريزي حاد: متوسط 69
 • خونريزي حاد: درمان اورژانس 70
 • مهار هورموني طولاني مدت 73
 • گروه سني بارور (reproductive) 74
 • تشخيص هاي افتراقي 75
 • جدول 7-1 قاعدگي هاي غيرطبيعي – واژه شناسي 76
 • نئوپلاسم: 81
 • تشخيص 82
 • درمان 86
 • فصل 2 90
 • 1- PMS چيست؟ 90
 • 2- علائم PMS: 91
 • علائم PMS شامل: 91
 • جدول 1-2 علائم شايع سندروم پيش از قاعدگي (PMS) 91
 • 3-شناخت انواع PMS: 94
 • تنش پيش از عادت ماهانه – H – گروه ادم: 96
 • تنش پيش از عادت ماهانه – C: 97
 • تنش پيش از عادت ماهانه ي – D: 97
 • 4-تشخيص PMS: 102
 • سندورم پيش‌از عادت‌ماهانه درمقايسه‌با انقباضات عادت ماهانه: 104
 • سندروم در مقايسه با آندومتريوز: 106
 • سندروم پيش از عادت ماهانه در مقايسه با يائسگي: 109
 • استروژن و پروژسترون، هورمونهاي زنانه: 115
 • 1-5-رژيم غذايي فقير از ويتامين و مينرال: 123
 • 2-5-استفاده از رژيمهاي غذايي نامناسب و غلط: 125
 • 3-5-عدم تعادل هورموني (افزوني ترشح استروژن): 125
 • 4-5- هيپوتيروئيديسم: 130
 • فيزيولوژي تيروئيد سالم 131
 • تيروكسين آزاد (FT4) 135
 • ارزيابي آزمايشگاهي: 137
 • تشخيص هيپوتيروئيدي 140
 • ارزيابي درمان 142
 • تشخيص هيپرتيروئيدي 145
 • درمان هيپرتيروئيدي 146
 • داروها ضد تيروئيدي 146
 • استئوپروز و هيپرتيروئيدي 148
 • ندول هاي تيروئيدي 149
 • 6-5- استرس و فشارهاي روحي: 154
 • 9-5- عدم فعاليت: 157
 • 10-5- اختلالات در خواب و بيداري: 159
 • فصل 3 161
 • شيوه هاي متداول درمان PMS 161
 • 4-1-2- منيزيوم 175
 • 4-1-4- آهن 179
 • 4-1-5- پتاسيم: 180
 • 4-1-6-ويتامين هاي B: 181
 • 1-1-7- ويتامين D 184
 • 4-1-8- ويتامين E 184
 • 4-1-9- ويتامين A 186
 • 4-1-10- ويتامين C 187
 • جدول شماره 1-3 189
 • نام ويتامين 189
 • ويتامين محلول در چربي 189
 • ويتامين  محلول در آب 189
 • جدول شماره 2-3 192
 • نام ماده معدني 193
 • اعمال فيزيولوژيكي 193
 • منابع غذايي 193
 • كلسيم 193
 • در ساختمان استخوانها و دندانها ، هدايت جريان عصبي ، انعقاد خون و انقباض عضلاني 193
 • شير ، پنير،ماهي ساردين در صورتي كه با استخوان مصرف شود ، دانه ها خردل و كلم 193
 • پتاسيم 193
 • كاتيون اصلي مايع داخل سلولي است تعادل اسيدي – بازي ، تعادل آب و فشار اسموتيك ، انتقال جريان عصبي 193
 • بسياري از ميوه هاي گردويي ، گوشتها، شير ، سبزيجات ، انواع سيب زميني ، غلات 193
 • منيزيوم 193
 • فعال كردن بسياري از آنزيمها ، انتقال تحريكات عصبي و انقباض عضلات ، قسمتي از ساختمان استخوان و دندان 193
 • دانه هاي كامل ، ميوه هاي گردويي يا آجيل ، حبوبات ، سبزيهاي برگ سبز و غذاهاي دريايي 193
 • كروم 193
 • فعال كننده انسولين ، متابوليسم گلوكوز و انرژي ، محرك سنتز كلسترول و چربيها 193
 • جگر، پنير، گوشت ، عضلات و دانه كامل غلات 193
 • آهن 193
 • قسمتي از هموگلوبين و آنزيمهاي سيتو كروم كه در به دام انداختن و انتقال اكسيژن و الكترون نقش دارند . 193
 • جگر، گوشتهاي بدون چربي ، حبوبات ، زرده تخم مرغ، نانها و غلات غني شده 193
 • روي 194
 • شركت در واكنشهاي سلولي ، سنتز بافت ارتباطي (پيوندي) و كمك به سيستم ايمني 194
 • غذاهاي دريايي ، زرده تخم مرغ ، گوشت قرمز ، نرم تنان ، جوانه گندم 194
 • 6-1- مكمل غذايي روغن  پامچال 196
 • 2- شيوه هاي كاهش فشار 199
 • 1-2-1-1- كشش قسمت بالاي پشت 204
 • 1-2-1-2- تنفس موزون 205
 • 1-2-1-3- حالت راحت 206
 • شكل 5 حالت 1 براي آونگ : تمرين براي تسكين سندروم پيش از عادت ماهانه 208
 • شكل 6 حالت 3 براي آونگ: تمرين براي تسكين سندروم پيش از عادت ماهانه . 209
 • 1-2-1-5- كشش به جلو 209
 • 1-2-1-6- سست سازي 211
 • 1-2-2-حركات يوگا برايتسكين سندروم پيش از عادت ماهانه 215
 • شكل 15 حالت براي بخش 2، مفيد براي اندامهاي داخلي: حالت يوگا براي تسكين سندروم پيشاز عادت ماهانه. 222
 • 1-2-2-3- پيچ انگشتي 222
 • شكل 17 حالت 2 براي پيچ لگني حالت يوگا براي تسكين سندروم پيش از عادت ماهانه . 224
 • 1-2-2-4-حالت حداقل پيچ 225
 • ب ـ‌ درمانهاي داروئي 237
 • از 40 ميليون زن مبتلا به PMS   حدود 50 ميليون تن از آنها جهت برطرف نمودن وضعيت رواني و تغييرات رفتاري خود نيازمند درمانها ي دارويي مي باشند . در مورد اين زنان ،‌نشانه هاي PMS با شيوه طبيعي مرتفع نمي گردد . 237
 • شامل: 237
 • 1- رحم برداری: 268
 • 2-(دیلاتاسیون‌وکورتاژ)به‌هنگام کورتاژ تشخیصی‌گردن‌رحم: 268
 • برداشتن تخمدانها: 269
 • رژیم غذایی 271
 • 6- خودداری از مصرف سیگار و الکل: 275
 • II)  ریز مغذی ها(Micronutrients): 277
 • فصل 4 281
 • – خواص درمانی: 283
 • فصل 5 286
 • مطالعه جمعیت آماری 286

309 صفحه

7000 تومان خريد

پایان نامه صنایع PMS چيست؟ / استئوپروز / بيوشيمي بيوسنتز استروئيدها / پایان نامه / پایان نامه pms / پایان نامه رشته صنایع / پایان نامه صنایع غذایی / تحقیق / تيروكسين آزاد / گیاه برمکی / مقاله / هيپرتيروئيدي / هيپوتيروئيديسم /

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *