مهر ۲۲, ۱۳۹۲ - admin

استانداری

 فصل اول

                    جایگاه استانداری در ساختار اداری کشور

ساختار اجرایی کشور وزارتخانه ای بنام وزارت کشور وجود دارد که این وزراتخانه بنا به وظیفه اش به تنظیم و نظارت مسائل مختلف در زمینه های سیاسی، امنیتی، انتظامی، اجتماعی و حتی فرهنگی و اقتصادی می پردازد. این وزارتخانه برای اجرای برنامه ها و وظایف متعددی که دارد دست به ایجاد تشکیلاتی در هر استان زده که به ان تشکیلات استانداری می گویند. استانداری ها خود به فرمانداری ها، شهرداریها، بخشداریها و دهداریها تقسیم می شوند که این تشکیلات همه به اجرای وظایف وزارت کشور مدد میرساند. ابتدا  از  8 سال پیش طبق قانون شهرداریها تا حدودی از زیر مجموعة استانداریها خارج و بیشتر با شوراها مرتبط شدند. اما همچنان از نظر تشکیلاتی تابع ساختار استانداریها و وزارت کشور هستند. وزارت کشور تمام برنامه های خود را توسط استانداریها و استانداریها برنامه های اجرایی خود را توسط فرمانداریها و فرمانداریها کلیه امور خود را در سطح حوزه مربوطه توسط بخشداریها انجام می دهند.

فصل دوم

وظایف و اختیارات استانداری

تعریف کلی

اختیارات استاندار

مواد قانونی مربوط به استانداران

«وظایف و اختیارات استانداری»

استانداری در هر استان عالی ترین و بالاترین مقام و نهاد اجرای یا نظارتی و دولتی در هراستان می باشد که وظیفه اش تصمیم گیری و نظارت بر کلیه امورات استان است.

نظارت بر انجام وظایف تمام دستگاههای اجرایی، ادارات و سازمانهای استان و رسیدگی به مسائل بودجه و هزینه های استان و اتخاذ مناسب در مواقع بحران نظیر:

–       شورشهای خیابانی

–        سیل

–        زلزله

–       بیماریهای واگیردار

–       و …..

–        استانداری ها در کل اداری 2وظیفة کلی هستند:

1-نظارتی ( ستادی)

2- اجرایی( صنفی)

 که در این بین بیشتر وظایف نظارتی(ستادی) و درون همین نهاد انجام میشود.

وظایف اجرایی( صنفی) هر استانداری برعهدة بازوهای اجرایی ان

( فرمانداری ها، شهرداریها و ….) محول شده است.

 اختیارات استاندار

استانداری در قلمرو ماموریت خویش بعنوان نماینده عالی دولت مسئولیت اجرای سیاستهای عمومی کشوردر ارتباط با وزارتخانه ها،مؤسسات و شرکت های دولتی و سایر دستگاههایی که بنحوی ازبودجة عمومی استفاده می نمایند، نهادهای انقلاب اسلامی نیروهای نظامی و انتظامی، شوراهای اسلامی شهر و شهرداریها و مؤسسات عمومی غیردولتی را برعهده خواهند بود.

 استاندار بعنوان نمایندة عالی دولت در برابر  رئیس جمهور هیات وزیران مسئول بوده و بعنوان نمایندة وزارت کشور مسئولیت اجرای وظایف و اختیارات ان وزراتخانه  است ود رمقابل وسیر کشور پاسخگو می باشد.

از  اهم وظایف و اختیارات استانداران در قلمرو ماموریت میتوان به موارد زیر اشاره نمود:

 1- استاندار مسئول برقراری و حفظ نظم و امنیت استان است.

تبصره1: وظایف امنیتی استانداران را شورای امنیت کشور تعیین مینماید.

 2- هدایت و تشکیل مرتب جلسات شورای تامین استان و نظارت بر حسن اجرای مصوبات ان

تبصره2: هدایت و نظارت بر عملکرد شوراهای تامین شهرستانها و اقدامات امنیتی فرمانداران و سایر دستگاههای اجرایی محلی و هماهنگی در حفظ امادگی ارگانهای امنیتی

  3- پیش بینی وپیشگیری معضلات امنیتی استان، تعیین و تدوین اولویت ها و سیاستهای امنیتی و تعیین حدود و وظایف و اختیارات امنیتی کلیه دستگاههای اگجرایی استان در چهارچوب وظایف قانونی انها

4- فراهم اوردن موجبات اجرای طرحها و سیاستهای عام امنیتی و انتظامی مصوبات مراجع قانونی دستورالعملهای مربوطه

5- تائید تشکیل موقت یا دائم و یا انحلال رده های انتظامی در سطح استان درچهارچوب قوانین و دستورالعمل های مربوطه

6- نظارت بر حسن اجرای قوانین و مقررات راهنمایی و رانندگی، گذرنامه  و وظیفه عمومی

7- پیشگیی و مقابله با مشکلات مرزی و  نظارت و مراقبت از مرزهای ابی و  خاکی استان و برنامه ریزی بمنظور جلوگیری از هر گونه تردد و فعل و انفعالات غیرمجاز در چهارچوب سیاستها و خط مشی های مصوب

8- بررسی و تعیین مناطق ممنوع و محدود برای اسکان وتردد و تعیین گذرهای مرزی مجاز

9- بررسی و ارائه پیشنهادات ایجاد مرزهای رسمی( زمنیی، هوایی، دریایی) استان به وزارت کشور

10- بررسی زمینه های مشترک همکاری با استانهای کشورهای همجوار و انعقاد یادداشت تفاهم همکاری محلی در چهارچوب

11- برنامه ریزی، هدایت و ایجاد هماهنگی لازم در خصوص مبارزه با مواد مخدر، قاچاق سلاح مواد منفجره، کالا و ارز

 12- نظارت بر حسن اجرای قوانین و مقررات مربوط به تردد،ا قامت، تابعیت، استملاک، وسایر امور به اتباع و نمایندگان خارجی، پناهندگان، معاودین، مهاجرین و اوارگان…

 • فهرست مطالب
  فصل اول    5
  جایگاه استانداری در ساختار اداری کشور    5
  فصل دوم    6
  «وظایف و اختیارات استانداری»    6
  اختیارات استاندار    7
  مواد فانونی مربوط به اختیارات ووظایف استانداران:    14
  فصل سوم:    20
  استانداری قزوین    20
  معرفی کلی :    21
  ساختار استانداری:    22
  اهداف و وظایف حوزه دفتر استاندار    25
  اداره بازرسی و رسیدگی به شکایات    30
  مدیرکل حوزه استاندار:    30
  اهم وظایف این بخش عبارت است از:    30
  مشاوران استاندار    38
  هسته گزینش    39
  معاونت سیاسی و امنیتی    39
  دفتر امور سیاسی و انتخاباتی    44
  دفتر امور اجتماعی و شوراها    46
  نقدانتظامی و امنیتی    50
  « اهداف و وظایف معاونت پشتیبانی و توسعه منابع انسانی»    62
  « اهداف و وظایف دفتر منابع انسانی و تحول اداری»    64
  اداره کل امورمالی و اداری    68
  اداره امور مالی    68
  اداره امورمالی    68
  دفتر اموزش و پژوهش    72
  از اهم وظایف این بخش عبارت از:    72
  اهم وظایف این بخش عبارت از:    73
  گروه برنامه ریزی بودجه و  تشکیلات و         اداری    74
  گروه استخدام، اموزش و حقوق و مزایا    75
  اداره دبیرخانه    75
  اداره پشتیبانی    75
  دبیرخانه شورای اداری    76
  معاونت برنامه ریزی    76
  دفتر هماهنگی امور اقتصادی    87
  دفتر امار اطلاعات    91
  گروه ازمایش و برنامه ریزی:    93
  دبیرخانه شورای برنامه ریزی و توسعه استان:    93
  گروه امور اشتغال و سرمایه گذاری:    94
  « اهداف و وظایف معاونت عمرانی استانداری»    94
  اظهارنظر در مورد فروش اراضی شهرها    101
  فصل چهارم    110
  نگاهی دانشجویی به استانداری قزوین    110
  «نگاهی دانشجوی به استانداری »    110
  « استانداری از دیدگاه یکی از مسئولان»    113
  «بررسیهای که صورت نگرفت!»    115
  دفتر امور خانواده و بانوان:    117
  از جمله سایر وظایف وی عبارت است از:    117
  اداره بازرسی و رسیدگی به شکایات    118
  مدیر کل حوزة استاندار:    118
  اداره روابط عمومی و بین الملل:    118
  حراست:    119
  هستة گزینش:    120
  معاونت سیاسی و امنیتی:    120
  دفتر  امورسیاسی وانتخابات:    121
  دفتر اموراجتماعی وشوراها    121
  شورای تامین و دبیرخانه    121
  دفتر امار و اطلاعات:    122
  دفتر برنامه ریزی و بودجه:    123
  دفتر هماهنگی امور اقتصادی:    123
  گروه ازمایش و برنامه ریزی:    123
  دبیرخانه شورای برنامه ریزی و توسعه استان:    123
  گروه امور اشتغال و سرمایه گذاری:    124
  معاونت پشتیبانی و توسعه منابع انسانی    124
  گروه برنامه ریزی بودجه و تشکیلات و نوسازی اداری:    124
  گروه استخدام اموزش حقوق و مزایا:    125
  اداره دبیرخانه:    125
  اداره امورمالی:    125
  اداره امور اداری:    125
  اداره پشتیبانی:    126
  دفتر اموزش و پژوهش:    126
  دفترIT :    126
  دبیرخانه شورای اداری:    127

127 فرمت ورد

پایان نامه علوم سیاسی پایان نامه استانداری / پروژه استانداری / تحقیق استانداری / شرح استانداری / وظایف استانداری /

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *