دانلود پروپوزال پایان نامه مقاله سمینار نقد پایان نامه کارشناسی ارشد

پروپوزال و پایان نامه دانشجویی نقد پایان نامه کارشناسی ارشد

 فصل اول

                    جایگاه استانداری در ساختار اداری کشور

ساختار اجرایی کشور وزارتخانه ای بنام وزارت کشور وجود دارد که این وزراتخانه بنا به وظیفه اش به تنظیم و نظارت مسائل مختلف در زمینه های سیاسی، امنیتی، انتظامی، اجتماعی و حتی فرهنگی و اقتصادی می پردازد. این وزارتخانه برای اجرای برنامه ها و وظایف متعددی که دارد دست به ایجاد تشکیلاتی در هر استان زده که به ان تشکیلات استانداری می گویند. استانداری ها خود به فرمانداری ها، شهرداریها، بخشداریها و دهداریها تقسیم می شوند که این تشکیلات همه به اجرای وظایف وزارت کشور مدد میرساند. ابتدا  از  8 سال پیش طبق قانون شهرداریها تا حدودی از زیر مجموعة استانداریها خارج و بیشتر با شوراها مرتبط شدند. اما همچنان از نظر تشکیلاتی تابع ساختار استانداریها و وزارت کشور هستند. وزارت کشور تمام برنامه های خود را توسط استانداریها و استانداریها برنامه های اجرایی خود را توسط فرمانداریها و فرمانداریها کلیه امور خود را در سطح حوزه مربوطه توسط بخشداریها انجام می دهند.

فصل دوم

وظایف و اختیارات استانداری

تعریف کلی

اختیارات استاندار

مواد قانونی مربوط به استانداران

«وظایف و اختیارات استانداری»

استانداری در هر استان عالی ترین و بالاترین مقام و نهاد اجرای یا نظارتی و دولتی در هراستان می باشد که وظیفه اش تصمیم گیری و نظارت بر کلیه امورات استان است.

نظارت بر انجام وظایف تمام دستگاههای اجرایی، ادارات و سازمانهای استان و رسیدگی به مسائل بودجه و هزینه های استان و اتخاذ مناسب در مواقع بحران نظیر:

–       شورشهای خیابانی

–        سیل

–        زلزله

–       بیماریهای واگیردار

–       و …..

–        استانداری ها در کل اداری 2وظیفة کلی هستند:

1-نظارتی ( ستادی)

2- اجرایی( صنفی)

 که در این بین بیشتر وظایف نظارتی(ستادی) و درون همین نهاد انجام میشود.

وظایف اجرایی( صنفی) هر استانداری برعهدة بازوهای اجرایی ان

( فرمانداری ها، شهرداریها و ….) محول شده است.

 اختیارات استاندار

استانداری در قلمرو ماموریت خویش بعنوان نماینده عالی دولت مسئولیت اجرای سیاستهای عمومی کشوردر ارتباط با وزارتخانه ها،مؤسسات و شرکت های دولتی و سایر دستگاههایی که بنحوی ازبودجة عمومی استفاده می نمایند، نهادهای انقلاب اسلامی نیروهای نظامی و انتظامی، شوراهای اسلامی شهر و شهرداریها و مؤسسات عمومی غیردولتی را برعهده خواهند بود.

 استاندار بعنوان نمایندة عالی دولت در برابر  رئیس جمهور هیات وزیران مسئول بوده و بعنوان نمایندة وزارت کشور مسئولیت اجرای وظایف و اختیارات ان وزراتخانه  است ود رمقابل وسیر کشور پاسخگو می باشد.

از  اهم وظایف و اختیارات استانداران در قلمرو ماموریت میتوان به موارد زیر اشاره نمود:

 1- استاندار مسئول برقراری و حفظ نظم و امنیت استان است.

تبصره1: وظایف امنیتی استانداران را شورای امنیت کشور تعیین مینماید.

 2- هدایت و تشکیل مرتب جلسات شورای تامین استان و نظارت بر حسن اجرای مصوبات ان

تبصره2: هدایت و نظارت بر عملکرد شوراهای تامین شهرستانها و اقدامات امنیتی فرمانداران و سایر دستگاههای اجرایی محلی و هماهنگی در حفظ امادگی ارگانهای امنیتی

  3- پیش بینی وپیشگیری معضلات امنیتی استان، تعیین و تدوین اولویت ها و سیاستهای امنیتی و تعیین حدود و وظایف و اختیارات امنیتی کلیه دستگاههای اگجرایی استان در چهارچوب وظایف قانونی انها

4- فراهم اوردن موجبات اجرای طرحها و سیاستهای عام امنیتی و انتظامی مصوبات مراجع قانونی دستورالعملهای مربوطه

5- تائید تشکیل موقت یا دائم و یا انحلال رده های انتظامی در سطح استان درچهارچوب قوانین و دستورالعمل های مربوطه

6- نظارت بر حسن اجرای قوانین و مقررات راهنمایی و رانندگی، گذرنامه  و وظیفه عمومی

7- پیشگیی و مقابله با مشکلات مرزی و  نظارت و مراقبت از مرزهای ابی و  خاکی استان و برنامه ریزی بمنظور جلوگیری از هر گونه تردد و فعل و انفعالات غیرمجاز در چهارچوب سیاستها و خط مشی های مصوب

8- بررسی و تعیین مناطق ممنوع و محدود برای اسکان وتردد و تعیین گذرهای مرزی مجاز

9- بررسی و ارائه پیشنهادات ایجاد مرزهای رسمی( زمنیی، هوایی، دریایی) استان به وزارت کشور

10- بررسی زمینه های مشترک همکاری با استانهای کشورهای همجوار و انعقاد یادداشت تفاهم همکاری محلی در چهارچوب

11- برنامه ریزی، هدایت و ایجاد هماهنگی لازم در خصوص مبارزه با مواد مخدر، قاچاق سلاح مواد منفجره، کالا و ارز

 12- نظارت بر حسن اجرای قوانین و مقررات مربوط به تردد،ا قامت، تابعیت، استملاک، وسایر امور به اتباع و نمایندگان خارجی، پناهندگان، معاودین، مهاجرین و اوارگان…

 • فهرست مطالب
  فصل اول    5
  جایگاه استانداری در ساختار اداری کشور    5
  فصل دوم    6
  «وظایف و اختیارات استانداری»    6
  اختیارات استاندار    7
  مواد فانونی مربوط به اختیارات ووظایف استانداران:    14
  فصل سوم:    20
  استانداری قزوین    20
  معرفی کلی :    21
  ساختار استانداری:    22
  اهداف و وظایف حوزه دفتر استاندار    25
  اداره بازرسی و رسیدگی به شکایات    30
  مدیرکل حوزه استاندار:    30
  اهم وظایف این بخش عبارت است از:    30
  مشاوران استاندار    38
  هسته گزینش    39
  معاونت سیاسی و امنیتی    39
  دفتر امور سیاسی و انتخاباتی    44
  دفتر امور اجتماعی و شوراها    46
  نقدانتظامی و امنیتی    50
  « اهداف و وظایف معاونت پشتیبانی و توسعه منابع انسانی»    62
  « اهداف و وظایف دفتر منابع انسانی و تحول اداری»    64
  اداره کل امورمالی و اداری    68
  اداره امور مالی    68
  اداره امورمالی    68
  دفتر اموزش و پژوهش    72
  از اهم وظایف این بخش عبارت از:    72
  اهم وظایف این بخش عبارت از:    73
  گروه برنامه ریزی بودجه و  تشکیلات و         اداری    74
  گروه استخدام، اموزش و حقوق و مزایا    75
  اداره دبیرخانه    75
  اداره پشتیبانی    75
  دبیرخانه شورای اداری    76
  معاونت برنامه ریزی    76
  دفتر هماهنگی امور اقتصادی    87
  دفتر امار اطلاعات    91
  گروه ازمایش و برنامه ریزی:    93
  دبیرخانه شورای برنامه ریزی و توسعه استان:    93
  گروه امور اشتغال و سرمایه گذاری:    94
  « اهداف و وظایف معاونت عمرانی استانداری»    94
  اظهارنظر در مورد فروش اراضی شهرها    101
  فصل چهارم    110
  نگاهی دانشجویی به استانداری قزوین    110
  «نگاهی دانشجوی به استانداری »    110
  « استانداری از دیدگاه یکی از مسئولان»    113
  «بررسیهای که صورت نگرفت!»    115
  دفتر امور خانواده و بانوان:    117
  از جمله سایر وظایف وی عبارت است از:    117
  اداره بازرسی و رسیدگی به شکایات    118
  مدیر کل حوزة استاندار:    118
  اداره روابط عمومی و بین الملل:    118
  حراست:    119
  هستة گزینش:    120
  معاونت سیاسی و امنیتی:    120
  دفتر  امورسیاسی وانتخابات:    121
  دفتر اموراجتماعی وشوراها    121
  شورای تامین و دبیرخانه    121
  دفتر امار و اطلاعات:    122
  دفتر برنامه ریزی و بودجه:    123
  دفتر هماهنگی امور اقتصادی:    123
  گروه ازمایش و برنامه ریزی:    123
  دبیرخانه شورای برنامه ریزی و توسعه استان:    123
  گروه امور اشتغال و سرمایه گذاری:    124
  معاونت پشتیبانی و توسعه منابع انسانی    124
  گروه برنامه ریزی بودجه و تشکیلات و نوسازی اداری:    124
  گروه استخدام اموزش حقوق و مزایا:    125
  اداره دبیرخانه:    125
  اداره امورمالی:    125
  اداره امور اداری:    125
  اداره پشتیبانی:    126
  دفتر اموزش و پژوهش:    126
  دفترIT :    126
  دبیرخانه شورای اداری:    127

127 فرمت ورد

7000ایمیل اشتباه وارد نکنید ایمیل صحیح بدون www می باشد

ديدگاهي بدهيد !