اکتبر 15, 2013 - admin

مباني حکومت دموکراتیک و اقتدارگرا

چکيده : مساله و سرنوشت آن

دموکراسي در سده ي نوزدهم ابتدا در آمريکا و اروپاي غربي بوجود آمد و سپس به نقاط ديگر گسترش يافت و جهاني شدن نيز سبب تسريع روند رشد دموکراسي در اين نقاط شد و يکي از مهمترين دلايل اضمحلال حکومتهاي غير دموکراتيک بود . پرسش اصلي پايان نامه اين است که 1- چرا فرآيند دموکراتيک در کشورهاي اروپايي سريع تر از از کشورهاي آسيايي از سال 2005 تا 1997 بوده است ؟ و 2- آيا جهاني شدن بر روند اضمحلال حکومتهاي اقتدارگرا و رشد دموکراسي موثر بوده است ؟ پاسخ پرسش اول اين است که چون در اروپاي غربی عوامل مساعد دراز مدت ، ميان مدت و کوتاه مدت چندي در قوام دموکراسي مبتنی بر نمايندگي موثر بوده اند توزيع عادلانه تر زمين ، فقدان سابقه فئوداليسم و اثر امنيت زمين دار همراه با سنت ليبراليسم انگليسی در آمريکا از جمله عوامل مساعد دراز مدت بوده‌اند .

در انگلستان پيدايش جنبش اصلاح دين و گسترش اخلاق پروتستاني ، جنبش ديوار کشي و ضعف طبقه دهقان و انقلاب صنعتي در 1970 از جمله عوامل و زمينه هاي ساختاري مهم درگذار به دموکراسي در اروپاي غربي و آمريکا به شمار مي آيد .

در اين پايان نامه فرضيه اصلي اين است که دموکراسي دستاورد جوامع پيشرفتۀ غربي است که موج اول آن در اروپاي غربي و آمريکاي شمالي و در طي سده ي نوزدهم رخ داد و مي توان گفت که دموکراسي ابتدا در جوامع غربي و سپس به نقاط ديگر جهان گسترش پيدا کرد . در اين پژوهش اثبات شد که دموکراسي دستاورد جوامع غربي و مناسب کشورهاي غربي است ولي مي تواند در جوامع ديگر نيز بوجود آيد . به شرط آنکه خود الزامات آن را به وجود آورند و اين مستلزم گذر زمان است ….


 • فهرست مطالب
  مقدمه    5
  فصل اول    7
  کليات    7
  فصل دوم    21
  مباني حکومت دموکراتيک  و غير دموکراتيک و    21
  فصل دوم : توتاليتاريسم    23
  1-2 دموکراسی چيست    23
  2-2 مباني حکومت دمکراتيک    24
  3-2 مباني حکومت اقتدارگرا    30
  4-2 هانا آرنت    33
  5-2   لينتز (اقتدارگرايي)    34
  6-2 پوپر (دموکراسي)    35
  7-2 دوتوکويل (دموکراسي)    37
  فصل سوم    40
  تأثير جهاني شدن بر اضمحلال حکومتهاي اقتدارگرا و رشد دموکراسي    40
  1-3 مقدمه    41
  2-3  تعريف جهاني شدن    43
  3-3 شاخصهاي جهاني شدن    44
  4-3 نظريه‌هاي مختلف دربارة جهاني شدن و تاثير آن بر دموکراسي    45
  5-3 محرک هاي دموکراتیزاسیون    48
  6-3 موانع مهم برای دموکراسی شدن    52
  7-3 تأثیر جهانی شدن بر اضمحلال حکومتهای اقتدارگرا    54
  فصل چهارم    56
  1-4 درآمدی بر دموکراسی    57
  2-4 محدوده های تحقق دموکراسی    59
  فصل پنجم    64
  موانع گذار به دموکراسی در خاورمیانه و ایران    64
  1-5 دموکراسی در خاورمیانه    65
  2-5 دیدگاه ایالات متحده آمریکا از لیبرالیسم و دموکراسی :    65
  3-5 دموکراسی در خاورمیانه پس از 11 سپتامبر 2001    67
  4-5 ریشه های اقتصادی دموکراسي    69
  5-5 تاثیر جهانی شدن بر دموکراتیزاسیون در ایران    71
  فصل ششم    76
  نتیجه گیری    76
  1-6 نتیجه گیری نهایی    77
  2-6 دلایل اضمحلال رژیم های اقتدار گرا    82
  3-6  دلایل تأیید یا عدم تأييد فرضیه ها    88
  4-6  پیشنهادات    90
  فهرست منابع    92

95 صفحه فرمت ورد

7000 تومان خريد

پایان نامه علوم سیاسی پایان نامه حکومت دموکرات / تحقیق علوم سیاسی / حکومت اقتدارگرا / حکومت دموکرات / حکومت دموکراتیک /

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *