گفتگو با دراگان كويادينوويچ وزير فرهنگ و رسانه‌هاي صربستان

– استراتژي،‌اهداف و اولويت‌هاي فرهنگي دولت صربستان كدام است؟

ج- همان طور كه مستحضر هستيد در ماه ژوئن سال 2003 نشستي پيرامون استراتژي فرهنگي در صربستان برگزار شد. در اين همايش موضوع استراتژي ملّي در فرهنگ و تشكيل اتحادية ملّي در حوزة فرهنگي به بحث و گفتگو گذاشته شد. وزارت فرهنگ، هرچند فرهنگ سياسي شفافي را در پيش گرفته است ولي همة بخش‌هاي آن چندان روشن نيست. خوشبختانه در برخي بخش‌ها مشكلات اساسي وجود ندارد و ما توانسته‌ايم طرح‌هاي درازمدت را به اجرا درآوريم. طرح‌ها و قوانيني كه به مجلس ارائه داديم در سطح استاندارد اروپايي بود و اين يكي از استراتژي‌هاي رشد فرهنگي به منظور نزديك شدن به اروپا است. استراتژي رشد فرهنگي سينما براي همه روشن است. مركز فيلم صربستان را تأسيس كرديم. همان طور كه ميدانيد در ”ايوريماژ“ پذيرفته شديم و همواره در مسابقات نشان داده‌ايم كه فيلم يكي از موفق‌ترين توليدات ماست. به دشواري مي‌توان در زمينة رشد استراتژي فرهنگي به موفقيت دست يافت اگر با كردارهاي قاعده‌اي كهنه و عدم انطباق با زمان معاصر مواجه باشيم.

س- دولت سابق و دولت فعلي از اين كه مدّت‌ها هيچ قانوني پيرامون فرهنگ تصويب نشد، احساس گناه ميكنند. آيا اينطور است؟

ج- همينطور است. البته دولت فعلي چند قانون پيرامون كار فرهنگي را به تصويب رساند. از ما انتظار ميرود كارهايي را كه در ده سال گذشته انجام نشده به ثمر برسانيم. ما دست‌كم به تصويب ده قانون در حوزة فرهنگ نيازمند هستيم. روش ما سياست گام به گام است. زيرا در صورت تعجيل، احتمال گام‌هاي اشتباه افزايش مييابد. در 3 ماهة اوّل سال 2005 به مجلس صربستان پيشنهاد تصويب چهار قانون را خواهيم داد.

س- بيشترين كارهاي موفقيت آميز وزارتخانه در طول مسئوليت شما چه بوده است؟

ج- همان طور كه عرض كردم از خود حساسيت بسياري به تأمل براي صحيح بودن طرح‌هاي فرهنگي نشان مي‌دهم. از سوي ديگر تلاش زيادي در به پايان رساندن اين طرح‌هاي فرهنگي صورت ميگيرد. آن‌چه را كه صحيح مي‌دانيم تا پايان انجام خواهيم داد. ما در آغاز كار با دو مشكل جدّي مواجه شديم. آتش سوزي در هيلاندار و فاجعه سال گذشته در كوزوو.

براي جبران اين وقايع تمام صربستان بسيج شد. طي سال گذشته ميزبان هنرمندان خارجي در همة عرصه‌هاي فرهنگي بوديم. تعداد آنها به 4000 نفر ميرسد. وضعيت اقتصادي در سطح بسيار پاييني قرار دارد. شهرهاي بزرگ هزينه‌هاي بسياري ميطلبد. همه عادت كرده‌اند به نوعي بودجه تكيه كنند. متأسفانه طي سال جاري حتّي يك دينار براي برنامه‌هاي اجتماعي وجود نداشت و دليلش هم اين بود كه طي سال 2003 هيچگونه پيش بيني وبرنامه‌ريزي براي سال 2004 صورت نگرفته‌بود. موفقيت بزرگ جذب ناشران براي حضور در نمايشگاه كتاب در فرانكفورت قابل توجه بود. آنها نمايندگان فرهنگي و ادبي ما هستند. تصميم داريم در سال 2005 در نمايشگاه كتاب مسكو حضور جدي داشته باشيم.

س- چرا تصور ميشود كه صندوق شهرداري از صندوق دولت غنيتر است و كارهاي آنها رونق بيشتري دارد؟

ج- از هنگامي كه شيوه‌هاي جديدي براي حكومت محّلي در جهت صرف هزينه‌ها در پيش گرفته شده برخي نهادهاي فرهنگي از وضعيت بهتري برخوردار شده‌اند. با اين وجود نبايد فراموش كرد كه وزارت فرهنگ هزينة صد موزه، دهها آرشيو، بنياد حمايت از آثار فرهنگي، كتابخانه‌ها و آثار فرهنگي در سراسر صربستان را بعهده دارد. همينطور امكانات و هزينه‌ها در حوزة سينما، نشر، رسانه‌ها و همايش‌هاي فرهنگي و پروژه‌هاي انواع انجمن‌هاي هنري را نيز نبايد فراموش كرد. البته اگر در زمينة تأمين دستاوردهاي آثار ملي در سطح شهر بلگراد با شهرداري به توافق برسيم نتايج خوبي حاصل ميشود.

س- كارمندان وزارت فرهنگ از ميزان حقوق خود راضي نيستند. چه تدابيري در اين زمينه انديشيده ‌شده‌است؟

ج- مشكلات‌ مالي كارمندان از وضعيت اقتصادي كشور خبر‌ميدهد. به همين دليل ديگر نهادها و وزارتخانه‌هاي دولتي با همين معضل مواجه هستند. اين وزارتخانه از نزديك با وضعيت اقتصادي كارمندان آشنايي دارد.

س- تئاتر ملّي به عنوان يكي از نهادهاي اصلي كشور در بحراني عميق بسر ميبرد. بنظر ميرسد اين وضعيت هيچ ارتباطي با سنديكا و مديريت آن ندارد.

ج- بله تئاتر ملّي با معضلات جدي مواجه است. مقالات انتقادي بسياري در نشريات پيرامون اين موضوع به چاپ رسيده ولي هيچگاه بطور عميق واز نزديك به ريشة مشكلات پرداخته نشد. مديريت مسئولين سنديكا را متهم ميكند و در سنديكا مديران را. همان طور كه ميدانيد 3 نوع نمايش در فضاي تئاتر ملّي برگزار ميشود. بلگراد نياز به تالارهاي جداگانه براي اُپرا و باله دارد. وزارت فرهنگ در حل اين معضل كوشش ميكند. 

س- پرداخت ماليات بر ارزش اضافه، ناشرين را با محدوديت‌هاي بسياري مواجه ميكند. چرا وزارت فرهنگ هيچگونه تلاش و دغدغه‌اي به اين موضوع از خود نشان نداد؟

ج- وزارت فرهنگ از درخواست ناشران براي حذف اين ماليات حمايت ميكند. ولي وزارت اقتصاد و رئيس مجلس بر 8 درصد ماليات بر ارزش اضافه تأكيد ميكنند. البته گفتگوهايي در اين ميان صورت مي‌گيرد كه به نظر من نتيجه بخش است. بايد از تجربة كشورهايي كه مرحلة گذرا را سپري كرده‌اند استفاده كنيم.

س- وزارت فرهنگ در قبال مافياي فرهنگي چگونه موضع گرفته است؟

ج- جالب است كه حتّي روزنامه‌نگاران نيز از معضل مافيا در فرهنگ دوري ميجويند. آنها هنوز حضور دارند و خواسته‌ها و مطالبات خود را تحميل ميكنند. سال‌هاست كه وزارت فرهنگ با آنها مقابله ميكند. بسياري از حقوق اوليه خود محروم هستند. من از آنها ميخواهم كه اعتراضات خود را با صداي بلند مطرح كنند.

س- رسانه‌هاي گروهي بعد از 5 اكتبر از آزادي بهتري برخوردار شده‌اند. امروز بقاياي تأثيرات سياسي در دهة اخير را چگونه ارزيابي‌ ميكنيد؟

ج- بايد اعتراف كنم كه امروز رسانه‌‌هاي گروهي از آزادي كاملي برخوردار هستند. راديو و تلويزيون و نشريات از سوي هيچ محفل سياسي مديريت نميشوند. امّا اين پرسش مطرح است كه برخي صاحبان رسانه‌ها و سردبيرها تا چه ميزان از آزادي برخوردارند. اين افراد بايد آزادي را تمرين كنند و از هيچ قدرتي نهراسند. البته ما شاهد تهمت‌ها و سانسورها از سوي رسانه‌ها هستيم كه از سوي روزنامه نگاران تازه‌كار صورت ميگيرد. اگر ميخواهيم به سطح اروپا برسيم بايد در تشويق و ترغيب خبرنگاران و روزنامه‌نگاران حرفه‌اي كار كنيم. زيرا آنها ماندگار خواهند بود…..

 

 •  
 • گفتگو با دراگان كويادينوويچ وزير فرهنگ و رسانه‌هاي صربستان.. 1
 • س- استراتژي،‌اهداف و اولويت‌هاي فرهنگي دولت صربستان كدام است؟. 2
 • اذيت و آزار جنسي كودكان در صربستان.. 6
 • سيستم حفاظت و حمايت…. 7
 • ورمه    21/اكتبر/2004.. 8
 • فروپاشي يوگسلاوي… 8
 • گفتگوي راديو اروپاي آزاد با چند تن از اساتيد دانشگاه‌هاي مختلف….. 8
 • مصاحبه با ‌”ويدا اگنيه نوويچ“. 20
 • نويسنده و سفير صربستان و مونته نگرو در نروژ. 20
 • چشم انداز آيندة كوزوو. 24
 • مصاحبه با آرتميه رهبر صرب‌هاي ارتودكس كوزوو. 27
 • ورمه4.. 32
 • فروپاشي سوسياليسم در يوگسلاوي سابق.. 33
 • سيستم توتاليتر- ميخائيلو-ب- پوپوويچ- 1997 ميلادي… 35
 • مصاحبه با داركو تاناسكوويچ شرق شناس و سفير دولت صربستان در واتيكان.. 36
 • فرو2004.. 38
 • انتشار يكي از قديمي‌ترين كتاب‌هاي ايراني به زبان صربي… 38
 • در مركز فرهنگي ج.ا.ا در بلگراد. 38
 • گفتگويي با ”دراگان كويادينوويچ“ وزير فرهنگ صربستان پيرامون.. 41
 • آثار فرهنگي و ديني… 41
 • نين2004.. 46
 • تشابهات باستاني ايران و صربستان.. 47
 • در ديدگاه اوليور توميچ استاد دانشگاه بلگراد. 47
 • همايش علمي «هنر ايرانيان» 50
 • موزه ملي بلگراد، 16/11/83.. 50
 • – بوگدان ازلاتيچ، منتقد فيلم و عضو انجمن دوستي ايران و صربستان.. 51
 • پنج اكتبرآخرين انقلاب در اروپا 78
 • ژيكا آنجلكوويچ… 84
 • ماركوويچ… 87
 • شبي طولاني‌تر از نيم قرن.. 90
 • پنجم اكتبر. 100
 • قلعه تسخيرناشدني… 100
 •  

106 صفحه ورد

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

آیا می خواهید به گفتگو بپیوندید؟
احساس رایگان برای کمک!

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *