آوریل 30, 2018 - admin

بازی درمانی وتاثیرات آن بر درمان

بازى‌ و رشد ذهنى :
بازى امكان تجربه و تعامل هاى مستقيم با عوامل محيطى را براى كودك فراهم مى‌كند.بازى نه تنها بر رفتارهاى هوشمندانه و قابل مشاهده كودك اثر دارد،بلكه بر ساخت فيزيولوژيكى مغز او تاْثير غير قابل انكار دارد.
بازى و رشد عاطفى :
ميان 3 تا 7 سالگى‌،كودك عواطف خود را آشكارا ابراز كرده،به تدريج عواطف خود را شناسايى مى‌كند.مسلماً بروز ناگهانى خشم و ترس در كودكان ميان 3 تا 7 ساله امرى است عادى و ترس در كودكان اين گروه سنى به علت نيروى تخيل بسيار فعال آنان است.ديگر آنكه مرتباً با اوضاع و موقعيتهاى تازه روبرو مى‌شوند كه براى آنان ناآشنا است.بايد توجه داشت كه بطور كلى محيطى كه كودك در آن زندگى مى‌كند و نوع تجربه هايى كه بدست مى‌آورد و چيزهايى كه ياد مى گيرد،در كيفيت بروز عواطف كودك بسيار مؤثر است.
بازى و رشد اجتماعى :
بازى براى كودك معادل مطالعه بزرگسالان،وسيله اى براى بيان احساسات كودكان و كشف روابط و ارضاى آنان،انواع بازى و اسباب بازى‌،واژه ها و كلمات و جمله هاى‌كودكان است.كودكان معمولاً ميان دو تا سه سالگى بازى با ديگران را آغاز مى‌كنند،اما اگر استعداد ذاتى و علاقه اجتماعى آنان رشد نيافته باشد،با ديگران سازگار نخواهند شد و علاقه اى به حفظ روابط اجتماعى و شركت در بازى كودكان نخواهند داشت.كودك از طريق بازى و همانند سازى و تقليد از رفتارهاى بزرگسالان نه تنها رفتاهاى اجتماعى را تمرين مى‌كند،بلكه باز فرصتى است براى اصلاح و گسترش شيوه هاى رفتارى كودكان،بخصوص رفتار اجتماعى آنان است.از اين طريق كودك شهامت داخل شدن در اجتماع را كسب مى‌كند و فرا مى‌گيرد كه چگونه مى‌توان در اجتماع زيست و مسئوليت پذيرفت.همچنين روشهاى مختلف مبارزه با مشكلات و پيدا كردن راه حل همان مشكل را مى آموزد.
بازى و رشد شخصيت‌ :
بازى در رشد شخصيت سازى و رشد كودك تاْثير فراوان دارد.بازى وسيله كسب تجربه هاى‌ پرارزشى است كه كودكان در خلال آن از جهت احساسى،اجتماعى و روانى رشد مى‌كنند.الگوهاى رفتارى آنان در بازى شكل مى‌گيرد.اين الگوها در سراسر عمر كودك سرمشقى مفيد براى او خواهد شد.كودك به مدد بازى الگوهاى بيشمار و درهم پيچيده و ظريف زندگى آدمى را درمى‌يابد.آن را تجربه و تمرين مى‌كند و رابطه ميان اين الگوها را مى سنجد،تا آنها را فرا گيرد.از آن جهت كه ناگريز است در سنين بزرگسالى با آنها روبرو شود و در جامعه آدميان زيست كند.

طبقه بندى بازى‌ از ديدگاه پياژه‌ :
ژان پياژه روانشناس سويسى،بازى هاى كودكان را به سه گروه طبقه بندى كرده است.اين طبقه بندى از ساير طبقه بندى هايى كه ديگران كردند،كاملتر و اساسى تر است.
1- بازى هايى كه جنبه تمرينى دارند و از هر ساختارى بى بهره اند.
2- بازى هاى سمبليك از يكسال و نيمگى آغاز مى‌گردد و چند ماهى به اوج خود مى رسد.سپس رو به كاستى مى‌نهد تا بالاخره نزديك به 9 سالگى به آخرين مرحله كاهش مى يابد.
3- بازى‌ هاى با قاعده كه از سه و نيم سالگى آغاز مى‌شود و چند ماه پس از ده سالگى به اوج مى‌رسد.اين بازى ها همچنان تا دوره نوجوانى و پس از آن در اوج باقى مى‌مانند.
بازى درمانى‌ :
بازى ها براى‌ درمان كودك،وسيله خوبى در دست درمانگران خواهد بود.درمانگر مى‌تواند با بررسى‌ انواع بازى ها و مشاهده كودك هنگام بازى‌به دنياى او وارد شود و او را بهتر بشناسد و به مشكلات رفتارى و‌ى‌ پى‌ برد.

انواع بازى درمانى :
1- بازى درمانى با روش مستقيم :
در اين نوع بازى درمانگر بايد رفتارى صبورانه در محدوده واقعيت ها داشته باشد و به هدف بازى و نحوه استفاده كودك از آن توجه نمايد.بدين منظور درمانگر ممكن است بر حسب مورد و تشخيص خود،شريك در بازى‌ باشد و يا جزئى از نمايش سمبليك و يا اصلاً يكى از شخصيت هاى‌ بازى كودك باشد…….

قابل ویرایش با WORD

5500 تومان

5000 تومان خريد

پایان نامه مشاوره اثرات درمان / بازی درمانی / پایانامه / تحقیق مشاوره /

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *