آبان ۱۷, ۱۳۹۲ - admin

نگاهی اجمالی به معماری باغ های ایرانی

نگاهی اجمالی به معماری باغ های ایرانی همراه با تصاویر

باغ ايراني:

مرحوم دكتر محمدكريم پرنيا، باغ ايراني را بپيوند فرخندة زيبايي و سودمندي مي‌نامد. يعقوب دانش دوست باغ ايراني را چنين تعريف مي‌كند:

(باغ ايراني باغي است كه از تركيب عناصر معماري، درخت‌كاري، گل‌كاريهاي تزئيني و جلوه‌هاي گوناگون آب بوجود آمده و اين شكل‌گيري در رابطه با سليقه و فرهنگ ايران است.)

در فرهنگ فارسي امروز ، تأليف غلامحسين صدري‌افشار باغ چنين تعريف شده است: (زمين داراي حدودي اختياري كه در آن درختان ميوه يا گل كاشته شده است. (و يا) خانه‌اي كه داراي حياط وسيع پرگل و درخت است.)

مرحوم لطيف ابوالقاسمي نيز تعاريف متعددي از باغ را ارائه نموده است: (باغ طبيعتي است برخاسته از ذهن و پرداخته به دست انسان، فضاي خرم و رنگيني است، آراسته و پيراسته و تابع شرايط محيط كه در شكليابيآن ذوق، سليقه، مهارت، فرهنگ و تصميم انسان نقش اساسي دارد . . .) تعريف ديگر وي از باغ ايراني چنين است: (باغ ايراني از تركيب ساده و موزون، رابطة صحيح و استوار، سلسله مراتب حساب شده، منطق عقلائي، نظام هندسي مشخص، آسه‌بندي‌هاي منظم، خطوط عمود برهم، تخت كرت‌هاي چهار ضلعي، تقسيمات متعادل، گذرگاههاي مستقيم با هدف كه به گاه نياز با گشادگي فضايي مي‌آميزند، شبكه مترنم جهت‌دار آب كه در فضاهاي باز و پوشيده وسعت يافته و به چهرة آسمان و آسمانه لبخند شادمانه مي‌‌زنند، تشكيل يافته است.) وي باغ ايراني را اثر هنري زيبا، چند منظوره و عملكردي مي‌داند.

باغهاي ايراني – هندسه‌، ساختار و نظام:

باغ‌هاي ايراني تركيب و شكلشان را از تعريف هندسي و ساختاري خود و از تطبيق نظام‌هاي پايدارشان يافته‌اند. هندسه همچون نقشي كه در شكل‌گيري معماري ايراني دارد شالوده شكل‌گيري باغ نيز به‌شمار مي‌آيد، تا آنجا كه مهمترين ويژگي و شاخصه باغ ايراني فضاي به غايت هندسي‌، منظم و از پيش طراحي آنهاست. اين شالوده هندسي در انتزاع مفاهيم‌، مباني و عناصر شكل‌دهنده باغ و نحوه تركيب اين عناصر و اجزاء كه در نهايت به ارايه شكل كلي آن مي‌انجامد نقش دارد. از سويي ديگر مجموعه‌اي از نظامها را نيز مي‌توان باز شناخت كه در شكل‌گيري باغ مؤثرند. اين نظامها مجموعه‌اي از قاعده‌ها و اساس فكري‌، آداب طراحي و نحوه زندگي و حيات مردمان تا روش‌هاي نظم‌بخشي به فضاها را شامل مي‌گردند. برخي از اين نظام‌ها همچون نظام مالكيت زمين‌، نظام اقتصادي و معيشتي و نظام اجتماعي‌، فراتر از آنكه بر شكل‌گيري باغ تاثير مي‌گذارند‌، شكل كلي سكونتگاهها و محيط‌هاي انساني را تعيين مي‌كنند و برخي از آن‌ها بيشتر مختص شكل‌گيري فضاهاي معمارانه و آنچه بيشتر مورد توجه ما است يعني باغ مي‌گرداند. مجموعه اين نظامها هنگامي كه در ارتباط با هم قرار مي‌گيرند و يا صحيح‌تر اينكه بگوييم بر هم منطبق مي‌گردند‌، با مدد از آنچه از محيط طبيعي و مصنوع در اختيار مي‌گيرند و با در نظر داشتن اصول‌، هندسه و هنجارهاي معماري ايراني در محدوده‌اي تعريف شده نمادي از فردوس برين را شكل مي‌بخشند هر كدام از اين نظام‌ها‌، اصول و قواعد مدرن اما نانوشته‌اي بوده‌است كه تعريف‌، طرح‌ريزي‌، شكل‌ريزي و شكل‌گيري بخشي از باغ را در ارتباط با ديگر بخش‌ها به سامان مي‌رسانده‌، تا آنجا كه هيچ باغ ايراني شكل نگرفته مگر آنكه مجموعه اين نظام‌ها تحت ساختار و هندسه كلي و نيز هنجار شكل‌بخشي فضاي معماري ايراني‌، عناصر و اجزاء و عرضه‌ها را بطور توأمان در نظم خود آورده باشد. اين نظام‌ها كه در ارتباط با هندسه و ساختار فضايي معماري و باغ‌سازي ايراني معني مي‌يابند روايتي هندسي از موضوع مورد نظر همچون زمين، آب و گياهند…..

 

 • فهرست مطالب
 •   عنوان                                                                                                                   صفحه
 • نگاهی اجمالی به معماری باغ های ایرانی
 • باغ ايراني………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 2
 • باغهای ایرانی –  هندسه، ساختار و نظام …………………………………………………………………………………………….. 2
 • هندسه وساختار ………………………………………………………………………………………………………………………………… 3
 • نظامها …………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 3
 • باغ ایرانی در دوران باستان (دوره پارسها وپارتها) …………………………………………………………………………………. 5
 • باغ ایرانی در دوران اسلام …………………………………………………………………………………………………………………. 5
 • دوره صفویه ………………………………………………………………………………………………………………………………………6
 • دوره زندیه ………………………………………………………………………………………………………………………………………. 6
 • دوره قاجاریه ……………………………………………………………………………………………………………………………………. 7
 • ساختار هندسی باغ ایرانی …………………………………………………………………………………………………………………. 7
 • باغهای ایرانی از نظر نوع کارکرد و موقعیت قرارگیری …………………………………………………………………………. 8
 • کیفیت فضایی باغ ایرانی …………………………………………………………………………………………………………………… 11
 • انواع باغ ایرانی …………………………………………………………………………………………………………………………………. 14
 • عناصر اصلی (فضا) …………………………………………………………………………………………………………………………… 18
 • آب …………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 19
 • زمین ………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 19
 • عناصر فرعی …………………………………………………………………………………………………………………………………… 20
 • نظام جریان آب در باغهای ایرانی ……………………………………………………………………………………………………… 21
 • نظام جریان آب در باغ …………………………………………………………………………………………………………………….. 22
 • فهرست مطالب
 •   عنوان                                                                                                                   صفحه
 • سلسله مراتب حضور آب در باغ …………………………………………………………………………………………………………. 22
 • منابع آب جاری در باغ ……………………………………………………………………………………………………………………… 23
 • چشمه …………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 23
 • رود ………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 24
 • قنات ………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 24
 • چاه ………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 25
 • شیوه های نمایش آب در داخل باغ ……………………………………………………………………………………………………. 25
 • راکد ……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 25
 • روان …………………………………………………………………………………………………………………………………………………26
 • وران ………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 26
 • بوته ها …………………………………………………………………………………………………………………………………………… 27
 • درختان میوه ……………………………………………………………………………………………………………………………………. 28
 • درختان سایه دار و درختچه ها ………………………………………………………………………………………………………….. 32
 • مصداق باغ ایرانی
 • معرفی باغ شاهزاده ماهان ………………………………………………………………………………………………………………… 40
 • ضوابط و معیارهای طراحی هتل
 • ضوابط معماری ، ساختمانی هتل ………………………………………………………………………………………………………. 50
 • 1-ورودی هتل ……………………………………………………………………………………………………………………………….. 50
 • 2- سرسرای ورودی ………………………………………………………………………………………………………………………… 50
 • فهرست مطالب
 •   عنوان                                                                                                                   صفحه
 • 3- امور اداری …………………………………………………………………………………………………………………………………. 51
 • 4- رستوران ……………………………………………………………………………………………………………………………………. 51
 • 5- آشپزخانه …………………………………………………………………………………………………………………………………… 51
 • 6- سالن چایخانه ……………………………………………………………………………………………………………………………. 52
 • 7- مغازه ها ……………………………………………………………………………………………………………………………………. 52
 • 8- اطاقها ………………………………………………………………………………………………………………………………………. 53
 • 9- پله فرار …………………………………………………………………………………………………………………………………….. 54
 • 10- آسانسور ………………………………………………………………………………………………………………………………….. 54
 • 11- نمازخانه ………………………………………………………………………………………………………………………………….. 54
 • 12- سالن اجتماعات ……………………………………………………………………………………………………………………….. 54
 • 13- تأسیسات ………………………………………………………………………………………………………………………………… 54
 • 14- پارکینگ …………………………………………………………………………………………………………………………………. 55
 • 15- رختشویخانه ……………………………………………………………………………………………………………………………. 55
 • 16- طراحی فضاهای عمومی ………………………………………………………………………………………………………….. 56
 • فرم درجه بندی هتل های کشور
 • جداول درجه بندی هتل های کشور ………………………………………………………………………………………………….. 57
 • تحلیل سایت
 • پیشینه تاریخی کرمانشاه ………………………………………………………………………………………………………………….. 82
 • کرمانشاه ………………………………………………………………………………………………………………………………………… 82
 • فهرست مطالب
 •   عنوان                                                                                                                   صفحه
 • موقعیت جغرافیایی مرزهای استان …………………………………………………………………………………………………….. 83
 • اقلیم آب و هوایی …………………………………………………………………………………………………………………………… 83
 • اقلیم سرد – کوهستانهای غربی ………………………………………………………………………………………………………. 83
 • ویژگیهای معماری بومی مناطق سرد ……………………………………………………………………………………………….. 83
 • تحلیل سایت ………………………………………………………………………………………………………………………………….. 84
 • معرفی روند طراحی
 • معرفی طرح معماری (هتل باغ پردیس کرمانشاه) ………………………………………………………………………………. 90
 • منابع و مآخذ ………………………………………………………………………………………………………………………………….. 101

  کد :3033 فرمت :ورد صفحه :109

پایان نامه معماری