می 13, 2013 - admin

پروژه تیرهای سقف و تیرهای لانه زنبوری

تيرآهنهاي بال پهن در ساختمانهاي خرپا، ستون و خصوصاً در پل سازي به کار برده مي شود. نبشي: نبشي يکي از پروفيل هاي ساختماني است که به صورت مرکب و منفرد در ساختمانها به کار برده مي شود. نبشي به دو صورت است: 1- نبشي با بال هاي مساوي 2- نبشي با بال هاي نامساوي که در ساختمانها به کار برده مي شود.
– نبشي معمولا از ابعاد 50 تا 150 ميلي متر وجود دارد. از نبشي ها جهت اتصالات پل ها به ستون و يا تير آهن ها به تيرهاي باربر و اتصال ستون ها به صفحه ستون استفاده مي شود.
– در نقشه هاي ساختماني معمولا مشخصات نبشي را اينگونه م نويسند.

– ابعاد نبشي را معمولا با mm مي نويسند.
سپري با علامت اختصاري 1: در ساختمان ها استفاده مي شود مانند خرپا، اسکلت، گلخانه، سقفهاي شيشه اي و نورگير، زيرزمين ها استفاده مي شود.
تسمه:
تسمه که با علامت  نشان داده مي شود همان PL است که به ابعاد mm100 تا mm1250 و ضخامت 3 تا mm60 مي باشد که ضخامت کمتر از 5 ميلي متر جهت در و پنجره مي باشد و ضخامت هاي بالاي 3 تا 10mm جهت اتصالات تيرآهن ها و تسمه کشي در خرپاها به کار برده مي شود.
ناوداني : که به ارتفاع 30 تا 400mm موجود است و بيشتر براي ساختن ستون و پل هاي و باربر به کار برده مي شود.
ورق آهن: از ضخامت 3 تا mm30 جهت اسکلت و ستون هاي ساختمان و بيش از ضخامت mm30 به مصرف اسکلت هاي بسيار عظيم و پل هاي بزرگ به کار مي رود و ضخامت کمتر از mm3 جهت ساختن در و پنجره، شيرواني و کانال کشي به کار مي رود. ورق هاي آهن معمولي در بازار در ابعاد 1 در 2 متر و 5/1 و 60cm مي باشد. بطور کلي مصرف ورق براي ساخت ستون ها و يا اتصال تيرآهن ها به يکديگر به کار مي رود و صفحه ستون و خرپاها به کار مي رود.
ميلگرد يا آلماتور: به قطر 5 تا mm220 وجود دارد که قطرهاي 5 تا mm30 جهت ساختمانهاي بتني و همچنين فونداسيون ها و مهار کردن تيرهاي سقف به کار مي رود که آلماتورها سه نوع هستند که 1- ساده  عاجدار  و عاجدار پيچيده.
پروفيل هاي توخالي يا مجور: که به نام پروفيل هاي سبک مرسوم است که جهت ستون ها به کار مي رود که با مقطع دايره، مربع، مستطيل و غيره وجود دارد.
– نقش اصلي آلماتورها در ميلگردهاي بتوني تحمل کشش مستقيم و کشش ناشي از برش است و همچنين ميلگردها را هنگام کار گذاشتن در ساختمان از زنگ زدن و گرد و غبار و چرب کردن و باد و باران دور نمود.
قسمت هاي اساسي ساختمانهاي اسکلت فلزي:
ساختمانهاي اسکلت فلزي از پائين به بالا به قسمتهاي زير تقسيم مي گردد.
1- فونداسيون: پائين ترين قسمت ساختمان است که به منزله ريشه ساختمان محسوب مي شود و به سه صورت وجود دارد. 1- فونداسيون کلاف شده تک نقطه اي 2- فونداسيون هاي نوراني 3- فونداسيون هاي عمومي و جنرال فونداسيون.
2- قسمت هاي مختلف يک پي: 1- زمين 2- بتن مگر: که به آن بتن لاغر يا کم سيمان مي گويند. و اولين قشر پي سازي است. مقدار سيمان بتن مگر 100 الي 150 کيلوگرم در متر مکعب است. بتن مگر در پي ها به دو دليل مورد استفاده قرار مي گيرد.
1- براي جلوگيري از تماس مستقيم بتن با خاک 2- براي تنظيم کف پي و ايجاد سطحي صاف جهت پي سازي.
ضخامت بتن مگر در حدود 10cm مي باشد.
2- ميلگردهاي کف پي يا مش: با توجه به اينکه بتن داراي مقاومت خوبي است در مقابل فشار اما در مقابل خمشي و کشش و يا ترک بردارد. بنابراين براي جلوگيري از ترک خوردن بتن در کف بتن ميلگردهاي فولادي بصورت شبکه قرار مي دهند تا مانع از ترک خوردگي بتن در حين کار گردد.
– قطر و تعداد اين ميلگردها طبق محاسبات فني صورت مي گيرند. اين آرماتورهاي شبکه اي 5cm بالاتر از کف فونداسيون و بتن مگر قرار مي گيرد و هنگان بتن ريزي بايد مراقب بود که اين شبکه بايد کاملا درون بتن غرق گردد. در اين نوع پي سازي براي اينکه بتن فونداسيون متراکم شود از وسيله اي به نام ويبراتور استفاده مي گردد.
4- بتن:
با توجه به اينکه بتن نقش بسيار مهمي در ساختمان سازي دارد لذا بايد متناسب با بار بر فونداسيون ها بايد طبق مهندس محاسب بايد عيار سيمان و قطر ميلگردهاي فونداسيون و تعداد آنها مورد توجه قرار گيرد. علاوه بر اينها بايد در ساختن بتن بايد دقتهاي لازم را نمود. در فونداسيون هاي بتني بايد از بتنهاي چاق با عيار سيمان بتن 250 کيلوگرم در متر مکعب تا 450 کيلوگرم در متر مکعب مي باشد.
5- بولت يا ميلگردهاي مهاري فونداسيون
اتصال ستون به فونداسيون در ساختمان هاي اسکلت فلزي به وسيله بولت  انجام مي گيرد. بولت ها به اشکال گوناگون ساخته مي شوند. اما فرم 1 بيشتر مورد استفاده قرار مي گيرد. جنس بولت از فولاد و سخت عاجدار پيچيده است که مقاومت اين نوع فولادها معمولا بين 37 کيلوگرم بر ميلي متر مربع و 64 kg/mm. قطر و تعداد بولت ها بنا به محاسبات فني تأمين مي گردد و معمولا بيشتر از قطرهاي بالاي mm20 استفاده مي شود. ارتفاع بولت ها تاکت فونداسيون معمولا بين 10 تا 15cm است و از ارتفاع فونداسيون کمتر است و اين کار بدان علت صورت مي گيرد که موقع حرکت ستون در مقابل نيروهاي تند زلزله و موارد ديگر سبب اهرم ستون ها نشوند سر بولت از فونداسيون به اندازه 10cm بايد بيرون باشد و دندانه شده باشد که پس از انجام کارهاي لازم و نصب صفحه ستون مهره هاي آن وصل مي گردد.
6- صفحه ستون (بيس پلت): صفحه ستون صفحه تقسيم فشار است که در زير ستون و روي فونداسيون قرار دارد و به عبارتي بين ستون و فونداسيون قرار مي گيرد و عامل اتصال ستون فلزي به فونداسيون است و بارهاي وارده از طبقات مختلف به ستن را به فونداسيون منتقل مي نمايد لذا بايد در انتخاب و ضخامت صفحه ستون محاسباتي را در نظر گرفت.
7- نقش شناژها در فونداسيون: نقش اساسي شناژ عبارت است از مقاومت در مقابل کليه نيروهاي افقي نظير زلزله و غيره و همچنين يکپارچه نمودن پي ها و اتصال آنها به يکديگر براي جلوگيري از نشست ساختمان. گاهي از شناژ به عنوان پي ديوارهاي داخلي و خارجي استفاده مي شود. طريقه ساخت شناژ چنين است که پس از تسطيح کف زمين و ريختن بتن مگر غالببندي نموده و شبکه قفسه بندي شناژ را به همديگر متصل مي نمايند. در شناژها حداقل بايد از 4 عدد ميکرو استفاده نمود که توسط خاموت هايي به هم متصل مي شوند. اين قفسه ي شناژها پي ها به هم متصل نموده تا فونداسيون و شناژها در مقابل فشارهاي وارده يکپارچه عمل نمايند.
قسمتهاي مختلف ستون:
ستون در ساختمان هاي اسکلت فلزي و ساختمانهاي مبني به قسمتي گفته مي شود که تمامي بار سقف ها و کل ساختمان را به فونداسيون منتقل مي نمايد و به عبارتي از مهمترين اجزاي ساختمان است که تمامي نيروهاي فشاري را تحمل مي نمايد.
قسمتهاي ستون:
1- قسمتهاي اصلي ستون (خود ستون)
2- تسمه هاي اتصال دهنده ستون
3- صفحه هاي تقويتي ستون
4- جوش
5- اتصال ستون به صفحه ستون
ستون هاي فلزي: ستون هاي مختلف به شکل هاي مختلف و پروفيل هاي گوناگون معمولا براي ساختن ستون ها بيشتر از تيرآهن يا ناوداني استفاده مي گردد، اما چنانچه در بازار از اين نوع تيرآهن ها کم باشد به روش هاي ديگري نيز مي توان اقدام به ساخت نمود. ستون ها را به چند روش مي توان استفاده نمود…..

فهرست مطالب

 • تيرآهنهاي سقف و تيرهاي لانه زنبوري: 1
  – ابعاد نبشي را معمولا با mm مي نويسند. 4
  تسمه: 5
  4- بتن: 7
  قسمتهاي مختلف ستون: 9
  قسمتهاي ستون: 10
  4- جوش 10
  5- اتصال ستون به صفحه ستون 10
  1- برش به وسيله ي کوپال: 13
  بادبندهاي قائم: بادبندهاي قائم به منظور 13
  سقف: 16
  3- سقفهاي تيرچه بلوک: 17
  4- سقفهاي بتني: 18
  5- سقفهاي کاذب: 18
  مرپ:  RAMP: 19
  اصطلاحات پله: 19
  پاگرد يا خسته گير: 22
  طريقه رسم پلان تيرريزي: 22
  پاره خط چيست: 24
  واحد اندازه گيري چيست: 24
  بالکن: (ايوان) 25
  تراس: (ايوان) 26
  درز انبساط: 26
  واحدهاي مختلف طول: 27
  اضعاف «کليات» سطحي: 28
  واحدهاي حجم: 28
  اضعاف حجم: 29
  محاسبه محيط و مساحت و احجام هندسي: 29
  حجم مخروط: 30
  انواع سيمان: 32
  سيمان پرتلند 1- (سيمان معمولي): 32
  انواع درها: 33
  نقشه هاي معماري فاز يک: 34
  سپري، ناوداني، ميلگرد ساده، آج دار، نبشي، تيرآهن 43
  148- اصطلاح خارجي پلان تيرريزي چيست؟ 49
  فصل اول 57
  فصل دوم: 58
  فصل چهارم 63
  فصل پنجم 66

75 صفحه

7000 تومان خريد

پایان نامه معماری پایان نامه / پروژه رشته معماری / پروژه طراحی تیر / تحقیق معماری / تراس / تیر آهن زنبوری / تیر سقف / تیر لانه زنبوری / جزوه تیر آهن زنبوری / رسم پلان تیر / سقف بتنی / سقف کاذب / طراحی تیر سقف / طراحی تیر لانه زنبوری / معماری طراحی تیر / معماری لانه زنبوری / مقاله معماری /

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *