اسفند ۱۷, ۱۳۹۱ - admin

پروژه طراحی آموزشکده معماری

هدف، ضرورت تحقيق و عنوان پروژه:
نخستين آموزگار معمار فاي پيرامون اوست. ادب آموختن به شيوه لقمان هميشه شيرين نيست! امروزه كه جامعه با بسياري ناسازگاريها در زمينه علمي و آموزشي مواجه است و انعكاسات آن در گسترده ترين شعاع ممكن ذهن و جسم شهروندان را متاثر ساخته، ضروريت قابليت شناخت آموزش و درك هر يك از علوم را در خود بپردازند. با توجه به چالشهاي موجود جامعه و فضاهاي آموزشي معماران و امكانات آتي ها و اينكه دانشكده ها و ديگر مراكز آموزش معماري مثل هنرستان ها نتوانسته اند اين را به سرانجام برسانند، و نيز قبول اين موضوع كه بعضي حركت هاي جديد (اعم از فضاهاي آموزشي خصوصي) مي توانند نايج مثبتي را به همراه داشته باشند يكي از مهمترين مكان ها براي ايجاد اينگونه دگرگوني ها، فضاهاي آموزشي معماري است.
زيرا ايجاد تغيير در زيربناهاي اجتماعي و نمادهاي رسمي آن نظير نهادهاي اقتصادي، سياسي، علمي، حرفه اي و حتي فرهنگ نمادي (اقلام آموزش و پرورش) بسيار آسانتر از دگرگون كردن فرهنگ مردم و نظام ترجيحات حسي آنان است.بنابراين پيشنهاد مي شود مقطعي مابين آموزش معماري در نظام آموزش و پرورش كشور يعني هنرستان ها و ادامه آن در همان آموزش در دانشكده هاي معماري است، برنامه ريزي و طراحي شود.در واقع پروژه مورد نظر كه با نام آموزشكده معماري شناخته مي شود، فاصله و خلا بين دو مقطع آموزشي هنرستان ها و دانشكده معماري داير خواهد كرد. كساني كه در اين مركز مشغول به تحصيل مي شوند، بعد از گذراندن يك دوره 2 الي 5/2ساله مي تواند ا ادامه تحصيل داده و در مقاطع بالاتر در دانشكده ها و ساير مراكز آموزشي به تحصيل در رشته  زمينه خاص مورد علاقه خود مشغول به تحصيل شوند. و يا بعد از پايان دوره در آموزشكده معماري از آنجا كه در اين مكان به مساله مهارت حرفه اي و اجتماعي دانش آموزان توجه خاصي مبذول شده، به راحتي مي توانند جذب بازار كار شوند. به طور خلاصه مي توان موضوع پروژه يعني آموزشكده معماري را گرايش هاي خاصي از معماري مقدمه اي بر تحول در بالاتر دانست. مثلا معماري معماري منتظر، مديريت و ساختمان و … اين پروژه سعي دارد در بخش آموزشي به يك برنامه پيشنهادي برسد و هم در بخش فضاي آموزشي، طراحي آموزشكده معماري انجام دهد.

فهرست

 • مقدمه: 7
  بيان مسئله: 7
  هدف، ضرورت تحقيق و عنوان پروژه: 11
  مباني نظري عام طرح 13
  چكيده (خلاصه)پروژه: 14
  كارگاه معماري 15
  بيانيه اصول و اهداف 16
  نظريه آموزشي 17
  بخش اول: مطالعات پايه 20
  2-1 سير تحول آموزش معماري: 20
  گسستگي دوم 21
  (concept) 23
  3-1 شيوه هاي سنتي آموزش معماري 27
  4-1 چكيده 28
  مروري بر تاريخچه آموزش معماري: 28
  مروري بر شيوه سنتي: 29
  مروري بر تاريخچه آموزش آكادميك معماري در ايران: 29
  فصل دوم: مبحث آموزش معماري (عام) 31
  1-2 مقدمه 31
  2-2 نظريه اي بر آموزش معماري 31
  3-2 نقدي بر روشهاي آموزش معماري: 32
  دروس نظري: 35
  دروس كارگاهي: 35
  پيشنهادها و راهكارها: 37
  4-2 نگاهي به آموزش معماري در دوران معاصر 39
  5-2 بستر در زمينه كار معماري: 39
  تحول نظام آموزشي: 40
  كارگيري آنها و در نهايت طراحي معماري 41
  6-2 چكيده 42
  مروري بر نظريه آموزش معماري: 42
  مروري بر مدخل بر روشهاي آموزش معماري: 44
  فصل سوم: مبحث آموزش معماري خاص 46
  1-3 مقدمه 46
  2-3 آموزش در جهت معماري اسلامي 47
  3-3 جايگاه درس تاريخ معماري در آموزش معماري 52
  ضرورت بررسي موضوع: 53
  1- مقطع بيش از انقلاب فرهنگي: 54
  انقلاب فرهنگي و درس تاريخ معماري: 54
  تاريخ در خدمت طراحي: 56
  4-3 چكيده 58
  مروري بر جايگاه درس تاريخ معماري: 59
  فصل چهارم: تنوع دانشهاي موجود در معماري 60
  1-4 مقدمه 60
  2-4 شناسايي حوزه هاي كلي درسي معماري 60
  3-4 رابطه معماري با ساير رشته ها 63
  4-4 چكيده: 65
  فصل پنحم: انواع سازماندهي 68
  1-5 سازماندهي مركزي 68
  3-1-5 چگونگي استفاده از سيستم سازماندهي مركزي در مدارس 69
  1-2-5  ويژگي هاي كلي سازماندهي شعاعي: 70
  2-2-5 سيستم سازماندهي شعاعي در مدارس: 71
  1-4-5 ويژگيهاي سازماندهي مجموعه اي: 74
  فصل ششم: اصول و احكام طراحي فضاهاي آموزشي 75
  6-1-1 اصول معماري 75
  احكام معماري: 75
  ايجاد انعطاف پذيري در فضاهاي آموزشي. 76
  احكام معماري: 77
  احكام معماري: 78
  احكام معماري: 81
  نتيجه گيري: 84
  احكام معماري: 85
  اصول طراحي: 86
  دلائل: 86
  احكام معماري: 86
  اصول طراحي: 88
  دلائل: 88
  احكام معماري: 88
  اصول طراحي: 89
  مقدمه: 97
  طراحي معماري: 100
  آموزشكده معماري: 104
  مديريت و حرفه معماري: 109
  بخش دوم: مطالعات تكميلي 112
  – تنظيم طرحها و پروژه هاي اجرايي 115
  دورنماي تحصيلي كليه رشته هاي فني و حرفه اي: 117
  سابقه هنرستان در مشهد: 119
  مقايسه برنامه آموزشي دانشگاههاي مختلف در رشته معماري: 122
  فصل دوم: آئين كار ايمني واحدهاي آموزشي 135
  تعيين، ابعاد و اندازه هاي مناسب راهرو و راه پله 139
  محل صف جمع، تجمع و قدم زدن 140
  پاركينگ وسايل نقليه 142
  3-2-2 آئين كار تامين آسايش محيطي در فضاهاي آموزشي 142
  4-2-2 ايمني، سازه و تاسيسات در واحدهاي آموزشي 149
  مدرسه دارالفنون 155
  دانشكده هنرهاي زيبا: 156
  دانشكده معماري A.A 159
  مدرسه معماري UIC 164
  برنامه هاي آموزشي خاص مدرسه 169
  مركز هنرهاي بصري كارپنتر، دانشگاه هاروارد 170
  مروري بر مركز هنرهاي بصري كارپنتر: 175
  دانشگاه يــل 176
  مصالح و نما: 176
  مدرسه هنر و معماري فلورايد 179
  برنامه هاي آموزشي فارغ التحصيلان: 181
  باهاوس، طراحي صنعتي – معماري: 182
  آموزش برنامه ريزي: 184
  مفروضات بنياني: 185
  برنامه آموزشي باهاوس: 188
  مباني نظري ساختمان: 192
  چكيده: 195

197 صفحه

پایان نامه معماری احکام معماری / اصول طراحی معماری / پروژه رایگان معماری / تاريخچه آموزش آكادميك معماري / تحقیق معماری / روشهاي آموزش معماري / طراحی آموزشکده معماری / مبانی معماری طراحی /

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *