اسفند ۱۷, ۱۳۹۱ - admin

پروژه معماری دیکانستراکشن

معماری دیکانستراکشن

دیکسانستراکشن در فارسی به ساختار زدایی شالوده شکنی واسازی بنیان فکنی، ساختارشکنی و بن فکنی ترجمه شده است شاید این کثرت اسامی به دلیل آن باشد که دیکانستراکشن یک نگرش چند وجهی و چند معنایی به دال و مدلول و هر نوع متنی دارد و شاید هم به دلیل  آن است که هنوز ابهامات و سوالات زیادی در مورد دیکانستراکشن در کشور ما وجود دارد .  از آنجایی که مبانی دیکانستراکشن مستقیماً از فلسفه دیکانستراکشن استخراج شده و به لحاظ آشنایی نسبتاً اندک معاران با فلسفه این مکتب برای استنباط معماری دیکانستراکشن ابتدا لازم است فلسفه دیکانستراکشن  و مهم تر از آن، زمینه های نظری این نحله فکری تبیین شود.  در نیمه اول قرن بیستم مهم ترین مکتبی که ادامه دهنده فلسفه مدرن محسوب می شد فلسفه اصالت وجود بود ژان پل سارتر (1980-1905) فیلسوف فرانسوی پایه گذار این مکتب است او خرد گرای مدرن که توسط دارت کانت و سایر بزرگان مدرن مطرح و تبیین شده بود را اساس فلسفه خود قرار داد سارتر معتقد به خرد استعلایی (transeddental mind) است از نظر وی فرد ماهیت خودش را شکل می دهد ونباید از این عامل در مسیر شخصیت فرد غافل ماند سارتر آزادی بی قید و شرط را از امکانات ذهنی آدمی دانست به نظر او آدمی آزاد است هر چه می خواهد اختیارکند و به همین جهت است که باید او را مسئول انتخاب های خود دانست. از نیمه دوم قرن اخیر فلسفه مدرن و مکتب اصالت وجود و خرد باوری از طرف مکتب جدید ی به نام مکتب ساختارگرایی مورد پرسش قرار گرفت این مکتب در ابتدا توسط فردیناند دو سوسور زبان شناسی سوییسی و لوی استراوس مردم شناس فرانسوی مطرح شد .  ساختارگرایی واکنشی در مقابل خرد استعلایی و ذهنیت مدرن است .
ساختارگراها معتقدند که عاملی مهم تر از ذهن وجود دارد که پیوسته مورد بی مهری قرار گرفته و آن ساختار زبان است از نظر اندیشمندان ساختارگرا می باید ساختارهای ذهن بشری را مطالعه کنیم و این ساختارها بسیار مهم هستند. ساختار ذهن مبنایش زبان است انسان به وسیله زبان با دنیای خارج مرتبط می شود هر ذهنیتی موکول به ساختار زبان است لوی استراوس زبان و ساختار ان را در فهم ماهیت ذهن آدمی سخت واجد اهمیت شمرد و گفت تحلیل ساختارهای ژرف پدیده های فرهنگی به آدمی مدد می رساند تا ساخت و کار ان را بشناسد و از این رهگذر به رموز تحولات اجتماعی و فرهنگی واقف گردد. به نظر او ساختارهای فرهنگی و انگاره های زبانی پیروی می کنند.
استراوس ماهیت بشر رسالت بشر و آزادی بشر را که سارتر مطرح کرد به زیر سوال برد از نظر استراوس سارتر موجودی است پاریسی با بینش پاریسی استراوس می گوید : ژان پل سارتر ذهنیت و شعور تکوین یفاته درمحیط های دانشگاهی پاریس را به کل بشریت در همه نقاط عالم و در سراسر تاریخ تعمیم داده و تعینات تاریخی رانادیده گرفته است. استراوس به آمریکای جنوبی سفر کرده و ساختارهای ذهنی و زبانی قبایل بومی آمازون را مطالعه نمود .پس از بازگشت کتابی به نام ذهن وحشی به رشته تحریر در اورد. از نظر
استراوس ذهن بدوی دارای منطق خاص خودش است وقویتر می باشد اگر به عقیده دکارت همه چیز آگاهانه شکل می گیرد به نظر استراوس ساختارهای فرهنگ اساطیر و اجتماع آگاهانه نیست همه آنها در ساحت ناخود آگاه شکل می گیرد و مولفی ندارد استراوس استیلای سیصد ساله ذهن استعلایی را زیر سوال برد اگر از دوره دکارت انسان موجودی الست خردورز از نظر استراوس انسان موجودی است فرهنگی و ماهیت انسان در بستر فرهنگ شکل می گیرد لذا جهت رهیافت به ماهیت بشر باید زبان فرهنگ و قومیت را مطالعه کنیم.
به طور کلی روش ساختار شناسی یافتن و کشف قوانین فعالیت بشری در چار چوب فرهنگ است که با کردار و گفتار آغاز می شود. رفتار و کردار نوعی زبان است به همین دلیل ساختار گراها ساختارهای موجود در پدیده ها را استخراج می کنند چنانچه ژان پیاژه (1980-1896) روان شناسی فرانسوی مطالعات وسیعی در مورد ساختارهای رشد ذهن کودک و شخصیت کودک انجام داد .

فهرست

 • کانستراکشن مقدمه: 1
  مقدمه: 4
  بررسی زمینه های عام  فلسفی دیکانستراکشن 4
  فصل اول 10
  معماری دیکانستراکشن 10
  فصل دوم 28
  معماری فولدینگ 28
  فصل سوم 44
  معماری پیدایش کیهانی – غیرخطی 44
  3-1 نظریه آشفتگی 48
  3-2 هندسه نااقلیدسی، فراکتال 50
  3-3  نظریه پیچیدگی 52
  3-4 معماری پرش کیهانی 54
  ساختمان مجاور طبیعت با استفاده از گفتمان طبیعی 58
  عمق سازماندهی چند ظرفیتی، پیچیدگی و مرز آشفتگی 59
  تجلیل از گوناگونی تنوع دگرگونی، خصوصاً از سیستم های تشدید کننده تباین 59
  تصدیق زمان و برنامه اجباری آن که شامل ضرورت شناخت چرخه طبیعی و کثرت گرایی سیاسی است. 60
  8- توجه به علم خصوصاً علم معاصر در مورد مباحث نشانه های کیهانی 61
  فصل چهارم 67
  تالار موسیقی والت دیسنی کار فرانگ گه ری 67
  (معماری پرش کیهانی) 67
  4-1 تاریخچه 68
  4-2 روند طراحی 69
  4-3 طراحی اکوستیکی 71
  4-4 روند طراحی سازه ای 73
  4-5 روند برنامه ريزي و زما ن بندي پروژه 78
  4-6 فضا سازي و جانمايي 79
  4-7 نماي بيروني 81
  فصل پنجم 84
  زاها حدید و مدرنیته 84
  5-1 پیش درآمد 85
  5-1-1 زاها حدید و مدرنیته 88
  5-2 بینش و روش معماری زاها حدید 98
  5-2-1 برآمدن طرح از زمینسار 100
  5-3-2- پارک – سوار هونهایم شمالی (استراسبورگ فرانسه 1999-2001) 111
  5-4- نکاتی درباره معماری زاها حدید (در دوره ملالت) 115
  موخره 128
  منابع 132
 • 132صفحه

پایان نامه معماری پارک – سوار هونهایم شمالی / پروژه دیکانستراکشن / تحقیق دیکانستراکشن / تحقیق معماری / دانلود پروژه معماری / سبک دیکانستراکشن / طراحی اکوستیکی / معماری فولدینگ / هندسه نااقلیدسی، فراکتال /

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *