فروردین ۲۸, ۱۳۹۲ - admin

پروژه معماری شهر کرج

فهرست مطالب

 • چکیده 5
 • کلید واژه ها: 6
 • پیش گفتار 6
 • فصل یکم 10
 • بستر نظری طرح 10
 • نوشتار یکم: 11
 • در باره اب و معماری ایران 11
 • 1-اب در معماری ایران باستان 11
 • اناهیتا 13
 • بیشابور: 15
 • 2-جلوه اب در معماری اسلامی 17
 • 1-2-اب انبار: 18
 • 2-2-یخچالها: 21
 • 3-2.پل: 23
 • 3-حضور اب در فضای ایرانی 24
 • اب نما و فضای ایرانی: 25
 • 4-اب و باغ ایرانی 27
 • پاسارگاد: 30
 • باغ ایرانی تصویری از بهشت: 31
 • کوشک: 32
 • 2-4: فواره: 35
 • 3-4.ابشار: 36
 • 4-4.اب نما: 36
 • 5-قنات و فضاهای جمعی و خصوصی 37
 • 1-5.قنات و عرصه های جمعی (بافتهای شهری): 38
 • 2-5:قنات و عرصه های خصوصی (مسکن ایرانی). 40
 • نوشتار دوم: 42
 • -تامین تفریح 43
 • نوشتار دوم: 49
 • برنامه فیزیکی 49
 • 1-باغ اب: 49
 • 2-حوزه اموزشی: 50
 • 3-حوزه اطلاع رسانی: 51
 • 4-حوزه ورزشی: 51
 • 5-حوزه اداری: 51
 • 6-حوزه خدماتی: 51
 • نوشتار سوم: 53
 • استانداردهای فضایی 53
 • کیفیت فضای داخلی و مساحت ان 54
 • مساله اکوستیک و ارتباط ان با فرم: 55
 • 2-گالری 55
 • 3-فضاهای اموزشی: 56
 • 1-3-کلاسهای درس: 56
 • 2-3.فضای اموزش عملی: 57
 • 5-استخر سرپوشیده: 58
 • 6-حوزه خدمات 58
 • 2-6-بوفه ها: 59
 • 3-6-پارکینگ: 59
 • 7-حوزه اداری: 59
 • فصل دوم: 61
 • بستر فیزیکی طرح 61
 • نوشتار یکم: 62
 • کاخ چهلستون (باغ موزه چهلستون) 63
 • 2-کلیسای روی اب (88-1985) 69
 • 3-معبد اب (91-1989) 72
 • 4-پروژه اواجی شیما (2000-1992) 73
 • فصل سوم 75
 • مطالعات اقلیمی و طبیعی 76
 • اب و هوا 76
 • باد 77
 • ابها سطحی و زیرزمینی 77
 • زمین شناسی 78
 • خاکشناسی 78
 • حرکات فعال زمین 79
 • مطالعات تاریخی 79
 • جمعیت 80
 • تقسیم بندی کرج 82
 • فضای سبز و تفریحی 84
 • اراضی فرهنگی – رفاهی و تفریحی 85
 • نتیجه گیری90

90 صفحه

پایان نامه معماری آب در معماری / باغ ایرانی / پایان نامه / پایان نامه رشته معماری / پروژه / پروژه معماری / تحقیق / کرج / معماری ایرانی / معماری شهر کرج / معماری شهرسازی / معماری شهری / معماری فضای سبز / مقاله /

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *